Bani.md

Guvernul a aprobat Regulamentul privind acordarea compensațiilor pentru funcționarii publici, participanți la „Prima Casă”

Guvernul a aprobat Regulamentul privind acordarea compensațiilor pentru funcționarii publici, participanți la „Prima Casă”

Regulamentul privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul public, participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă”, a fost aprobat astăzi de către Guvern. 

Conform proiectului, angajații din sectorul public își vor putea cumpăra o casă care poate să coste cel mult 600.000 de lei (initial, proiectul prevedea suma maximă de 500.000 de lei).

Vezi mai jos cum ar putea fi calculată compensația, cum va fi acordată, dar și care sunt procedurile pentru a înainta cerere de acordare a compensației: 

PROCEDURA DE ÎNAINTARE A CERERILOR DE ACORDARE A COMPENSAȚIEI

Solicitant- orice persoană care activează de cel puțin un an într-o instituție publică și a contractat un credit prin intermediul programului ”Prima Casă”.

1. După semnarea contractului de credit, solicitantul se înregistrează în registrul electronic al cererilor de acordare a compensațiilor (Registru), disponibil pe pagina de internet oficială a Programului de stat „Prima casă”.

2. Pentru a crea o cerere de compensație, solicitantul introduce următoarele date:

  • IDNP,
  • Funcția deținută
  • Numele, prenumele, patronimicul
  • Genul
  • Stare civilă
  • angajatorul
  • alte date prevăzute în Regulamentul privind modul de ținere a registrului cererilor de acordare a compensațiilor în cadrul Programului de stat „Prima casă” (Registru), aprobat de Ministerul Finanțelor.

 

3. Concomitent, solicitantul încarcă în Registru un document semnat de angajator privind data încadrării solicitantului în instituția publică, precum și confirmarea lipsei sancțiunii disciplinare (mustrării aspre) pe parcursul ultimului an de activitate în instituția publică respective, dar și contractul de vînzare-cumpărare, contractul de credit și contractul de ipotecă, încheiate în cadrul programului Prima Casă.

4. Cererea de acordare a compensației se consideră recepționată din momentul în care solicitantul primește la adresa electronică indicată o notificare de confirmare a recepționării acesteia.

5. Solicitantul prezintă operatorului copia contractului de credit, originalul documentului semnat de angajator (menționat mai sus).

6. Operatorul registrului electronic, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la recepționarea documentului în original, validează informația din Registru și înștiințează solicitantul despre acceptarea/refuzul de a fi inclus în lista potențialilor beneficiari de compensații.

REFUZUL

Refuzul de a include solicitantul în lista potențialilor beneficiari de compensații poate interveni în următoarele cazuri:

a) termenul de prezentare a documentelor originale depășește 60 de zile calendaristice din momentul depunerii cu succes de către solicitant a cererii de acordare a compensațiilor în registrul electronic;

b) au fost introduse în registrul electronic date personale eronate,

c) costul locuinței depășește 600.000 de lei.

Cererile validate se procesează și, în  funcție de volumul alocațiilor prevăzute în bugetul de stat și numărul de ordine din listă, se stabilesc beneficiarii care vor primi compensații din bugetul de stat în anul financiar respectiv.

Cererile înregistrate și validate, dar neacceptate pentru finanțare din motivul consumării alocațiilor prevăzute în acest scop în anul înaintării cererii, rămân în lista de așteptare, pasibile pentru finanțare în anul financiar următor din contul alocațiilor prevăzute în buget pe anul respectiv.

CUM SE STABILEȘTE MĂRIMEA ȘI CUM SE ACORDĂ COMPENSAȚIA LUNARĂ

Volumul compensației se calculează în mărime de 50 % din suma creditului ipotecar (suma principală) prevăzută în contractul de credit.

Compensația se acordă lunar, pentru perioada de rambursare a creditului ipotecar, care decurge din momentul acceptării cererii. În cazul stingerii anticipate a creditului ipotecar, oferirea compensației încetează din momentul achitării de către beneficiar a ultimei rate.

Compensația lunară se calculează după următoarea formulă:

Guvernul a aprobat Regulamentul privind acordarea compensațiilor pentru funcționarii publici, participanți la „Prima Casă”

IMPORTANT! Formula respectivă se menține indiferent de termenul contractual al creditului.

Alocarea compensației începe de la data de întîi a lunii următoare datei încărcării în sistem a documentului de confirmare a datelor bancare aferente creditului ipotecar, la care urmează a fi realizat transferul compensațiilor.

Achitarea compensației se efectuează lunar, pe parcursul anului bugetar de către Ministerul Finanțelor, direct la contul utilizat de către beneficiar la instituția creditară pentru decontările aferente creditului ipotecar.

Încetarea alocării compensației poate surveni din moment ce beneficiarul:

  • a încetat raporturile de serviciu cu angajatorul în orice circumstanțe, cu excepția transferării/detașării la altă autoritate publică/instituție publică, perioadei concediului de îngrijire a copilului, a unui membru bolnav al familiei, a copilului cu dizabilități;
  • beneficiază de compensații bănești pentru chiria spațiului locativ.

Tags

Caută

Cursul Valutar BNM

MDL RATĂ TREND
EUR 20.2254 -0.0000
USD 16.3935 -0.0000
RUB 0.2660 -0.0000
RON 4.3374 -0.0000
UAH 0.6300 -0.0000