Bani.md

Statistică: Cei mai mulți doctoranzi în Moldova sunt în domeniul științelor economice

Statistică: Cei mai mulți doctoranzi în Moldova sunt în domeniul științelor economice
Foto: conservativereform.com

Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind activitatea de doctorat şi postdoctorat în anul 2015.

În anul 2015, numărul total de doctoranzi a constituit 1751 persoane (exclusiv cei străini), fiind în creştere cu 7,6% faţă de anul anterior, înregistrând cea mai mare valoare în ultimii 10 ani. Numărul de doctoranzi a marcat fluctuaţii atît la forma de învăţământ cu frecvenţă, cât şi la cea cu frecvenţă redusă. Totodată, numărul doctoranzilor din învăţământul cu frecvenţă redusă a relevat tendinţe de creştere începînd cu anul 2010 (cu 31 la sută), iar la cel cu frecvenţă începând cu anul 2012 (cu 15 la sută). 

În acest nivel educaţional femeile depăşesc numeric bărbaţii, în anul 2015 raportul fiind de 131 femei la 100 de bărbaţi.Distribuţia numărului de doctoranzi pe domenii ştiinţifice relevă o preponderenţă a doctoranzilor în domeniul ştiinţe sociale şi economice (54,1%), urmat de ştiinţe medicale (14,6%) şi ştiinţe umaniste (12,0%).

Structura doctoranzilor conform domeniilor ştiinţifice, în 2015

Structura doctoranzilor pe sexe şi domenii ştiinţifice atestă, că la doctorat femeile predomină în corpul studenţesc din domeniul ştiinţe umaniste (68,1% în numărul de studenţi la acest domeniu), medicale (63,3%), ştiinţe sociale şi economice (56,8%), ştiinţe ale naturii (54,4%),  agricole (52,0%), în timp ce ponderea bărbaţilor rămîne majoritară doar în domeniul ştiinţe inginereşti şi tehnologii (74,4%).

Pe grupe de vârstă, structura doctoranzilor este următoarea: 6,6% din totalul doctoranzilor aveau vârsta de până la 25 ani, 40,7% se aflau în grupa de vârstă 26-30 ani, 19,9% aveau vîrsta 31-34 ani, 15,7% – 35-39 ani şi 17,1% aveau vârsta de 40 ani şi peste. Mai mult, doar la categoria de vîrstă 40 de ani şi peste, s-au înregistrat 92 de femei la 100 de bărbaţi, în alte grupe de vârstă femeile au fost suprareprezentate. Ponderea tinerilor doctoranzi cu vârsta de pînă la 30 ani rămîne a fi în descreştere, înregistrînd în anul 2015 o valoare sub 50% sau cu 29 puncte procentuale mai puţin faţă de 2006. 

În anul 2015, înmatricularea la studii superioare de doctorat (ciclul III) s-a desfăşurat în 43 şcoli doctorale, organizate în cadrul instituţiilor de învăţămînt superior, consorţiilor, parteneriatelor naţionale şi internaţionale. Studenţii-doctoranzi înmatriculaţi anii anteriori îşi continuă studiile cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data înmatriculării lor (în 31 instituţii de cercetări ştiinţifice şi 19 instituţii de învăţămînt superior).

Tags

Caută

Cursul Valutar BNM

MDL RATĂ TREND
EUR 20.2254 -0.0000
USD 16.3935 -0.0000
RUB 0.2660 -0.0000
RON 4.3374 -0.0000
UAH 0.6300 -0.0000