Achiziții la Ministerul Apărării, de peste 100 mln lei, fără planuri publicate. CCRM a prezentat rezultatele auditului

06 Iul. 2021, 16:27
 // Categoria: Actual // Autor:  Otilia Cotruța
06 Iul. 2021, 16:27 // Actual //  Otilia Cotruța

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), la data de 5 iulie curent, a examinat în cadrul ședinței online Raportul auditului conformității achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Apărării în anii 2019-2020.

Ca urmare a acțiunilor de audit desfășurate, au fost identificate unele aspecte problematice în procesul de achiziții publice din cadrul sistemului Ministerului Apărării în anii 2019-2020. De asemenea, au fost elucidate neconcordanțele și lacunele aferente cadrului normativ aplicabil domeniului, precum și imperfecțiunile sistemului informațional (SIA „RSAP”/MTender), inclusiv cauzele ce afectează achizițiile publice și impactul asupra sistemului național de achiziții publice.

O problemă semnificativă identificată ține de procesul de planificare strategică instituit în cadrul Ministerului Apărării, care necesită a fi consolidat în vederea asigurării planificării veridice a achizițiilor publice, astfel încât acestea să reiasă din necesitățile reale ale ministerului. Astfel, cadrul legal prevede că planificarea contractelor de achiziții publice reiese din identificarea contractelor de achiziții publice destinate satisfacerii necesităților de bunuri, lucrări sau servicii, reflectate în planul de achiziții al autorității contractante.

Auditul a identificat că, în cadrul Ministerului Apărării există rezerve asupra viziunii strategice în aspectul dezvoltării sistemului de asigurare logistică și a infrastructurii militare, care nu conține prioritizarea obiectivelor investiționale ce urmează a fi realizate.

Planurile de achiziții pe anul 2019 și 2020 ale Ministerului Apărării, plasate pe pagina oficială, nu sunt complete și prevăd doar achizițiile publice centralizate, precum și unele achiziții de valoare mică, realizate prin intermediul Agenției Resurse și Administrarea Patrimoniului a Ministerului Apărării. Situația creată se datorează lipsei cadrului de reglementare a modului de organizare și desfășurare a achizițiilor publice în cadrul sistemului Ministerului Apărării și instituțiilor, unităților militare din subordinea ministerului în procesul de achiziții publice. Acest fapt a permis realizarea achizițiilor publice la 18 instituții din subordinea Ministerului Apărării în valoare de 66,6 mil. lei în 2019 și respectiv 58,8 mil. lei în 2020, fără publicarea planurilor de achiziții în modul stabilit.

La fel, Curtea de Conturi atestă lacune și deficiențe a cadrului normativ aplicabil domeniului de achiziții publice, astfel:

  • neconcordanța dintre actele normative în aspectul definirii investițiilor capitale publice și reparațiilor capitale duce la nedelimitarea clară dintre cheltuielile recurente și cheltuielile pentru investiții capitale și la clasificarea eronată a acestora;
  • nearmonizarea unor prevederi din Legea achizițiilor publice cu prevederile Hotărârilor Guvernului de punere în aplicare a acesteia duce la tratarea diferită, de către autoritățile contractante, a aceleiași situații;
  • cotele utilizate la elaborarea devizului de cheltuieli pentru achiziția de lucrări stabilite de Ministerul Economiei și Infrastructuri, diferă semnificativ de cotele aplicate de ofertanții la elaborarea ofertei, situație ce duce la o planificare exagerată a resurselor bugetare necesare pentru acest tip de achiziții și la nerespectarea principiului eficienței utilizării banilor publici și minimizare a riscurilor autorității contractante;
  • formatul modelului contractului-cadru la achiziția publică de lucrări nu asigură legătura dintre procedura de desemnare a câștigătorului și contractul încheiat;
  • cadrul normativ aplicabil achizițiilor de valoare mică este ambiguu și incomplet.

În contextul misiunii de audit, Curtea de Conturi menționează imperfecțiuni ale sistemului informațional, și anume, sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (SIA „RSAP”/MTender) nu este racordat la prevederile legale în domeniul achizițiilor publice.

SIA „RSAP”/MTender este un sistem electronic online, accesibil prin internet, utilizat pentru aplicarea prin mijloace electronice a proceselor de achiziții publice, precum şi pentru publicarea invitațiilor și anunțurilor la nivel național, depunerea și evaluarea ofertelor, atribuirea, semnarea cu semnătură electronică a contractelor de achiziții publice. Posesorul SIA „RSAP”/MTender este Ministerul Finanțelor.

Scopul principal al implementării SIA „RSAP”/MTender este de a crește transparența procesului de achiziții publice în totalitate, de a obține un raport calitate/preț mai bun în cadrul procedurilor de achiziții publice și de a reduce costurile de tranzacționare pentru toate părțile implicate, contribuind astfel la asigurarea unui sistem național de achiziții publice competitiv și durabil.

