Ce s-a întâmplat când o companie a trecut la o săptămână de lucru de patru zile

16 Mart. 2021, 15:48
 // Categoria: Bani și Afaceri // Autor:  Irina Luca
16 Mart. 2021, 15:48 // Bani și Afaceri //  Irina Luca

Weekend-urile permanente de trei zile pot părea un vis, dar sunt o realitate pentru lucrătorii de la Elephant Ventures.

Compania de inginerie software și de date, cu sediul central în New York, a început în luna august a anului trecut să testeze săptămâna de lucru de patru zile. Scopuk acestui experiment era să îoi ajute să înțeleagă dacă acest mecanism va contribui sau nu la prevenirea epuizării angajaților și la menținerea echilibrului dintre viața profesională și cea profesională în timpul pandemiei.

Membrii companiei s-au îndepărtat complet în martie 2020 și probabil această distanțare va rămâne prezentă și în viitorul previzibil.

Planul era de a încerca zile de muncă de 10 ore, de luni până joi, timp de două luni. Pentru a vedea ce părere au lucrătorii despre noul program, compania a chestionat angajații despre schimbare atât înainte, în timpul, cât și sfârșitul acelei perioade de probă.

„Trebuie să vă concentrați cu adevărat pe împuternicirea echipei și să luați decizia împreună, deoarece toată lumea trebuie să aducă modificări în viața lor”, a spus Art Shectman, fondator și președinte al companiei.

Pentru angajați, a fost nevoie între trei și patru săptămâni pentru a se adapta, a spus el. După primul weekend de trei zile, muncitorii s-au întors simțiți odihniți și entuziasmați, dar la sfârșitul acelei săptămâni au simțit numărul zilelor mai lungi și readaptarea la rutina lor normală.

“În a treia săptămână, deja era mai simplu. Oamenii începeau cu adevărat să aibă aventuri și să planifice în avans cum să folosească de weekendul de trei zile.”

În cele din urmă, săptămâna de lucru comprimată a fost bine primită, atât de mult încât compania a adoptat definitiv programul.

O mai mare flexibilitate a dus la o mai mare satisfacție a lucrătorilor

În timp ce majoritatea angajaților își încep zilele la ora 7:00 și deconectează la ora 18:00 cu o pauză de prânz de o oră, programele sunt oarecum flexibile. În primul rând, nu este posibil pentru toți angajații să înceapă mai devreme – inclusiv pentru Shectman.

„Sunt tatăl distractiv de dimineață, ceea ce înseamnă că îi trezesc pe copii și le dau micul dejun … Fac rutina de dimineață. În jurul orei 7:45, până la 9:00 am grijă de datoria familiei, așa că încerc să încep fie devreme, fie extind programul cu o oră. “

Angajații pot compensa ore vinerea sau în weekend, dacă nu pot intra în programul de patru zile. “Avem încredere că oamenii vor umple golurile dacă au ratat ore de muncă”, a spus Shectman.

Managerul de produse și proiecte, Jonathan Cook, activează în companie de aproape patru ani. El a spus că a fost puțin sceptic cu privire la schimbarea programului la început – dar era și intrigat.

El și soția sa lucrează amândoi cu normă întreagă și au doi băieți, cu vârste cuprinse între 4 și 7 ani. Ziua lui începe, de asemenea, puțin mai târziu din cauza datoriei școlare, așa că tinde să lucreze încă două ore după ce copiii se culcă.

Ziua suplimentară îi permite să își îndeplinească angajamentele și comisioanele personale și să petreacă mai mult timp de calitate cu copiii săi. „Este o cameră de respirație … unde pot să mă așez și să mențin viața în ordine”, a spus el.

Mai puține ședințe, mai mult spațiu de lucru

Împreună cu schimbarea programului, compania și-a propus să facă ședințele mai eficiente și să încerce să nu programeze întâlniri înainte de ora 9:00. A avea primele două ore ale zilei deschise pentru munca grea a fost un avantaj pentru productivitate, a spus Shectman.

