Scoring-ul, aliatul companiilor pentru evitarea riscurilor financiare | Ce este scorul de credit și cum te ajută să obții mai ușor împrumutul solicitat

Reducerea riscurilor financiare a fost și rămâne una dintre preocupările de bază ale mediului de afaceri. În condițiile actuale de criză pandemică, reducerea riscurilor financiare reprezintă poate cea mai sigură cale de a supraviețui. Experții estimează că 1 din 3 companii va intra în insolvență în următorii doi ani.

Reducerea riscurilor financiare a fost și rămâne una dintre preocupările de bază ale mediului de afaceri. În condițiile actuale de criză pandemică, reducerea riscurilor financiare reprezintă poate cea mai sigură cale de a supraviețui. Experții estimează că 1 din 3 companii va intra în insolvență în următorii doi ani. Ar putea fi Scoring-ul aliatul de încredere al companiilor din Republica Moldova pentru a depăși mai ușor provocările din această perioadă? Ce reprezintă Scoring-ul, ce rol are în obținerea unui credit și în ce condiții ar putea contribui la reducerea dobânzilor la credite, aflăm de la Managerul de Risc al celui mai mare birou al istoriilor de credit din Moldova „Infodebit Credit Report”, domnul Sergiu Mocan.

Domnule Sergiu Mocan, ce reprezintă Scoring-ul și de ce este tot mai des utilizat de creditorii din Moldova? Cine mai poate utiliza Scoring-ul, în afară de bănci și organizații de creditare nebancară?

Sergiu Mocan: La modul general, evaluarea de tip Scoring este o estimare a stării și comportamentului celui care este supus acestei evaluări. Deseori, vorbind despre Scoring se subînțelege, intuitiv, Scoring-ul utilizat pentru a aprecia disciplina de plată a unei persoane sau a unei companii. Deci, utilizatorii primari ai evaluărilor de tip Scoring sunt, într-adevăr, creditorii: băncile, organizațiile de creditare nebancară, companiile de leasing, alte instituții financiare, precum și companiile care acordă credite comerciale. Evaluarea de tip Scoring permite aprecierea probabilității cu privire la rambursarea creditului acordat sau a încasării plăților pentru marfa livrată în condiții de plată amânată.

Pe lângă instituțiile financiare bancare și nebancare care acordă credite și împrumuturi comerciale, Scoring-ul este foarte util și în cazul stabilirii unor relații de afaceri. Atunci când se impune o evaluare mai temeinică a potențialilor parteneri de business, Scoring-ul oferă o imagine clară asupra stării financiare a unei companii. Un Scoring bun, în cazul persoanelor juridice, denotă stabilitate financiară și prezintă încredere, cu șanse mari de a rezulta un parteneriat de succes.

În ce măsură Scoring-ul poate evalua în mod obiectiv șansele reale ale împrumutatului de a primi și, cel mai important, de a rambursa un credit? Cum se calculează Scoring-ul, în baza căror informații și de unde provin informațiile respective?

Sergiu Mocan: Cu cât mai multă informație este luată în calcul la estimare, cu atât este mai obiectiv Scoring-ul. În fond, Scoring-ul este un model statistic care face previziuni în baza unui eșantion de date curente și istorice. Cu cât eșantionul este mai mare, cu atât previziunea este mai bună. Deci, cine deține cele mai multe date, acela poate construi cel mai bun sistem de tip Scoring. În cazul dat, birourile istoriilor de credit sunt entitățile care pot crea cele mai credibile sisteme de tip Scoring, întrucât dețin informația primară despre comportamentul de plată a angajamentelor financiare și a datoriilor.

Scoring-ul, aliatul companiilor pentru evitarea riscurilor financiare | Ce este scorul de credit și cum te ajută să obții mai ușor împrumutul solicitat

Birourile istoriilor de credit, precum este Infodebit Credit Report, acumulează informațiile despre creditele și datoriile persoanelor fizice și ale companiilor din Republica Moldova, inclusiv date despre rezultatele financiare ale agenților economici. Toate aceste date sunt furnizate către Infodebit de diverse entități publice și creditori, care reprezintă atât instituții financiare (bănci, OCN-uri, companii de leasing), cât și companii care prestează servicii sau vând produse cu plată amânată (companii de telecomunicații, prestatori de servicii locativ-comunale, furnizori de energie electrică, gaze naturale, apă și canalizare etc.). De fiecare dată când o persoană sau o companie își achită angajamentele la timp, Scoring-ul său devine mai bun, iar cu fiecare restanță la plată - Scoring-ul se înrăutățește. Deci, putem spune cu certitudine că fiecare persoană sau companie în parte își creează scorul său personal, iar aplicația de tip Scoring doar duce evidența evenimentelor și a factorilor care caracterizează disciplina de plată a celui evaluat.

