Bani.md

Se caută parteneri privați pentru dezvoltarea Loteriei Naționale a Moldovei. Contractul va fi semnat pentru 15 ani

Se caută parteneri privați pentru dezvoltarea Loteriei Naționale a Moldovei. Contractul va fi semnat pentru 15 ani
Foto: publika.md

Agenția Proprietății Publice anunță concursul public de selectare a partenerilor privați pentru implementarea proiectului de parteneriat public-privat ”Serviciile din domeniile ce constituie monopol de stat, gestionate de S.A. „Loteria Națională a Moldovei” prin atribuirea Contractelor de parteneriat public-privat sub formă de contracte de societate civilă. 

Drept urmare, vor fi încheiate două contracte:

Contract PPP 1: Parteneriat public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul loteriilor și pariurilor la competițiile/evenimentele sportive, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice.

Contract PPP 2: Parteneriat public-privat pentru dezvoltarea activităților Loteriei Naționale a Moldovei din sectorul automatelor de joc cu câștiguri bănești, inclusiv prin intermediul rețelelor de comunicații electronice.

Contractele urmează a fi încheiate pe un termen de minimum 15 ani. 

Partenerii privați vor fi selectați prin concurs public într-o singură etapă. Concursul se va desfășura conform Regulamentului privind procedurile standard şi condițiile generale de selectare a partenerului privat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.476 din 4 iulie 2012.

Documentația standard poate fi obținută la adresa partenerului public - Agenția Proprietății Publice, 2033, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1, or. Chișinău, Republica Moldova, contra unei plăți nerambursabile de 5000 (cinci mii) EUR sau echivalentul în lei moldovenești la cursul Băncii Naționale a Moldovei (în continuare BNM) la data efectuării transferului. Detalii despre datele contului bancar, vedeți aici.

Pentru participare la concurs se percepe o taxă în mărime de 10.000 de euro sau echivalentul în lei moldovenești la cursul BNM la data efectuării transferului, se achită de ofertant până la data limită de depunere a ofertelor. Taxa de participare la concurs nu se restituie și se va transfera conform datelor bancare.

Oferta trebuie să fie însoțită de o garanție bancară în valoare de 100.000 (una sută mii) EUR, sau echivalentul în lei moldovenești la cursul BNM la data efectuării transferului care va fi transferată conform datelor bancare. Perioada de valabilitate a garanției pentru ofertă, va fi egală cu perioada de valabilitate a ofertei.

Ofertele elaborate în corespundere cu Documentația standard vor fi depuse până la data de 19 decembrie 2017, ora 17:00 (ora locală a RM), pe adresa: Agenția Proprietății Publice, Piața Marii Adunări Naționale, nr.1, Chișinău, Republica Moldova. Program: 8:00 – 17:00, zile de odihnă: sâmbăta, duminica.

Documentele pentru participare la concurs, perfectate în limba de stat a Republicii Moldova, pot fi expediate prin poștă sau se înmânează persoanei împuternicite din cadrul Agenției Proprietății Publice, în plic sigilat, la care se anexează documentele care certifică plata taxei de participare la concurs și a garanţiei de participare la concurs. Documentele care vor fi transmise/recepționate cu întârziere nu vor fi acceptate şi vor fi returnate nedeschise.

La concurs pot participa persoanele juridice de drept privat, rezidente ale Republicii Moldova şi/sau ale unui stat cu care Republica Moldova are semnate acorduri de colaborare comercială economică şi/sau privind promovarea şi protejarea investiţiilor, cu experienţă în domeniul jocurilor de noroc. Participanţii pot acţiona nemijlocit sau prin intermediul reprezentanţilor mandataţi în ordinea stabilită.

Mai multe detalii vezi AICI.

Tags

Caută

Cursul Valutar BNM

MDL RATĂ TREND
EUR 20.2254 -0.0000
USD 16.3935 -0.0000
RUB 0.2660 -0.0000
RON 4.3374 -0.0000
UAH 0.6300 -0.0000