Ce bănci au anunțat măsuri de amânare a ratelor atât pentru persoane fizice, cât și juridice

Răspândirea virusului COVID-19 pe teritoriul Republicii Moldova afectează deja atât persoanele fizice, cât și pe cele juridice, fiind lansate mai multe avertismente din partea diverselor industrii cu privire la situația grea cu care se confruntă. Mai multe bănci au comunicat deciziile pe care le-au luat referitoare la amânarea ratelor pe care clienții, atât persoane fizice, cât și juridice, le au.

Răspândirea virusului COVID-19 pe teritoriul Republicii Moldova afectează deja atât persoanele fizice, cât și pe cele juridice, fiind lansate mai multe avertismente din partea diverselor industrii cu privire la situația grea cu care se confruntă. Mai multe bănci au comunicat deciziile pe care le-au luat referitoare la amânarea ratelor pe care clienții, atât persoane fizice, cât și juridice, le au.

COMERTBANK

În legătură cu stabilirea codului roșu la nivel național cu privire la situația epidemiologică, instituirea stării de urgență în Republica Moldova și măsurile adoptate pentru evitarea răspândirii COVID-19 luând în considerație eventualele impedimente cu care se pot confrunta Agenți Economici la achitarea creditelor în această perioadă, BC COMERȚBANK S.A. a luat decizia de a susține clienții Băncii în situația creată.

Astfel, BC COMERȚBANK S.A. va examina amânarea a două tranșe consecutive la achitarea corpului creditului din perioada martie – aprilie - mai 2020. Examinarea respectivă va fi efectuată pentru persoanele juridice - clienți BC COMERȚBANK S.A. cu istoria creditară pozitivă, activitatea cărora fiind afectată de situația creată.

Totodată, clienții care au posibilitatea de achitare a plăților lunare la credite, o pot face în continuare în conformitate cu condițiile contractuale.

Având scop susținerea atât de necesară a agenților economici pentru a depăși impactul economic a măsurilor adoptate pentru evitarea răspândirii COVID-19 și susținerea economiei naționale, BC COMERȚBANK S.A.  va informa și va coordona cu Dvs. procedura de modificare a graficului de rambursare a creditului.

Soluțiile Băncii în privința creditelor ipotecare pentru persoane fizice va fi anunțată suplimentar.

ENERGBANK

În contextul situației generate de pandemia COVID-19 și în legătură cu decretarea stării de urgență în Republica Moldova, întru prevenirea eventualelor greutăți cu care se pot confrunta clienții Băncii la achitarea creditelor de consum, ipotecare, cardurilor de credit în această perioadă, începând cu data de 17 martie 2020. s-a decis:

 1. Neaplicarea penalităților pentru neachitarea ratelor la creditele persoanelor fizice - începând cu 13 martie 2020 până la 31 mai 2020. Astfel, pentru sumele datorate de persoane fizice în această perioadă, banca va stopa calcularea dobânzilor de întârziere și a penalităților.
 2. Oferirea posibilității de amânare a plăților pentru creditele curente (corp credit, dobânda anuală, comision lunar) până la 31 mai 2020, ca urmare a solicitarilor directe ale clienților persoanelor fizice (pe suport hârtie, prin E-mail, SMS, Fax).

Posibilitățile de amânare a plăților:

 1. Amânarea plăților lunare cu redistribuirea acestor plăți pentru restul perioadei de creditare, începând din luna iunie și până la data finală de rambursare a creditului. Prin urmare, data finală de rambursare a creditului nu se va modifica și nu se va aplica vreun comision de modificare a condițiilor contractuale.
 2. Amânarea plăților lunare cu prelungirea până la 3 luni a termenului final de rambursare a creditului. Prin urmare, termenul final de rambursare a creditului se va fi prelungi pana la 3 luni.

În ambele cazuri, ENERGBANK nu va percepe comisioane de modificare a condițiilor contractuale și va conveni cu clientul asupra unui nou grafic de rambursare. 

