Cum s-au privatizat bunurile Moldovei timp de 7 ani. CCRM a scos la iveală mai multe neconformități

03 Aug. 2021, 13:36
 // Categoria: Actual // Autor:  Otilia Cotruța
03 Aug. 2021, 13:36 // Actual //  Otilia Cotruța

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), la data de 2 august curent, a examinat în cadrul ședinței online, Raportul auditului conformității privatizării bunurilor în perioada anilor 2013-2019 prin vânzare la licitații cu strigare sau cu reducere și prin vânzare la Bursa de valori a Moldovei.

Scopul misiunii de audit a constat în a evalua conformitatea privatizării bunurilor proprietate publică în perioada anilor 2013-2019 prin vânzare la licitații cu strigare sau cu reducere și prin vânzare la Bursa de valori a Moldovei.

Auditul a fost desfășurat în cadrul Agenției Proprietății Publice (APP), fiind supuse testărilor de audit privatizarea activelor și bunurilor proprietate publică a statului, și anume: 31 obiecte cu valoarea totală de vânzare de peste 64,4 mil. lei, comercializate la licitații cu strigare și cu reducere, și 37 portofolii de acțiuni vândute la Bursa de valori a Moldovei cu valoarea totală de cca 553,0 mil. lei.

Activitățile de audit desfășurate au relevat că, procesul de privatizare a bunurilor proprietate publică este unul mobil și dinamic. Însă, acesta, în dezvoltarea sa, este lipsit de o viziune strategică, care să se axeze pe prioritățile de politici publice naționale respective și să descrie direcțiile de activitate pe un termen lung sau mediu în coraport și interacțiune cu prioritățile de politici publice aferente altor domenii a economiei naționale. Totodată, se atestă că obiectivele de guvernare stabilite în domeniul proprietății publice nu sunt inter-corelate și inter-conexate pe întregul sistem instituțional.

De asemenea, auditul a constatat că, procesul de finanțare a activităților de privatizare a bunurilor proprietate publică de stat, nu este aliniat la principiile de bună guvernare, alocațiile bugetare respective fiind valorificate, în mediu, la un nivel de doar cca 55%, precum și utilizate contrar destinației prestabilite, respectiv 2932,2 mii lei, sau cca 53% din totalul cheltuielilor efectuate.

Probele de audit denotă că, domeniul privatizării proprietății publice se dezvoltă într-un mod sporadic, prin urmare evoluția numărului obiectelor expuse privatizării și privatizate, și a veniturilor propriu-zise obținute din privatizarea acestora este una variabilă și neuniformă, iar numărul licitațiilor nule, la care nu s-a înregistrat nici un participant este sporit. Astfel, au fost recunoscute nule 72% din totalul licitațiilor cu strigare/reducere, organizate în perioada supusă auditului și 79% din totalul licitațiilor organizate la Bursa de valori a Moldovei.

Misiunea de audit a determinat că, din punct de vedere procedural, licitațiile cu strigare/reducere și licitațiile organizate de Bursa de valori a Moldovei au fost desfășurate în mod regulamentar. Dar, totodată, au fost identificate unele probleme sistemice, cum ar fi:

  • inconsistența cadrului normativ în domeniul activității de evaluare, ceea ce nu asigură determinarea în mod real și obiectiv a prețului inițial de vânzare a obiectelor supuse privatizării;
  • existența unor lacune ale cadrului normativ aferente: stabilirii prețului inițial al obiectului care se expune pentru prima dată privatizării; stabilirii modului și termenelor de plată a bunurilor privatizate și oferirii accesului liber pentru posibilii participanți ai licitaților la informația privind valoarea estimată de piață a bunurilor, înlăturarea cărora în mod direct ar putea atrage un număr mai mare de participanți ai licitațiilor, contribuind nemijlocit la sporirea concurenței și reducerea numărului licitațiilor nule;
  • la stabilirea prețului de vânzare a acțiunilor, a fost aplicată exclusiv metodologia stabilită în Hotărârea Guvernului nr. 453 din 02.06.2010, nefiind evaluată valoarea de piață a activelor nete aferente acțiunilor comercializate, în consecință unele portofolii de acțiuni proprietate publică a statului (25 portofolii din 37 vândute) au fost vândute la un preț inferior valorii cotei statului în activele nete ale societăților pe acțiuni respective, diferența constituind circa 207,6 mil. lei, fiind ratată o posibilă acumulare de venituri în bugetul de stat.

Pe parcursul misiunii de audit, echipa de audit a asistat la desfășurarea licitației cu strigare, și licitației organizate prin Bursa de valori a Moldovei. Ca urmare, se denotă că factorii decidenți ai licitațiilor au asigurat regularitatea desfășurării acestora, deciziile luate au fost transparente, obiective și imparțiale față de toți participanții, iar accesul la licitație a fost unul liber și neîngrădit.

În ceea ce privește activitățile postprivatizare, acestea s-au rezumat la monitoring-ul asupra exercitării obligațiilor de plată aferente bunurilor privatizate, care au fost realizate în mod corespunzător. Limitarea activităților în cauză nu a permis evaluarea impactului scontat și a efectelor calitative socio-economice obținute din deetatizarea proprietății publice.