„Efectul halou al acelei productivități de dimineața și a muncii profunde generează mai multă productivitate pe tot restul zilei”, a spus el.

De asemenea, compania încearcă să evite organizarea de ședințe la orele amiezii, de la 1:00 la 3:00.

„Obțineți acea dublă lovitură de timp activ de lucru, în care nu te deranjează cineva, ceea ce nu s-a întâmplat întotdeauna în ziua de lucru de opt ore”, a spus Cook.

Zilele de muncă mai lungi au îmbunătățit, de asemenea, eficiența, deoarece proiectele nu lăsate de pe o zi pe alta.

“Timpul pentru a definitiva lucrurile a fost mai scurt, proiectele se mișcă mai repede, nu trebuie să le lăsați jos și să le reluați”, a spus Shectman.

De asemenea, și echipa a crescut de la efectuarea schimbării – adăugând 13 angajați de la începutul anului, ajungțnd la un total de 54 de angajați cu normă întreagă.

Realitatea Live

27 Iul. 2021, 18:08
 // Categoria: Actual // Autor:  Realitatea.md
27 Iul. 2021, 18:08 // Actual //  Realitatea.md

Termoelectrica S.A. respinge toate insinuările şi presupunerile precum că, în procedura de licitație privind modernizarea Blocului energetic nr.1, ar fi fost admise careva nereguli sau abuzuri din următoarele considerente:

Procedura privind Modernizarea blocului energetic nr.1,  de la CET Sursa-1 a fost inițiată la data de 18.01.2019, conform procedurilor stabilite în Regulamentul privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţă din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale şi a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin HOTĂRÂREA Consiliului de administraţie al ANRE a RM nr. 24/2017  din  26.01.2017, inițiată conform anunțului nr.30B, publicat pe pagina Web a întreprinderii: https://www.termoelectrica.md/ro_RO/category/achizitii-licitatii/  și în Monitorul Oficial nr. 13-21 (6936-6944) din data de 18.01.2019 cu termenul limită de prezentare a ofertelor până la data de 18.02.2019, orele 10:00 şi deschiderea ofertelor la data de 20.02.2019, orele 10:00 (ora locală). 

La data de 18.02.2019 a fost prezentată  o singură ofertă comercială, respectiv, conform pct.180 al regulamentului susmenționat, s-a decis anularea cu repetarea Concursului de Achiziţii, conform Procesului Verbal de anulare  nr.32 AR-1 din 20.01.2019, și republicarea anunţului 30B-R1 pe pagina Web a întreprinderii: www.termoelectrica.md cu termenul limită de depunere a ofertelor până la data de 07.03.2019, orele 11:00 şi deschiderea ofertelor la data de 12.03.2019orele 14:00.

Astfel, după examinarea a două oferte primite, a fost stabilită compania câștigătoare din punct de vedere tehnic și financiar, fiind încheiat contractul nr.86 din 08.05.2019 în valoare de  11 113 295, 40 EUR  sau 213 405 150 lei inclusiv TVA, la cursul valutar din data de  02.04.2019.

După semnarea contractelor cu Operatorul economic, conform prevederilor Regulamentului privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţă din sectoarele  electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale şi a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin HOTĂRÂREA Consiliului de administraţie al ANRE a RM nr. 24/2017  din  26.01.2017, contractele atribuite în anul de gestiune sunt plasate pe  pagina Web a întreprinderii:  https://www.termoelectrica.md/ro_RO/contracte-atribuite/.