Totodată, clienții care au posibilitatea de achitare a plăților lunare la credite, o pot face în continuare în sucursalele băncii (lista sucursale cu programul de lucru) sau de la distanță, prin intermediul sistemului Online-Banking Energbank, sau prin intermediul unui transfer interbancar utilizând serviciile la distanță ale băncilor din Republica Moldova.

EUROCREDITBANK

B.C EuroCreditBank S.A. amână pe 3 luni plățile la creditele acordate persoanelor fizice

În legătură cu situația de urgență privind situația epidemiologică, declarată de Parlamentul RM, EuroCreditBank este solidar cu clienții săi și vine cu o înlesnire a poverii acestora în această perioadă și anunță despre modificarea condițiilor de rambursare a creditelor acordate, si anume: 

 • Pentru persoanele fizice – consumatori, beneficiari ai produslor de credit: ipotecare, de consum, overdraft, cardul de credit, plățile pentru ratele și dobânzile care vor fi scadente în următoarele 3 luni, se amînă pînă la 18.06.2020. În această perioadă, Banca nu va calcula penalități pentru întîrzierea sau neplata creditelor. Totodată, clienții vor avea posibilitatea de achitare a plăților lunare la credite în conformitate cu graficele de plată, pentru aceasta este suficient să fie depuse mijloacele bănești în conturile clienților prin sucursalele Băncii sau de la distanță prin sistemul Telebank.md, pentru a evita vizita la bancă.

MOLDINDCONBANK

În legătură cu decretarea la nivel național a gradului de alertă “Cod roșu” privind situația epidemiologică și luând în considerare eventualele impedimente cu care se pot confrunta clienții Băncii la achitarea creditelor în această perioadă, Moldindconbank a decis oferirea posibilității de amânare până la 31 mai 2020 a plăților pentru ratele și dobânzile la creditele acordate persoanelor fizice. Concomitent, banca nu va calcula penalități pentru întârzierea sau neplata creditelor în perioada respectivă.

Decizia sus-menționată se referă la următoarele tipuri de credite acordate persoanelor fizice:

 • carduri de credit, overdraft pe card salarial,
 • credite de nevoi personale,
 • credite investiționale,
 • сredit Imobiliar de achiziție și credit “Prima Casă”.

Totodată, clienții care au posibilitatea de achitare a plăților lunare la credite, o pot face în continuare în sucursalele Băncii sau de la distanță, prin intermediul sistemului Web banking sau din aplicația Mobile Banking.

Detalii privind procedura de modificare a graficului de rambursare a creditului, vor fi publicate ulterior până la data de 31 mai 2020.

MOLDOVA AGROINDBANK

MAIB anunță suport pentru sectorul de afaceri în contextul COVID-19

Moldova Agroindbank este mereu alături de clienții săi, inclusiv în perioade mai complicate și nu face o excepție nici în contextul situației dificile cauzate de COVID-19. În baza unor analize minuțioase prezentate în cadrul unei ședințe de durată, care s-a desfășurat pe parcursul zilei de 20 martie, Comitetul de Conducere al băncii a examinat un șir de acțiuni pentru perioada martie-mai 2020, direcționate spre susținerea economiei per ansamblu și a agenților economici, în particular. Membrii Comitetului au convenit că MAIB va depune tot efortul pentru a extinde măsuri de susținere asupra clienților persoane juridice: corporate, întreprinderi micro, mici și mijlocii.  

Astfel, banca nu va calcula penalități (dobânzi de întârziere) pentru sumele restante, acumulate în perioada 19 martie-31 mai 2020, la creditele acordate clienților persoane juridice.

În cazul constatării deficiențelor financiare cauzate de situația epidemiologică, clienții persoane juridice vor avea posibilitatea să solicite reeșalonarea graficelor de rambursare a creditelor pentru lunile martie-mai 2020. Graficele vor fi reeșalonate pentru fiecare client în mod individual. MAIB nu va percepe comisionul prevăzut în prezent pentru procedura de reeșalonare.