În practică, sunt posibile situații când evaluarea de tip Scoring-ul spune „nu”, dar în realitate clientul este solvabil și poate rambursa împrumutul? Există un termen de valabilitate a datelor în baza cărora se calculează Scoring-ul sau acesta rămâne valabil nelimitat și nu se mai modifică?

Sergiu Mocan: După cum am menționat deja, Scoring-ul este un model statistic de previziune în baza datelor istorice și curente, iar viitorul poate fi totuși influențat și de schimbările în comportamentul fiecărui subiect evaluat. Scoring-ul nu doar evaluează persoana sau compania, ci într-un anumit fel o și responsabilizează.

Scoring-ul, aliatul companiilor pentru evitarea riscurilor financiare | Ce este scorul de credit și cum te ajută să obții mai ușor împrumutul solicitat

De exemplu, avem impresia uneori că nu este o mare problemă dacă admitem restanțe la plata serviciilor comunale, cum ar fi niște sume mici de câteva zeci sau sute de lei și ne spunem că vom achita luna viitoare, chiar dacă am ignorat termenul de plată în luna curentă. Însă, această restanță poate fi raportată de furnizorul de servicii comunale la biroul istoriilor de credit, iar analiza de Scoring va include această restanță la evaluarea generală a disciplinei de plată a persoanei care a nu și-a plătit la timp facturile de exemplu. Prin urmare, Scoringul se micșorează și persoana poate primi uneori, când sunt admise cu regularitate astfel de restanțe, chiar și o valoare negativă. Ulterior, dacă persoana se adresează după un credit, instituția financiară poate refuza acordarea creditului din cauza unui Scoring negativ, chiar dacă această persoană dispune de venituri suficiente pentru a rambursa la timp împrumutul. În astfel de situații, specialiștii Infodebit recomandă schimbarea comportamentului de plată pentru îmbunătățirea Scoring-ului personal. Așadar, este important să dăm dovadă de mai multă responsabilitate, să achităm la timp datoriile și să demonstrăm astfel că suntem persoane de încredere, bun-platnice.

La fel se întâmplă și în cazul companiilor – fiecare plată restantă față de un furnizor sau față de bugetul public poate conduce la înrăutățirea Scoring-ului. Scoring-ul atribuit unui subiect (fie persoană fizică sau persoană juridică) se modifică de fiecare dată când parvine o informație nouă în adresa biroului istoriilor de credit.

În ceea ce privește termenul de valabilitate al Scoring-ului – dacă nu parvin niciun fel de informații noi și nu are loc nicio modificare a datelor, birourile istoriilor de credit au dreptul să dețină și prelucreze informația acumulată nu mai mult de 5 ani. Deci, teoretic, valabilitatea maximă a unui Scoring pasiv este de 5 ani. 

Ce se întâmplă dacă o evaluare de tip Scoring este fraudată, de exemplu de către un escroc? Sunt posibile în general astfel de situații?

Sergiu Mocan: Probabilitatea fraudării unei evaluări de tip Scoring, chiar și teoretic, este infimă, deoarece este realizată de o companie profesionistă conform unui algoritm de calcul securizat. Datele primare, utilizate în calculul Scoring-ului de către birourile istoriilor de credit, parvin de la surse de formare a istoriilor de credit, care sunt obligate conform legii să raporteze corect, fără erori, fiind responsabile de calitatea datelor raportate. Deci, în cazul unei tentative de fraudă externă, escrocii nu ar putea falsifica sau denatura Scoring-ul pentru o altă persoană.   

Scoring-ul, aliatul companiilor pentru evitarea riscurilor financiare | Ce este scorul de credit și cum te ajută să obții mai ușor împrumutul solicitat

Este evident că atât băncile, cât și organizațiile de creditare nebancară au nevoie de Scoring, dar cetățenilor la ce le folosește să-și cunoască Scoring-ul personal? Ce avantaje au persoanele cu un Scoring mai mare? Și ce ar trebui să facă o persoană pentru a avea un Scoring cât mai mare?

Sergiu Mocan: Contractarea unui serviciu financiar, cum ar fi un credit sau un leasing, presupune și o negociere cu furnizorul acestui serviciu. Cu cât este mai mare Scoring-ul personal, cu atât mai mare este puterea de negociere a solicitantului. Dacă persoana dorește să obțină cele mai avantajoase condiții de finanțare, atunci cunoscând Scoring-ul personal, are din start avantaje în negocierea cu finanțatorul. Ca să deții un Scoring cât mai mare trebuie doar să fii responsabil: să achiți la timp datoriile, să nu împrumuți mai mult decât poți rambursa, să planifici corect cheltuielile și să prioritizezi corect necesitățile personale sau ale familiei.