De menționat faptul că, până la inițierea procedurii de achiziție privind Modernizarea Blocului energetic nr.1, CET Sursa-1, ținând cont de expirarea termenului de exploatare inofensivă a utilajului și necesitatea prelungirii acestuia, Termoelectrica SA a avut un șir de întruniri și discuții cu mai mulți producători de asemenea echipamente, inclusiv General Electric, UTZ, LMZ. Discuțiile au avut loc în scopul identificării soluției optime de modernizare a blocului energetic nr.1 cât și pentru identificarea valorii estimative a lucrării date pentru a o include în Planul de Investiții 2019 ca ulterior, acesta să fie aprobat de către ANRE. Cheltuielile respective au fost aprobate de către ANRE în scopuri tarifare prin Hotărârea ANRE nr. 370 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea Planului de Investiții pentru anul 2019, iar conform contractului semnat, achitarea pe acest contract are loc eșalonat, în rate lunare, până în luna iulie 2023.

Termoelectrica precizează că, conform condițiilor contractului, achitarea este efectuată în lei MDL, la cursul valutar al Băncii Naționale la data achitării. Din momentul semnării contractului până la data 1 ianuarie 2021, cursul EURO față de lei, a crescut cu 1,63 lei, fapt ce inevitabil a dus la creșterea sumei spre achitare.

Important de menționat este și faptul că din valoarea totală a contractului, circa 63% constituie bunurile destinate înlocuirii sau modernizării, iar cealaltă parte constituie lucrările de modernizare (inclusiv proiectarea, transport, logistica, ajustare, punere în funcțiune, darea în exploatare).

 Termoelectrica reiterează că, procesul de executare a lucrărilor de modernizare a Blocului energetic nr.1  a fost extins deoarece astfel de lucrări au fost executate în premieră la Termoelectrica și a apărut necesitatea modificării procesului tehnologic. Astfel, prin Acordul nr. 1 din 20.12.2019 la contract a fost modificat graficul de executare a lucrărilor, precum și a volumului de lucrări. Astfel, termenul de transmitere în exploatare nu a întârziat, ci a fost prelungit pe un singur element reieșind din factori obiectivi.

De precizat că, puterea electrică de 110 MW a Blocului energetic nr.1 reprezintă valoarea maximă calculată, iar pentru atingerea valorii respective necesită a fi încărcat la maxim partea de termoficare și condensare a  blocului energetic, ceea ce nu se prevede în regim normal de funcționare.

Regimul de funcționare a sursei este dictată de sarcina termică a SACET, iar pentru funcționarea utilajului respectiv la randament maxim, partea de condensare trebuie să tindă spre minimum. Din aceste considerente, sarcina electrică optimă de funcționare a Blocului energetic nr.1 este de 90 MW.

Având în vedere că sarcina termică maximă în perioada rece a anului 2020 (luna ianuarie-februarie) a fost de 270 Gcal/h (pe durata a câtorva zile) iar acea medie a constituit 250 Gcal/h, comunicăm că două blocuri energetice pot asigura 280 Gcal/h. Respectiv, condițiile meteorologice și precum și regimul de funcționare a utilajului Sursei I a permis funcționarea cu 2 blocuri energetice și evitarea unor pierderi financiare din motivul staționării blocului energetic nr. 1.

Astfel, Termoelectrica susține că afirmațiile aferente ratării unor încasări de cca 400 mln lei, din contul nelivrării energiei electrice sunt în totalmente neîntemeiate și neargumentate, fără a fi însoțite de un calcul economic justificat care ar conține nu doar volumele produse dar și cheltuielile cu producerea acesteia, precum consumul de gaze naturale și alte resurse.

Necesitatea modernizării Blocului energetic nr.1 și a turbinei nr.1 este argumentată de faptul că, în ziua semnării contractului, turbina nr.1 avea 223 mii ore de funcționare, iar în conformitate cu РД 10-577-03 ”Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций” și cu documentația tehnică de la uzina producătoare ЛМЗ a turbinei nr.1 – durata de funcționare a turbinei ПТ-80/100-13/130 este de 220 mii ore. Respectiv, dacă nu se executau lucrările de modernizare a turbinei nr.1, aceasta urma a fi scoasă din exploatare, la fel și Blocul energetic nr.1, încă din anul 2019.

