Bani.md

Datoria externă a Moldovei, peste 64% din PIB

Datoria externă a Moldovei, peste 64% din PIB

Datoria externă brută a Republicii Moldova s-a majorat față de începutul anului cu 4,8% în valoare nominală, dar a scăzut cu 7,4 puncte procentuale raportată la Produsul Intern Brut. La 31 decembrie 2018, aceasta înregistra 7 302,02 milioane de dolari, ceea ce constituie 64,6% raportat la PIB, arată datele Băncii Naţionale a Moldovei.

Datoria externă publică şi public garantată a reprezentat 26,6% din totalul datoriei externe, însumând 1 938,89 milioane de dolari (-3% de la începutul anului). Datoria externă privată negarantată s-a cifrat la 5 363,13 milioane de dolari, în creştere cu 8% față de 31 decembrie 2017. Cea mai mare parte a stocului datoriei externe brute îi revine datoriei pe termen lung (72,2%). În anul 2018 a continuat creșterea accentuată a datoriei externe pe termen scurt (+15,2% față de 31 decembrie 2017). Acest fapt rezultă preponderent din majorarea angajamentelor externe sub formă de credite comerciale și avansuri.

Datoria externă sub formă de împrumuturi, alocări de DST (Drepturi Speciale de Tragere)  și titluri de angajamente a constituit 4 732,31 milioane de dolari – 64,8% din datoria externă brută, din care 41% revin sectorului public (datoria BNM, datoria de stat directă, datoria corporațiilor publice și UAT). 59% le revin împrumuturilor contractate de agenții economici din sectorul privat, inclusiv în cadrul creditării intragrup.

Republica Moldova a avut parte de sprijinul organizațiilor internaționale, Guvernul beneficiind de 144,82 milioane de dolari pe parcursul anului 2018 pentru proiecte finanțate din surse externe. Cel mai mare creditor al statului, conform situației la 31 decembrie 2018, este Grupul Băncii Mondiale, cu o pondere de 36,7% din datoria externă publică totală sau 712,34 milioane de dolari.

Tags

Caută

Cursul Valutar BNM

MDL RATĂ TREND
EUR 20.2254 -0.0000
USD 16.3935 -0.0000
RUB 0.2660 -0.0000
RON 4.3374 -0.0000
UAH 0.6300 -0.0000