Bani.md

Curtea de Conturi: Rapoartele financiare ale Ministerului Finanțelor oferă o imagine corectă și fidelă

Curtea de Conturi: Rapoartele financiare ale Ministerului Finanțelor oferă o imagine corectă și fidelă

Curtea de Conturi a examinat Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor (MF) încheiate la 31 decembrie 2018. Rapoartele financiare consolidate ale Ministerului, în ansamblul lor, nu conțin denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorilor.

Poziția financiară și patrimonială a Ministerului raportată la 31.12.2018 se caracterizează prin mijloace fixe în valoare de 1,7 mld. lei, materiale circulante – 0,1 mld. lei, venituri și cheltuieli - 1,3 mld. lei, rezultatul financiar al anului constituie – 0,8 mld. lei.

Auditul se află în imposibilitatea oferirii asigurării asupra fidelității și realității cotei părți a Ministerului Finanțelor în capitalul social al Instituției Publice Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe în valoare de 12,2 mil. lei.

Efectul posibilii denaturări a rapoartelor financiare consolidate se datorează neconsecvenței procedurii de absorbție a patrimoniului întreprinderilor de stat, fondatori ale cărora au fost instituțiile subordonate ministerului (SV și SFS), lipsei documentelor justificative cu privire la formarea și transmiterea cotei părți a Ministerului Finanțelor în capitalul social al instituției publice, cu descifrarea bunurilor transmise, fapt care poate crea impedimente la retragerea acestora din capitalul social, urmare a deciziei fondatorului.

În practică Serviciul Vamal a atribuit eronat lucrările de reparație capitală în sumă de 5,9 mil. lei la contul 319 „Investiții capitale în active în curs de execuție”, cheltuielile nefiind capitalizate la cele 3 obiecte reparate. În același timp, acestea sunt exploatate fără a fi calculată uzura lor.

În același context, la contul activelor în curs de execuție sunt înregistrate 3 construcții în sumă de 38,3 mil. lei, care începând cu anul 2008, sunt utilizate, fără a fi calculată uzura acestora.

Conform informațiilor prezentate de către Serviciul Vamal toate aceste obiecte se află în proces de dare în exploatare, iar mijloacele reparate în sumă de 5,9 mil. lei au fost luate la evidență în baza procesului-verbal de ordin intern în aprilie curent.

Citește mai multe detalii despre raportul de audit AICI.

Tags

Caută

Cursul Valutar BNM

MDL RATĂ TREND
EUR 20.2254 -0.0000
USD 16.3935 -0.0000
RUB 0.2660 -0.0000
RON 4.3374 -0.0000
UAH 0.6300 -0.0000