Totodată, pentru a susține clienții persoane juridice din industriile afectate de circumstanțele cauzate de COVID-19 și pentru a contribui la maxim la menținerea stabilității financiare a acestora și la restabilirea capacităților lor de a activa în regim normal, Moldova Agroindbank examinează o serie de facilități, inclusiv diminuarea ratei dobânzii, valabile până la 31 decembrie 2020, care vor fi acordate în mod individual. 

În cazul în care clienții vor solicita rambursare anticipată, banca nu va percepe comision pentru această operațiune. 

De asemenea, MAIB a extins termenul de utilizare neîntreruptă a overdraftului la contul curent de la 30 la 90 de zile. 
 

Specificări referitor la decizia de amânare pentru 3 luni a ratelor la credite acordate persoanelor fizice

Ținând cont de numeroasele întrebări adresate privitor la decizia de amânare a plăților la ratele creditelor acordate persoanelor fizice, inclusiv dobânzile, specificăm:

1.  Atât plata ratelor la credite, cât și plata dobânzilor ce vor fi calculate pentru lunile martie, aprilie și mai 2020 se vor transfera pentru plată în luna iunie. 
2. Pentru sumele date banca nu va calcula și nu va percepe nici o penalitate și/sau dobândă de întârziere.
3. În iunie, clienții vor dispune de două modalități de executare a obligației de plată a ratelor la credit și a dobânzilor: 

(a) vor achita sumele ratelor la credit și dobânzile calculate la acesta pentru perioada martie-iunie, 
(b) în cazul în care vor dori să eșaloneze suma ratelor la credit și a dobânzilor, vor depune o cerere de modificare a graficului de rambursare, iar banca va perfecta un grafic nou de rambursare a creditului, convenit cu clientul.
 
4. Deși modificarea graficului de rambursare constituie o modificare a contractului, fapt pentru care în contractul de credit este prevăzută încasarea unui comision, ținând cont de situația creată în legătură cu COVID-19 și înțelegând dificultățile cu care se confruntă clienții băncii, modificarea graficului de rambursare a creditului va fi efectuată de către bancă fără a percepe de la clienți comisionul pentru modificarea clauzelor contractuale.
5. Banca va întreprinde acțiunile necesare pentru a asigura recepționarea și perfectarea rapidă a cererilor de modificare a graficului de rambursare, inclusiv, dacă va fi necesar, va implica mai mult personal. 

Menționăm că în cazul în care au posibilitate, clienții pot achita ratele conform graficului. Plata poate fi efectuată prin intermediul aplicației MAIBank sau Internet Banking, pentru a evita vizita la bancă. 

Amintim că decizia a fost luată pentru a nu expune clienții și apropiații riscului de infectare cu COVID-19, precum și înțelegând faptul că clienții ar putea să se confrunte cu dificultăți financiare în contextul restricțiilor impuse pentru a preveni răspândirea COVID-19.  
 
PROCREDITBANK
 
În legătura cu Hotărîrea Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020 despre declararea stării de urgență pe teritoriul Republicii Moldova, începînd cu 18 martie curent și până la 15 mai 2020 și luînd în considerare eventualele impedimente cu care se pot confrunta clienții Băncii la achitarea creditelor în această perioadă, ProCredit Bank a decis următoarele:

Clienții care au posibilitatea de achitare a plăților lunare la credite, o pot face în continuare online prin ProBanking și Mobile banking.

Celor care vor dori să eșaloneze suma ratelor la credit se vor adresa consultaților personali din Bancă pentru stabilirea unui grafic de rambursare nou convenit cu clientul.

Banca va anula penalitățile pentru ratele creditelor care vor ieși în restanța în perioada 18 martie – 31 mai 2020, dar nu și zilele în restanță pe acestea.

Totodată Banca proactiv contactează toți clienții săi, persoane fizice și persoanele juridice, pentru a discuta capacitatea de plată a creditelor și eventualele soluții în cazul dificultăților de achitare.

BCR

În contextul situației actuale, generată de evoluția pandemiei globale de COVID -19, în scopul susținerii clienților BCR Chișinău, am decis să anulam temporar aplicarea penalităților pentru întârzieri la plata ratelor de credit și dobânzilor aferente creditelor acordate persoanelor fizice.

