Bani.md

Statul se pregătește să cumpere 41% din acțiunile MAIB (DOC)

Statul se pregătește să cumpere 41% din acțiunile MAIB (DOC)

Statul a elaborat și publicat pentru consultări publice Hotărârea de Guvern prin care aprobă cumpărarea celor 41% din acțiunile MoldovaAgroindbank, de către Agenția Servicii Publice, în condițiile prevăzute de art.541 al Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.

Conform proiectului (care poate fi găsit mai jos), Agenția Proprietății Publice va cumpăra, în numele Guvernului Republicii Moldova, acțiunile nou emise de banca de importanță sistemică, BC ”Moldova Agroindbank” S.A., în număr de 426 365 la prețul total de 450 032 221,7 lei, care corespunde prețului inițial determinat la data expunerii spre vânzare a acestora și prețului de expunere al acestor acțiuni la ultima licitație pe piața reglementată în perioada 13.02 – 30.04. 2018, în scopul expunerii la vânzare pe piața reglementată, prin intermediul licitației cu strigare conform prevederilor  art.541 al Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice.

Drept urmare, Ministerul Finanțelor va aloca Agenției Proprietății Publice suma de 450 032 221,7 lei pentru cumpărarea acțiunilor nou emise de bancă și mijloacele financiare necesare acoperirii tuturor cheltuielilor aferente procurării acțiunilor și expunerii la vînzare.

De asemenea, proiectul prevede și aprobarea unui Antecontract (și anexe) cu potențialul achizitor care deține aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a Moldovei pentru dobândirea sau majorarea deținerii în capitalul social al băncii al acțiunilor nou emise de banca de importanță sistemică BC ”Moldova Agroindbank” S.A, și proiectul Contractului de vânzare-cumpărare cu achizitorul acțiunilor. Asupra Antecontractului, Ministerul Justiției va emite o opinie legală.

Ulterior, Agenția Proprietății Publice va expune la vânzare pe piața reglementată, prin intermediul licitației cu strigare, ca pachet unic, acțiunile nou emise de banca de importanță sistemică BC ”Moldova Agroindbank” S.A.

De menționat că, vor fi oferite condiții egale de participare la licitație și de vînzare, atît potențialului achizitor, semnatar al Antecontractului, cît și altor potențiali achizitori calificați. 

Agenția Proprietății Publice va solicita băncii BC ”Moldova  Agroindbank” S.A. să furnizeze până la 1 septembrie 2018 o opinie de confirmare a valorii juste asupra prețului de cumpărare al acțiunilor nou emise indicat în pct. 1 (denumită conform uzanțelor internaționale „fairness opinion”), care corespunde prețului de expunere al acestor acțiuni la ultima licitație pe piața reglementată la data de 30 aprilie 2018. Opinia trebuie sa fie emisă de o entitate cu renume și cu o experiență recunoscută pe plan internațional în domeniul evaluării valorilor mobiliare ale entităților de interes public și care nu este în conflict de interes cu BC ”Moldova Agroindbank” S.A., care poate fi o bancă, o societate de audit sau o companie de evaluare.

Bani.md amintește că în prezent, un consorțiu format din trei investitori potențiali este interesat de achiziționarea acestor două pachete de acțiuni şi a depus, la data de 3 mai 2018, la Banca Națională, o cerere în acest sens, care este în proces de evaluare. Toți trei achizitori potențiali reprezintă direct şi indirect investitori internaționali şi regionali, cu reputație şi experienţă în sectorul financiar-bancar: o bancă de dezvoltare internațională şi două fonduri regionale de investiții cu experiență în domeniu. Investitorii menționați şi-au exprimat interesul pentru procurare doar în condițiile aplicării art.541 al Legii nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice şi, respectiv, a procurării de la stat a acțiunilor vizate în baza unor condiții negociate în prealabil.

Un consorțiu internațional vrea să cumpere 41% din acțiunile MAIB. Cererea oficială a fost depusă

De altfel, amintim că pe parcursul anilor 2015-2016, BNM a constatat nerespectarea din partea unor acționari ai băncii B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. a cadrului legal aferent activității bancare. Astfel, a fost constatată acțiunea concertată în raport cu banca a unui grup de acționari, care au achiziționat o cotă substanţială în capitalul social al băncii fără a dispune de permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale a Moldovei.

Acționarii respectivi au fost obligați să înstrăineze acţiunile aferente cotei substanţiale achiziţionate în capitalul social al B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., într-un termen de 3 luni, însă acest faptu nu a fost realizat de către aceştia.

Acest eșec a condiționat anularea acțiunilor deținute de vechii acționari, emiterea unor noi acțiuni şi expunerea acestora pentru vânzare pe piața reglementată şi/sau prin sistemul multilateral de tranzacționare.

Conform procedurilor, la 7 aprilie 2016 şi 15 iunie 2016, organul executiv al băncii B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. a dispus anularea acțiunilor respective, emiterea unor noi acțiuni de aceeași clasă, valoare şi în acelaşi număr, şi expunerea acestora spre vânzare. Prin Hotărârile Comisiei Naționale a Pieţei Financiare nr. 19/7 din 29 aprilie 2016 şi nr. 32/1 din 30 iunie 2016, acțiunile nou-emise au fost înregistrate în Registrul de stat al valorilor mobiliare.

Urmare a emiterii de noi acțiuni, la 26 septembrie 2016 şi 28 septembrie 2016, organul executiv al B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A. a efectuat primele expuneri la vânzare a acestora prin 2 pachete separate a câte 3,53% şi, respectiv, cota de 37,56%. Termenul expunerii a constituit 3 luni şi a expirat la data de 26 decembrie 2016 şi, respectiv, 28 decembrie 2016.

În acest context, e de menționat că termenul de expunere la vânzare a acțiunilor ordinare nominative nou-emise a fost prelungit de mai multe ori – în perioadele 1 februarie 2017 – 26 iunie 2017 şi 16 august 2017- 26 decembrie 2017). Ultima expunere la vânzare a constituit perioada de 13 februarie 2018 – 30 aprilie 2018. Cu toate acestea, vânzarea acțiunilor B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., emise în locul celor nevândute de către acționarii vizați, a devenit un proces îndelungat, de aproximativ 18 luni, din motivul lipsei solicitărilor în cadrul licitațiilor din partea investitorilor care ar corespunde cerințelor stabilite prin legislația bancară.

Proiectul cu privire la cumpărarea şi deetatizarea acțiunilor nou emise de banca de importanță sistemică BC ”Moldova Agroindbank” S.A.: 

Tags

Caută

Cursul Valutar BNM

MDL RATĂ TREND
EUR 20.2254 -0.0000
USD 16.3935 -0.0000
RUB 0.2660 -0.0000
RON 4.3374 -0.0000
UAH 0.6300 -0.0000