Scoring-ul unei persoane juridice capătă o importanță tot mai sporită odată cu dezvoltarea comerțului responsabil. Atunci când vorbim despre comerț responsabil, ne referim la totalitatea relațiilor de afaceri dintre cumpărători și furnizori, bazate pe corectitudine, instrumente financiare moderne și disciplină de plată. Cu cât se tolerează mai mult încălcarea prevederilor contractuale, cu atât mai dificil devine circuitul banilor și a mărfurilor în economie, respectiv cu atât mai necompetitivi devin agenții economici. Maturitatea mediului de afaceri este indispensabil legată de transparența fiecărui participant, iar această transparență este, pe bună dreptate, redată de Scoring-ul personal al fiecărei companii sau individ.  

Putem presupune că odată cu utilizarea pe scară largă a Scoring-ului, ratele dobânzilor la creditele de consum s-ar putea micșora?

Sergiu Mocan: Ratele dobânzilor la credite depind în mare parte de doi factori de bază: costul banilor și riscul de credit. Cu cât comportamentul consumatorilor este mai responsabil și se îmbunătățește disciplina de plată per ansamblu în economie, cu atât riscul de credit este mai mic, respectiv acest fapt duce la scăderea prețului de finanțare. Dacă Scoring-ul este pe larg utilizat, importanța lui fiind cultivată ca parte indispensabilă a educației financiare a populației, chiar începând cu vârsta școlară, scopul său social are ca rezultat responsabilizarea financiară a populației și a mediului de afaceri. Anume din acest motiv, Scoring-ul personal are o semnificație importantă în țările cu economie dezvoltată și standarde înalte de trai. Sperăm că și societatea noastră va aprecia plusvaloarea acestui instrument și va utiliza pe larg evaluările de tip Scoring.

Ar oferi oare acest instrument finanțatorilor posibilitatea de a reduce costul banilor? Sigur că da. La utilizarea Scoring-ului pentru aprecierea riscului de credit, procesul de evaluare se simplifică și devine mai puțin costisitor, decât atunci când evaluarea credibilității solicitantului este efectuată manual de analiștii de credit - angajați ai finanțatorului. Dacă procesul de analiză a credibilității solicitantului devine mai eficient și mai puțin costisitor, apare posibilitatea micșorării prețului final al banilor. Deci, aplicarea pe scară largă a Scoring-ului ar putea aduce beneficii atât solicitanților de credit, cât și finanțatorilor. 

Scoring-ul, aliatul companiilor pentru evitarea riscurilor financiare | Ce este scorul de credit și cum te ajută să obții mai ușor împrumutul solicitat

Cine are acces la Scoring-ul personal al unei persoane, ne referim la terți, și în ce condiții?

Sergiu Mocan: Acces la Scoring-ul personal al unei persoane are, în primul rând, subiectul acestui Scoring – însăși persoana evaluată, dar și creditorii instituționali care obțin acordul subiectului evaluării de tip Scoring, pentru accesarea informațiilor la biroul istoriilor de credit.

Cum putem verifica la Infodebit Scoring-ul personal?

Sergiu Mocan: Infodebit, pe lângă crearea unui sistem de tip Scoring de calitate și cu un grad înalt de previziune, oferă inclusiv posibilitatea de a accesa într-un mod simplu și sigur Scoring-ul personal.

Verificarea Scoring-ului personal se poate realiza direct pe pagina web a Biroului Istoriilor de Credit Infodebit - www.infodebit.md. Accesarea Scoring-ului personal se face concomitent cu accesarea raportului istoriei de credit a persoanei vizate. Fiecare persoană are dreptul să obțină o dată pe an, gratuit, raportul cu privire la istoria sa de credit și Scoring-ul său personal. Pentru accesarea acestor informații on-line, solicitantul trebuie să dețină semnătură electronică sau mobilă (poate fi obținută de la operatori de telefonie mobilă). Solicitantul poate face, de asemenea, o cerere unică sau își poate crea cabinet personal, pentru verificarea periodică a istoriei personale de creditare, precum și a Scoring-ului. Pentru cei care încă nu utilizează instrumentele moderne electronice, precum semnătura mobilă sau electronică, verificarea istoriei de credit și a Scoring-ului personal se poate face la sediul Infodebit.  

În Republica Moldova există trei birouri ale istoriilor de credit, de ce ar alege un client Scoring-ul Infodebit. Ce avantaje au clienții Biroului Istoriilor de Credit Infodebit?

Sergiu Mocan: Sistemele de tip Scoring oferite de Biroul Istoriilor de Credit Infodebit pot fi considerate pe bună dreptate cele mai eficiente sisteme de acest tip din Moldova, având în vedere faptul că Infodebit este biroul istoriilor de credit cu cea mai mare bază de date tematică din țara noastră, respectiv Scoringul poate evalua cu mare precizie comportamentul de plată al subiecților vizați.