Astfel, nu vor fi  percepute penalități pentru întârzieri înregistrate în perioada 18.03.2020 – 31.05.2020.  Decizia se aplică pentru produsele de credit acordate persoanelor fizice: credite de consum și ipotecare.

 

VICTORIABANK

În actualul context generat de pandemia COVID-19 ne confruntăm cu nesiguranță, anxietăți și chiar dificultăți financiare. De aceea anunțăm următoarele măsuri:

 

 • Pentru clienții persoane fizice cu credite de nevoi persoane și imobiliare care sunt afectați în mod tranzitoriu de pandemia COVID-19 și care solicită în mod direct măsuri de sprijin, putem aplica amânarea plații ratelor până la 3 luni.

 

 • Pentru clienții persoane fizice care resimt un impact direct și de durată prin circumstanțe cu pierderea locului de muncă sau probleme de sănătate, vom proceda ca întotdeauna în astfel de situații, cu grijă și responsabilitate, încercând să găsim pentru fiecare caz în parte soluția potrivită reeșalonării creditului.

 

Astfel, clienții băncii, contractanți ai creditelor la conturi curente: Credit de Consum Garantat, Credit de Consum Negarantat, Credit Imobiliar, Prima Casă, Credit Renaissance City, Credit Auto, vor avea posibilitatea de a amâna plățile aferente creditelor, la solicitare.

 

 

Ce presupune amânare plății ratelor?

 

Amânarea ratelor aferente creditului până la 3 luni înseamnă redistribuirea acestora pentru restul perioadei de creditare, începând din iunie si până la scadență, majorându-se astfel tranșa lunară de plată. Scadența finală nu va fi modificată și nu se va aplica vreun comision de modificare a condițiilor contractuale.

 

Amânarea tuturor sumelor de plată se va efectua până la data de 31.05.2020. Rambursările pentru aceste luni vor începe cu luna iunie 2020. De amânare pot beneficia doar clienți ale căror credite nu înregistrează restanțe mai mari de 30 de zile, inclusiv la data cererii.

 

Cum poate fi depusă cererea de amânare a ratelor creditului?

Clienții Victoriabank pot depune o cerere de amânare a creditului prin 2 modalități:

 

 • Fără prezența la bancă. Prin e-mail Clienții care sunt în carantină, autoizolare sau din alte motive nu pot să se prezinte la unitățile băncii, pot transmite cererea la adresa de email - AmanarePlati.Credite@vb.md.
 • Cu prezența la unitățile băncii. Clientul poate completa cererea la orice unitate bancară Victoriabank, prezentând buletinul de identitate.

 

Decizia băncii cu referire la amânarea plății creditului va fi comunicată clientului prin e-mail în aproximativ 3 zile de la data depunerii cererii, la care va fi atașat și noul grafic de rambursare a creditului.

 

 Cererea de amânare a plăților

 

Atenție! Pot beneficia de amânare de plați clienții a căror credite nu înregistrează restanțe mai mari de 30 zile, inclusiv, la data cererii.  Clienții care înregistrează restanțe mai mari de 30 zile se vor adresa suplimentar pentru detalii.

FINCOMBANK

FinComBank este solidar cu clienții săi într-un moment în care suportul și ajutorul reciproc sunt deosebit de importante, de aceea anunțăm despre modificarea condițiilor de rambursare a creditelor acordate persoanelor fizice, si anume:

 • Banca nu va calcula penalități pentru întârzierea sau neplata creditelor până pe 31 mai 2020;
 • pentru plățile acumulate până pe 31 mai 2020, Banca va acorda posibilitatea oformării prolongării fără a percepe comisioane suplimentare!

Informația referitor la creditele acordate persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de antreprenoriat, va fi comunicată în curând.

MOBIASBANCA

AGENȚI ECONOMICI

Mobiasbanca – OTP Group își reiterează angajamentul de a depune toate eforturile necesare pentru a Vă sprijini în aceste circumstanțe dificile, generate de instituirea stării de urgență.
 