Astfel, echipa de audit a vizualizat la fața locului 13 bunuri privatizate prin licitațiile cu strigare/reducere, și a contrapus cu starea lor înregistrată la momentul privatizării, constatând următoarele. În unele cazuri, bunurile privatizate au suportat vizual modificări semnificative în aspect de modernizare, construcție și reconstrucție, iar în alte cazuri, starea construcțiilor și terenurilor aferente este deplorabilă prin prisma aspectului de întreținere. Totodată, se atestă că, din 31 de obiecte privatizate: 20 de obiecte au rămas în proprietatea cumpărătorului inițial, 4 obiecte au fost radiate din diferite motive din Registrul bunurilor imobile, 5 obiecte au fost recomercializate și 1 obiect a fost donat, iar situația la 1 obiect nu a putut fi stabilită la moment, deoarece amplasarea acestuia este în afara Republicii Moldova.

De asemenea, misiunea de audit a relevat că, terenurile aferente bunurilor privatizate au fost administrate într-un mod defectuos, fiind admisă ratarea veniturilor bugetului de stat, potrivit estimărilor auditului, de la cca 529,5 mii lei până la cca 2647,4 mii lei, cumulativ pentru toată perioadă auditată.

În concluzie, Curtea de Conturi menționează că, deși, procedura stabilită prin cadrul normativ în vigoare aferentă desfășurării licitațiilor în cauză a fost, în mare parte, respectată, neracordarea procesului de privatizare a proprietății publice cu prioritățile de politici publice naționale în domeniu propriu-zis, stabilirea în mod necorespunzător a obiectivelor de guvernare în domeniu, precum și lacunele existente în cadrul normativ în vigoare, subminează desfășurarea privatizării proprietății publice în conformitate cu principiile de legalitate, transparență și eficiență.  Cele enunțate, în cumul cu limitarea activităților postprivatizare la monitoring-ul asupra exercitării obligațiilor de plată aferente bunurilor privatizate, condiționează imposibilitatea urmăririi realizării și cuantificării impactului scontat al deetatizării proprietății publice, definit prin cadrul normativ în vigoare: „Restructurarea economiei naționale și sporirea competitivității acesteia prin atragerea de investiții private, prin asigurarea unui management eficient și prin alte modalități”.

Realitatea Live

16 Sept. 2021, 19:51
 // Categoria: Actual // Autor:  Dumitrita Culiuc
16 Sept. 2021, 19:51 // Actual //  Dumitrita Culiuc

Centrul Național Anticorupție (CNA)  informează că mai multe proiecte recente de legi și de hotărâri de guvern au fost supuse expertizei anticorupție. Printre cele mai importante acte normative din această săptămână se regăsesc proiectele de lege privind modificarea Legii drumurilor, Legii cu privire la activitatea farmaceutică, Legii privind achizițiile publice, dar și Codului Vamal al Republicii Moldova. Astfel, în rapoartele de expertiză, elaborate de CNA, au fost identificate deficiențe și înaintate recomandări pentru înlăturarea efectelor acestora.

Potrivit experților, proiectul de lege privind modificarea Legii drumurilor, care are drept scop crearea infrastructurii destinate bicicliștilor și pietonilor, conține riscuri de implementare în practică a normelor proiectului. Acestea pot genera costuri suplimentare pentru bugetele publice raionale și municipale, chiar dacă potrivit proiectului, lucrările de amenajare a pistelor ar urma să fie încorporate în lucrările de reabilitare a drumurilor de interes raional sau municipal. Pentru a evita aceste cheltuieli adiționale, CNA recomandă să se acorde o mai mare atenție elaborării actelor normative de punere în aplicare a legii.

De asemenea, mai multe riscuri au fost identificate și în Proiectul de lege privind modificarea Legii cu privire la activitatea farmaceutică. În raportul CNA se menționează că acesta ar putea crea condiții favorabile pentru importul medicamentelor false sau contrafăcute, fapt ce ar prejudicia ulterior sănătatea cetățenilor.

Prin Proiectul de lege privind modificarea Codului Vamal al Republicii Moldova, supus recent expertizei anticorupție a CNA, se propune înlăturarea interdicției la importul pieselor uzate pentru autovehicule.

Potrivit raportului de expertiză, problema identificată în proiectul de lege se referă la faptul că înlăturarea interdicției respective este necondiționată. Proiectul nu stabilește exigențe la import. Astfel, acest lucru ar permite importul oricăror părţi şi accesorii: originale sau nu; reutilizabile sau nu; însoțite sau nu de acte de proveniență sau ce confirmă calitatea etc.

CNA menționează că, expertiza anticorupție este procesul de identificare a riscurilor de corupție care pot apărea la promovarea proiectelor de acte legislative și normative de către entitățile publice, a factorilor care le generează și elaborarea recomandărilor pentru înlăturarea efectelor acestora.

Amintim că CNA face expertiză anticorupție începând cu anul 2006.

 
Lucrările de amenajare a scuarului în memoria victimelor catastrofei de la Cernobîl, finalizate
Lucrările de amenajare a scuarului în memoria victimelor catastrofei de la Cernobîl, finalizate
Ultima super lună din 2021 – luna plină “căpșună”
Ultima super lună din 2021 – luna plină “căpșună”
India folosește drone pentru livrarea vaccinului anti-Covid
India folosește drone pentru livrarea vaccinului anti-Covid
Expoziția “De la portul popular la îmbrăcămintea modernă”, în Parcul Catedralei
Expoziția “De la portul popular la îmbrăcămintea modernă”, în Parcul Catedralei
Festivalul umbrelelor, în parcul “Alunelul” din sectorul Buiucani
Festivalul umbrelelor, în parcul “Alunelul” din sectorul Buiucani
Expoziție foto dedicată cadrelor medicale, în Capitală
Expoziție foto dedicată cadrelor medicale, în Capitală