Bani.md

Ai studii în economie și cauți un loc de muncă? Iată 9 funcții vacante într-o instituție de stat

Ai studii în economie și cauți un loc de muncă? Iată 9 funcții vacante într-o instituție de stat foto simbol: etinside.com

Biroul Național de Statistică din Republica Moldova anunță concurs de angajare pentru 9 funcții vacante din cadrul instituției. Candidații trebuie să aibă studii superioare în domeniul statistic sau economic, însă experiența nu este obligatorie pentru toate funcțiile.

Locurile vacante:

Direcţia statistica comerţului exterior şi serviciilor de piaţă

 1. Consultant, Secţia statistica comerțului exterior
 2. Consultant superior, Secția statistica transporturilor, comunicațiilor și turismului

Direcția industriei, energeticii și construcțiilor

 1. Consultant superior (perioadă determinată), Secția statistica industriei

Direcţia statistica serviciilor sociale și condițiilor de trai

 1. Consultant superior, Secția statistica nivelului de trai
 2. Consultant, Secția statistica nivelului de trai
 3. Specialist, Secția statistica nivelului de trai

Direcţia statistica pieței muncii

 1. Specialist principal, Secția statistica salariilor

Direcţia statistica demografică şi recensămîntul populaţiei

 1. Șef Secţia statistica demografică (perioadă determinată)
 2. Consultant, Servviciul eșantionare și inferență statistică, Secția Metode Statistice

Scopul general și sarcinile de bază pentru fiecare funcție în parte le vedeți AICI.

Cerinţe generale:

 • Deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • Posedă  limbile de stat  şi rusă scris şi vorbit;
 • Nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu i se fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • Nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • Nu a depăşit  limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:

 • Studiisuperioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic;
 • Experienţă profesională - vechimea în muncă în domeniul economic:
2 ani - pentru funcţia de șef secție în cadrul direcției; 
1 an pentru funcţia de consultant superior, consultant, specialist principal; 
6 luni - pentru funcţia de specialist superior;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1);
 • Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet,E-mail;
 • Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii;
 • Abilităţi: analiză şi sinteză, elaborarea actelor de argumentare şi alte documente, comunicare eficientă, lucru în echipă, autoperfecţionare şi valorificare a experienţei dobîndite;
 • Atitudini/comportamente: disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, diplomaţie, creativitate şi spirit de iniţiativă, flexibilitate.

Condiţiile de muncă:

 • 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
 • program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 - 17.00, pauza de masă 12.00-13.00;
 • activitate preponderent de birou, deplasări în autorităţi publice centrale şi locale.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la  concurs:

 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare;
 • profesională şi/sau specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • cazierul judiciar.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul – pînă la 23 ianuarie 2018.

Locul depunerii documentelor de participare la concurs şi de desfăşurare a concursului este mun. Chişinău, str. Grenoble, nr. 106, biroul nr.409. sau prin email: diana.birsa@statistica.gov.md  sau  ala.caraman@statistica.gov.md

Persoanele  responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:

-Diana Bîrsa, șef al Secţiei resurse umane, tel. de contact: 0 22 40 30 80;

-Ala Caraman, specialist principal al Secției resurse umane, tel. de contact: 0 22 73 16 17.

Tags

Caută

Cursul Valutar BNM

MDL RATĂ TREND
EUR 20.2254 -0.0000
USD 16.3935 -0.0000
RUB 0.2660 -0.0000
RON 4.3374 -0.0000
UAH 0.6300 -0.0000