În acest sens, banca a decis anularea dobânzii de întârziere pentru neachitarea ratelor curente la credite, scadente până la 31 mai 2020. Acest lucru înseamnă că, pentru sumele datorate până la data respectivă, banca va percepe doar dobânda curentă, iar plata sumelor eventual restante va putea fi efectuată treptat, prin negocieri individuale, pentru a nu afecta și mai mult activitatea agenților economici. 
 
Mobiasbanca OTP – Group va continua să manifeste aceeași abordare profesionistă, identificând într-o manieră simplă și rapidă, cele mai potrivite soluții pentru finanțarea activității curente a companiilor care se confruntă cu provocări excepționale, în contextul acestei pandemii. În toate aceste cazuri, banca nu va aplica comisioane de reeșalonare a plăților sau penalități. Vă îndemnăm să contactați consilierul Dumneavoastră personal pentru a afla mai multe detalii despre modalitățile de restructurare a creditelor de care puteți beneficia.
 
Adițional, Vă oferim în premieră, posibilitatea de a Vă conecta de la distanță la serviciul Business Internet Banking, pentru acces în timp real și în deplină siguranță la conturile companiei Dumneavoastră. Mai mult, vă puteți bucura de funcționalitățile acestui serviciu absolut gratuit, timp de 3 luni din momentul aderării de la distanță.
 
Pentru a adera este suficient sa urmați pașii de mai jos: 
 
1. Descărcați cererea de aderare si completați câmpurile hașurate în gri.
2. Aplicați semnătura și stampila pe cererea de aderare și expediați copia color scanată a acesteia la adresa de email: business.support@mobiasbanca.md
 
Modul de autentificare aplicabil în cadrul aderării de la distanță și autorizarea tranzacțiilor inițiate se vor efectua prin intermediul aplicației mobile Mobias Token, care poate fi descărcată direct pe smartphone-ul Dumneavoastră (Android sau iOS). 
 
Notă!
 
Mobiasbanca – OTP Group recomandă tuturor clienților să evite deplasarea la bancă, iar în cazul în care aceste vizite nu pot fi amânate, să stabilească o programare prealabilă cu un consilier al băncii apelând Call Center la 022 256 456, și să respecte regulile de protecție necesare pentru a se proteja și a preveni afectarea sănătății celor din jur.
 
PERSOANE FIZICE
 
Mobiasbanca – OTP Group, va sprijini în continuare clienții persoane fizice care se află în imposibilitate temporară de achitare a ratelor la creditele de consum, ipotecare, cardurile de credit și overdraft-uri.
 
În acest sens, banca a decis:
 
1. ANULAREA tuturor penalităților calculate începând cu 19 martie 2020 pentru neachitarea ratelor la credite până la 31 decembrie 2020. Acest lucru înseamnă că, pentru sumele datorate de persoane fizice consumatori în această perioadă, banca nu va percepe nici o penalitate și/sau dobândă de întârziere.
 
2. AMÂNAREA plăților la ratele curente la credite (inclusiv a dobânzilor și comisioanelor) până la 31 mai 2020. Ulterior, pentru a rambursa plățile restante, calculate pentru perioada martie – mai 2020, clienții vor putea opta pentru: 
 
a. achitarea într-o singură tranșă a plăților, în luna iunie, în caz dacă situația financiară a acestora nu a avut de suferit în perioada dată, sau
b. achitarea treptată a plăților restante, până la 30 septembrie 2020, în caz dacă veniturile clienților au fost afectate moderat.
 
Totodată, clienții persoane fizice care resimt un impact direct și de durată de pe urma acestei situații și nu vor fi în stare să achite ratele la credit un timp îndelungat, pot solicita reeșalonarea ratelor la credit și a dobânzilor. 
 
În toate cazurile, Mobiasbanca – OTP Group nu va percepe comisioane de modificare a condițiilor contractuale și va conveni cu clientul asupra unui nou grafic de rambursare.
 
