AEE lansează procedura de calificare și înregistrare în Registrul electronic a auditorilor energetici

Documentele necesare de anexat la cerere.

Agenția pentru Eficiență Energetică anunță lansarea procedurii de calificare și înregistrare în Registrul electronic a auditorilor energetici pentru  persoanele fizice - auditorii energetici autorizați în conformitate cu cadrul normativ existent până la intrarea în vigoare a HG 676/2020.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 676 din 10.09.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la auditorii energetici și auditul energetic (HG 676/2020),  Agenția pentru Eficiență Energetică este responsabilă de punerea în aplicare a acestuia, inclusiv prin calificarea și înregistrarea în Registrul electronic a auditorilor energetici.

Prin urmare, auditorii energetici, persoane fizice, care au fost autorizați în domeniul electroenergetic și termoenergetic urmează a fi calificați și înregistrați  în Registrul electronic al auditorilor energetici pentru toate trei categorii de auditori energetici:

Clădiri, Industrie și Transport, iar cei care au fost autorizați doar pentru domeniul termoenergetic urmează a înregistrați în Registrul electronic al auditorilor energetici pentru categoria Clădiri.

Pentru a fi calificat și înregistrat în Registrul electronic al auditorilor energetici în calitate de auditor energetic, solicitantul trebuie să depună pe adresa Agenției în format electronic sau pe suport de hârtie o cerere și o declarație pe proprie răspundere (conform anexelor), semnate olograf sau cu semnătură electronică.

La cerere se anexează următoarele documente:

1)    declarație pe proprie răspundere;

2)    copia buletinului de identitate;

3)    copia actelor ce atestă studiile și/sau calificările deținute - (copia autorizației de auditor energetic deținută anterior);

4)    opțional se prezintă copiile actelor/documentelor ce confirmă experiența profesională conform studiilor și/sau cursurilor de formare/perfecționare.

Solicitanții urmează să prezinte pachetul de documente la adresa Agenției pentru Eficiență Energetică, str. Alecu Russo 1, et.10  sau în format electronic la adresa de email: office@aee.md cu mențiunea ,,Solicitare calificare auditor energetic".

De menționat, că la moment, AEE este în proces de elaborare a tuturor procedurilor și documentelor necesare pentru a oferi posibilitatea și celorlalte persoane care nu au deținut anterior autorizația de auditor energetic din partea Agenției să fie calificat și înregistrat în Registrul electronic al auditorilor energetici conform prevederilor Regulamentului cu privire la auditorii energetici și auditul energetic.

Detalii suplimentare cu privire la punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului cu privire la auditorii energetici și auditul energetic pot fi obținute de la specialiștii din cadrul Direcției Implementare și Monitorizare a Politicilor din cadrul AEE la numărul de contact +373 22 499 444, ext.3 sau pe www.aee.gov.md.

Alte stiri

Asociația Patronală a Parcurilor Industriale din Republica Moldova are un nou președinte

La data de 24 noiembrie curent, în cadrul Adunării Generale a Asociației Patronale a Parcurilor Industriale din Republica Moldova (APPIM) în funcția de Președinte a fost ales cu vot unanim dl. Stanislav Rusu, directorul Societății pe Acțiuni ”TRACOM”.

Lege nouă! Moldovenii vor continua să fie transportați în pericol, cu microbuze vechi sau marfare reutilate, în timp ce statul nu va putea incasa taxele din transport

Nepăsare sau atentat la siguranța pasagerilor, printr-o nouă lege?! Moldovenii riscă să fie transportați în continuare cu microbuze învechite sau reutilate din transport marfar în transport pentru pasageri. De asemenea, noua lege creează condiții pentru abuzuri și evaziuni fiscale.

Ultimele ȘTIRI

Moldindconbank a lansat primul bancomat full contactless din țară!

PRIMUL BANCOMAT FULL CONTACTLESS DIN MOLDOVA

Asociația Patronală a Parcurilor Industriale din Republica Moldova are un nou președinte

La data de 24 noiembrie curent, în cadrul Adunării Generale a Asociației Patronale a Parcurilor Industriale din Republica Moldova (APPIM) în funcți...

Lege nouă! Moldovenii vor continua să fie transportați în pericol, cu microbuze vechi sau marfare reutilate, în timp ce statul nu va putea incasa taxele din transport

Nepăsare sau atentat la siguranța pasagerilor, printr-o nouă lege?! Moldovenii riscă să fie transportați în continuare cu microbuze învechite sau r...

Victor Pușcaș: Dreptul la Internet trebuie să fie stipulat în Constituția Republicii Moldova

DREPT CONSTITUȚIONAL

17,5 milioane Euro vor fi oferite de BERD și MAIB pentru susținerea afacerilor mici și mijlocii din țară

MAIB ȘI LINIA DE CREDITARE EU4BUSINESS-BERD

Vezi toate știrile