Studenții USM au șansa să efectueze stagiile de practică în cadrul CCI. Instituțiile au semnat un acord de colaborare

20 Mai 2021, 14:53
 // Categoria: Actual // Autor:  Dumitrita Culiuc
20 Mai 2021, 14:53 // Actual //  Dumitrita Culiuc

USM și CCI au organizat pe parcursul anilor diverse evenimente care susțin promovarea mediului de afaceri, expoziții și târguri, seminare, instruiri și altele. Astăzi, 20 mai 2021, Universitatea de Stat din Moldova (USM) și Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) au încheiat un Acord de colaborare pentru dezvoltarea capacităților de asigurare a pieței muncii cu specialiști de înaltă calificare, apți să genereze inovaţii şi tehnologii moderne care să contribuie la sporirea competitivității economiei naționale.

Universitatea de Stat din Moldova este membră a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Instituția participă activ la dezvoltarea economiei naționale prin formarea specialiștilor de înaltă calificare în domeniul de profil care corespund cerinţelor actuale ale pieţei muncii.

Rectorul USM, dr, conf. univ. Igor Șarov și preşedintele CCI a RM, Serghei Harea au semnat un Acord de colaborare în interesul de a menține tinerii în țară și de a le oferi oportunități de angajare acasă.

Datorită acestui Acord de colaborare se va intensifica procesul de organizare și desfășurare a stagiilor de practică ale studenților și masteranzilor USM în cadrul Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și al companiilor membre ale CCI, cu perspective de formare a carierei profesionale.

Principalele obiective ale Acordului de colaborare sunt:

  • pregătirea cadrelor de specialitate pentru economia națională;
  • formarea continuă şi recalificarea cadrelor companiilor autohtone;
  • realizarea stagiilor de practică a studenţilor şi masteranzilor;
  • identificarea și implementarea proiectelor comune în domeniile de interes;
  • identificarea surselor de finanțare a partenerilor de dezvoltare pentru implementarea activităților comune;
  • promovarea serviciilor și realizărilor instituțiilor în domeniile de interes;
  • schimb de experienţă în aspectele practice ale domeniului de interes ș.a.

Rectorul USM, dr., conf. univ. Igor Șarov și-a exprimat convingerea că Acordul reprezintă o oportunitate cu impact semnificativ și de durată, întrucât domeniul pentru cooperare între reprezentanții mediului de afaceri și cei ai mediului academic este unul destul de vast.

De asemenea, la finalul evenimentului, președintele CCI și rectorul USM i-au îndemnat pe cei prezenți să se vaccineze împotriva COVID-19, pentru a reveni cât mai curând la normalitate și la studiile față-în-față, începând cu 1 septembrie a.c. În acest context, amintim că USM susține maratonul universitar de imunizare „De la student la student” organizat de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, în perioada 21-23 mai.

Realitatea Live18 Iun. 2021, 18:40
 // Categoria: Actual // Autor:  Dumitrita Culiuc
18 Iun. 2021, 18:40 // Actual //  Dumitrita Culiuc

Conform datelor statistice publicate de Biroul Național de Statistică (BNS), produsul intern brut (PIB) a însumat 46,5 miliarde lei și a înregistrat o creștere reală de 1,8%. Relansarea activității investiționale, a consumului intern și a activității economice în sectorul real al economiei sunt factorii determinanți care au favorizat această creștere. Unul dintre sectoarele care a înregistrat o creștere economică de 6,5 % este cel IT.

Astfel, potrivit datelor prezentate de BNS, sectorul IT a înregistrat o creștere de 6,5 %.

Evoluție se datorează, în mare parte, relansării cererii pentru serviciile IT și serviciile informatice, politicilor favorabile dezvoltării sectorului, în special, regimului fiscal distinct în care operează rezidenții parcului virtual  „Moldova IT Park” etc.