În ceea ce privește proiectul de modernizare a Blocului energetic nr.2, prevăzut în cadrul celui de-al doilea Proiect de Îmbunătățire a Eficienței SACET, implementat cu sprijinul Băncii Mondiale și UCIPE,  se atestă aceeași situație. Mai mult ca atât, la Blocul energetic nr.2 sunt defecte și la conducta principală de abur, care se află la limita termenului  recomandat de uzina producătoare pentru  exploatarea inofensivă,  motiv pentru care este interzisă exploatarea acesteia după 21.08.2021 (în anexa 1 este prezentată expertiză tehnică și înscrierea în pașaportul conductei de către CTSIC), respectiv din această dată Blocul energetic nr.2 nu mai poate fi exploatat. În volumul lucrărilor din caietul de sarcini pentru modernizarea blocului energetic nr.2 sunt incluse lucrările de schimbare a conductei principale de abur.

Deoarece producătorul turbinei ПТ-80/100-13/130 nr.1 este compania ЛМЗ (Ленинградский металлический завод), iar producătorul cazanului ТГМ-96Б nr.1 este ТКЗ (Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик») în caietul de sarcini pentru modernizarea blocului energetic nr.1 a fost introdusă informația tehnică originală de la producătorii echipamentului și au fost în text stipulați producătorii de echipament.

Totodată, obiectivele modernizării blocului energetic nr.1 au fost:

  1. Prelungirea resursei de funcționare a turbinei nr.1 (durata de exploatare a fost extinsă cu 50 mii ore, în anexa 2 este prezentat raportul de prelungire a resursei de funcționare executat de ЦКТИ – Центральный котлотурбинный институт – Санкт-Петербург).
  2. Ridicarea puterii termice de la prizele de termoficare a turbinei de la 100 Gcal/h până la 160 Gcal/h, în perioada testărilor de garanție s-a obținut 166,17 Gcal/h de la prizele de termoficare;
  3. Ridicarea puterii electrice nominale a turbinei nr.1 de la 80 MW până la 98 MW, în perioada testărilor de garanție s-a obținut 98,37 MW;
  4. Ridicarea puterii electrica maximale de la 100 MW până la 110 MW, în perioada testărilor de garanție s-a confirmat 110 MW (în anexa 3 este prezentat raportul testărilor de garanție a turbinei), însă conform recomandărilor obținute în urma analizei stării tehnice a generatorului este recomandată exploatarea generatorului în diapazonul 40÷100 MW;
  5. Ridicarea randamentului relativ intern al Corpului de Medie Joasă Presiune cu 2%, în perioada testărilor de garanție s-a confirmat ridicarea randamentului cu 2%;
  6. Ridicarea randamentului cazanului la 94%, în perioada testărilor de garanție s-a confirmat ridicarea randamentului până la 94,8%;
  7. Micșorarea tensiunii termice în focarul cazanului < 182500 kcal/m3h, în perioada testărilor de garanție s-a confirmat micșorarea tensiunii termice până la 177170 kcal/m3h;

 
Lucrările de amenajare a scuarului în memoria victimelor catastrofei de la Cernobîl, finalizate
Lucrările de amenajare a scuarului în memoria victimelor catastrofei de la Cernobîl, finalizate
Ultima super lună din 2021 – luna plină “căpșună”
Ultima super lună din 2021 – luna plină “căpșună”
India folosește drone pentru livrarea vaccinului anti-Covid
India folosește drone pentru livrarea vaccinului anti-Covid
Expoziția “De la portul popular la îmbrăcămintea modernă”, în Parcul Catedralei
Expoziția “De la portul popular la îmbrăcămintea modernă”, în Parcul Catedralei
Festivalul umbrelelor, în parcul “Alunelul” din sectorul Buiucani
Festivalul umbrelelor, în parcul “Alunelul” din sectorul Buiucani
Expoziție foto dedicată cadrelor medicale, în Capitală
Expoziție foto dedicată cadrelor medicale, în Capitală