Totodată, Infodebit deține și chiar oferă ca produs dedicat clienților săi, informații financiare despre activitatea companiilor din Republica Moldova. Vorbim despre o bază de date de circa 300.000 de rapoarte financiare anuale detaliate privind activitatea agenților economici din Moldova – informații care sunt integrate în evaluarea Scoring-ului oferit de Infodebit. Mai mult, actualizarea datelor are loc zilnic, iar aceste date sunt preluate imediat de algoritmii de calcul care stau la baza Scoring-ului Infodebit.

Scoring-ul, aliatul companiilor pentru evitarea riscurilor financiare | Ce este scorul de credit și cum te ajută să obții mai ușor împrumutul solicitat

Prin urmare, chiar dacă la prima vedere, în percepția consumatorului, Scoring-ul este un număr care reprezintă un „DA” sau „NU”, pentru a obține acest răspuns este nevoie de multă muncă, care implică resurse materiale și intelectuale enorme. Capacitarea echipei și investiția în cunoștințe este o preocupare permanentă pentru Infodebit. Specialiștii noștri se ocupă de colectarea și analiza datelor sociale, economice și financiare ce vizează atât piața locală, cât și internațională. De altfel, Infodebit este unicul biroul de credit care publică periodic articole analitice pe pagina sa web, pregătite atât de proprii analiști, cât și de experți recunoscuți din Moldova, iar acest fapt permite recalibrarea lunară a parametrilor de corecție utilizați în algoritmii de Scoring.

Un alt avanaj unic al clienților noștri este faptul că, Infodebit este singurul birou al istoriilor de credit din Moldova care oferă „Cash backˮ pentru datele importate. Astfel, clienții noștri au posibilitatea de a economisi la plata facturilor lunare pentru serviciile Infodebit. În primele șase luni ale anului curent, clienții noștri au economisit per total 150.000 de lei la plata facturilor lunare.

 

P.

Alte stiri

Cel mai unic iaht explorator din lume ar putea fi al tău pentru 12 milioane de dolari (FOTO)

Nu, nu este un concept de iaht. Este un trimaran eficient din punct de vedere energetic, din viața reală. Acesta navighează pe mări din 2012 și poate fi al tău contra sumei de 12 milioane de euro. De fapt, este posibil să fi văzut nava în porturile din întreaga lume, unde a atras întotdeauna atenția.

Ce sigur nu trebuie să faci, dacă ai probeleme cu finanțele

Dacă vă aflați într-o gaură financiară, este important să evitați lucrurile stupide pentru a nu vă săpa groapa și mai adânc.

Facebook elimină limita de text de pe imaginile pentru reclame

Facebook nu va mai avea o limită pentru cantitatea de text a unei imagini - reclame, care reprezintă în prezent 20% din întregul spațiu creativ. Anunțurile cu bannere care conțin mai mult de 20% din text nu vor mai fi dezavantajate atunci când participă la licitație, potrivit unui post pe Twitter. al expertului în social media Matt Navarra.

Consumatorii de vin din România vor putea beneficia de 100 de excursii gratuite la cramele din Moldova

Consumatorii de vin vor putea beneficia de 100 de excursii gratuite la cramele din Republica Moldova, în campania “Vin în Moldova”, inițiată de Wine of Moldova împreună cu Carrefour România.

Ultimele ȘTIRI

Ce sigur nu trebuie să faci, dacă ai probeleme cu finanțele

Dacă vă aflați într-o gaură financiară, este important să evitați lucrurile stupide pentru a nu vă săpa groapa și mai adânc.

LG Moldova: Casa viitorului mai aproape decât crezi!

Cu câțiva ani în urmă, Big Data și Internetul era menționat în previziunile futuriste, iar astăzi reprezintă o realitatea perfect normală fără de c...

MAIB și Opera Națională vă îndeamnă să fim la distanță și, totuși, împreună prin cultură și muzică bună

Cel mai impresionant eveniment cultural al teatrului liric național revine în scenă cu ediția a 28-a a Festivalului Internațional de Operă și Balet...

LG Virtual Exhibition- Life’s Good from Home

În fiecare an, compania LG ne încântă cu noile sale produse unice, precum: primul televizor OLED rulabil, cel mai tare frigider InstaViewThinQ cu u...

MAIB micșorează ratele dobânzii la creditele pentru afaceri acordate din resursele internaționale de finanțare

Moldova Agroindbank continuă să fie alături de clienți, sprijinindu-le afacerile și planurile antreprenoriale prin măsuri consolidate de susținere,...

Vezi toate știrile