Totuși, dacă clientul va avea suficiente mijloace financiare pe contul aferent creditului, atunci amânarea plăților la ratele curente la credite nu va surveni. Dacă clientul va avea posibilitatea de a suplini contul respectiv pentru a asigura plata în mod regulat a ratelor la credite, o poate face în continuare, de la distanță, pentru a evita vizita la bancă. Conturile setate în calitate de conturi de plată pentru achitarea ratelor, pot fi alimentate din alte conturi personale deschise la Mobiasbanca, prin intermediul serviciului de Internet Banking, iar în cazul în care, clienții primesc salariile pe conturile deschise în alte Bănci, prin intermediul unui transfer interbancar, utilizând serviciile la distanță ale acestor bănci. Pentru facilitarea acestor transferuri, banca a dispus anularea comisionului pentru alimentarea prin transfer a cardurilor de debit, cu sume de până la 15000 lei. 
 
Totodată, reamintim despre posibilitatea de alimentare a cardurilor de debit și de credit (setate drept conturi de plată pentru credite) prin intermediul bancomatelor de tip CASH-IN, lista cărora este disponibilă aici.
 
Notă! 
Mobiasbanca – OTP Group recomandă tuturor clienților să evite deplasarea la bancă, iar în cazul în care aceste vizite nu pot fi amânate, să stabilească o programare prealabilă cu un consilier al băncii apelând Call Center la 022 256 456 sau la info@mobiasbanca.md, și să respecte regulile de protecție necesare pentru a se proteja și a preveni afectarea sănătății celor din jur. 

Alte stiri

Joburi de viitor: (17) Eticist al robotului

Eticienii sunt experți în etică. Atunci când o nouă tehnologie sau scenariu implică metode și aplicații emergente și controversate în care există implicații etice sau morale, unui eticist i se solicită frecvent să ofere contribuții.

Joburi de viitor: (16) Programator de computer cuantic

Calculatoarele cuantice utilizează stări cuantice atomice în dispozitive cu temperatură foarte scăzută, folosind mai multe raze laser, cu interacțiuni la nivelul atomilor individuali.

Lipsă de fructe și legume în supermarketurile britanice. Efectele ieșirii din EU

După ce a fost semnat acordul Brexit, mai multe schimbări au intrat în vigoare, printre care și modificări vamale. La apropae două săptămâni după ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, efectele sunt vizibile în supermarketurilr britanice. De asemenea, șoferii de camioane din UE sunt obligați să aștepte și zile întregi pentru a avea toate actele în regulă.

De ce cresc prețurile la produsele petroliere? Răspuns de la Veaceslav Ioniță

Mai multe companii au anunțat majorarea prețurilor la produsele petroliere. Benzina cu cifra octanică 95 costă în medie 17,10 lei, motorina –14,45 lei, iar prețul mediu al gazului lichefiat constituie 10,10 lei.

Ultimele ȘTIRI

Joburi de viitor: (17) Eticist al robotului

Eticienii sunt experți în etică. Atunci când o nouă tehnologie sau scenariu implică metode și aplicații emergente și controversate în care există i...

Joburi de viitor: (16) Programator de computer cuantic

Calculatoarele cuantice utilizează stări cuantice atomice în dispozitive cu temperatură foarte scăzută, folosind mai multe raze laser, cu interacți...

Lipsă de fructe și legume în supermarketurile britanice. Efectele ieșirii din EU

După ce a fost semnat acordul Brexit, mai multe schimbări au intrat în vigoare, printre care și modificări vamale. La apropae două săptămâni după i...

De ce cresc prețurile la produsele petroliere? Răspuns de la Veaceslav Ioniță

Mai multe companii au anunțat majorarea prețurilor la produsele petroliere. Benzina cu cifra octanică 95 costă în medie 17,10 lei, motorina –14,45 ...

Carburanții, mai scumpi. Benzina A 95 și-a majorat prețul cu peste 1,5 lei

Prețul carburanților este în creștere. Unele stații de alimentare au afișat astăzi noapte prețuri mai mari la motorină, benzină și gaz lichefiat.

Vezi toate știrile