SIA „RSAP”/MTender este utilizat pentru automatizarea proceselor de desfășurare a procedurilor de achiziții publice, dar și a proceselor pre-procedură (planificare) și a celor post-procedură (monitorizare). Totodată, SIA „RSAP”/MTender urmează să ofere instrumente avansate de analiză a datelor, fiind dezvoltat după principiul „toţi văd totul”.

Pe parcursul realizării misiunii, echipa de audit s-a confruntat cu deficiențe în aspectul vizualizării informațiilor aferente procedurilor de achiziții realizate de autoritatea contractantă, în special la compartimentul evaluării ofertelor. Au fost constatate mai multe probleme la următoarele aspecte:

  • nu este o corelare între informațiile înregistrate pe 3 platforme de informații publice, toate fiind gestionate de entități din subordinea Ministerului Finanțelor, deoarece nu există controale ale sistemelor;
  • lipsa interconexiunii dintre SIA „RSAP”/MTender și bap@tender.gov.md, nu asigură publicarea în termenele legale pe platforma informațională a dărilor de seamă privind procedurile de achiziție publică desfășurate de autoritățile contractante;
  • sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (SIA „RSAP”/MTender) nu este racordat la prevederile legale în domeniul achizițiilor publice.

Cu toate că, ultima versiune a sistemului conține o serie de actualizări și îmbunătățiri, până la moment în SIA „RSAP”/MTender pot fi găsite doar contractele încheiate începând cu 24.05.2021, adică un număr foarte limitat. În plus, la contractele incluse nu apare nici numărul procedurii, nici numărul participanților, etc., astfel fiind imposibilă identificarea legăturii dintre procedura desfășurată și contractul încheiat.

Mai mult ca atât, având în vedere că SIA „RSAP”/MTender este pus în aplicare și este obligatoriu spre utilizare din 2018, până la moment nu există un Ghid al utilizatorului.

Curtea de Conturi consideră că, pentru a permite o implementare completă a achizițiilor publice electronice în Republica Moldova este necesar să se dezvolte instrumente electronice de achiziții publice, care vor sprijini întregul ciclu de viață al achizițiilor publice, asigurând într-un mod eficient analiza pieței, monitorizarea, verificarea și auditul achizițiilor publice, în acest sens fiind înaintate recomandări menite să redreseze domeniul auditat.

Realitatea Live

02 Aug. 2021, 14:24
 // Categoria: Actual // Autor:  Otilia Cotruța
02 Aug. 2021, 14:24 // Actual //  Otilia Cotruța

Anatolie Lichii, director general interimar al „Apă-Canal Chișinău” SA, a dat  asigurări că, pe timp de caniculă, în capitală nu va apărea miros neplăcut de la stația de epurare a apelor reziduale. „Administrația „Apă-Canal Chișinău” SA monitorizează zilnic procesul tehnologic, instalațiie sunt pregătite și pentru activitate în condiții de temperaturi ridicate ale aerului. Depunem maxim efort ca să nu fie miros după zona de protecție de 500 de metri”, a spus Anatolie Lichii astăzi, 2 august, la ședința operativă a serviciilor municipale.

Potrivit responsabilului de la ACC, stația de epurare a apelor reziduale funcționează în regim normal, iar instalațiile tehnologice funcționează conform cerințelor tehnice. Debitul zilnic la stația de epurare constituie 140 de mii de metri cubi și deversările în râul Bâc sunt conform actelor normative în vigoare.

În ceea ce privește reconstrucția stației de epurare în șantier, în perioada 26-30 iulie la aceste lucrări au fost antrenați circa 50 de muncitori. La momentul actual contiunuă lucrările la clădirea de admisie și la clădirea de pretratare și evacuare a nămolului în exces. Permanent în șantier este monitorizată calitatea lucrărilor, a specificat Anatolie Lichii.

În săptămâna trecută, ACC a efectuat 33 de controale, dintre care 8 – inopinate și 25 – ordinare. În prezent probele de apă prelevate sunt cercetate în laborator. În funcție de rezultatele testelor, agenților economici le vor fi înaintate prescripții.

Mâine, 3 august, la „Apă-Canal Chișinău” SA va avea loc o ședință, la care va fi discutat mersul lucrărilor de reconstrucție la stația de epurare a apelor reziduale. Proiectul se realizează din bani oferiți de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții.

 
Lucrările de amenajare a scuarului în memoria victimelor catastrofei de la Cernobîl, finalizate
Lucrările de amenajare a scuarului în memoria victimelor catastrofei de la Cernobîl, finalizate
Ultima super lună din 2021 – luna plină “căpșună”
Ultima super lună din 2021 – luna plină “căpșună”
India folosește drone pentru livrarea vaccinului anti-Covid
India folosește drone pentru livrarea vaccinului anti-Covid
Expoziția “De la portul popular la îmbrăcămintea modernă”, în Parcul Catedralei
Expoziția “De la portul popular la îmbrăcămintea modernă”, în Parcul Catedralei
Festivalul umbrelelor, în parcul “Alunelul” din sectorul Buiucani
Festivalul umbrelelor, în parcul “Alunelul” din sectorul Buiucani
Expoziție foto dedicată cadrelor medicale, în Capitală
Expoziție foto dedicată cadrelor medicale, în Capitală