Post vacant anunțat de BNM: Director al departamentului raportări și statistică

16 Aug. 2021, 11:58
 // Categoria: Bănci şi Finanţe // Autor:  Otilia Cotruța
16 Aug. 2021, 11:58 // Bănci şi Finanţe //  Otilia Cotruța

Banca Națională a Moldovei este în căutare de un specialist pentru funcția vacantă de Director al departamentului raportări și statistică. Anunțul de angajare a fost plasat pe pagina web a instituției și poate fi accesat AICI. Termenul limită pentru depunerea dosarului de înregistrare la concurs este data de 3 septembrie 2021.

Persoana selectată va gestiona Departamentul raportări și statistică, care are scopul general de a asigura derularea continuă a procesului de colectare și prelucrare a datelor raportate de către entitățile raportoare către BNM, precum și producerea și diseminarea datelor statistice monetare, financiare, ale conturilor internaționale.

Scopul general al postului:

 • Organizarea și gestiunea activității Departamentului pentru realizarea scopului general al Departamentului și obiectivelor de bază ale acestuia prin determinarea și controlul sarcinilor curente, precum și înaintarea propunerilor de dezvoltare strategică a ariilor de responsabilitate directă și a activităților care au tangență cu domeniul de activitate al Departamentului.

Cerințe minime obligatorii:

 1. Studii superioare în domeniul economic, financiar sau statistic, cu media generală pe anii de studii 8 sau mai mare;
 2. Experienţă de minim 5 ani în domeniul financiar-bancar sau statistic;
 3. Experiență în poziții manageriale de minim 5 ani;
 4. Cunoştinţe privind:
  – legislația în vigoare a Republicii Moldova și actele normative aferente cadrului de reglementare a procesului de raportare către BNM și aferente statisticii oficiale;
  – modalitatea de funcționare a unui sistem informațional de raportare bazat pe standardul XBRL;
  – normele metodologice referitoare la Conturile internaționale ale Republicii Moldova;
  – norme metodologice de compilare a sintezei monetare;
  – conturile internaționale ale Republicii Moldova;
  – cerințele și criteriile de diseminare a datelor statistice;
  – procesul de elaborare a actelor normative;
  – tendințele de dezvoltare a domeniului de analiză a datelor ca bază pentru luarea deciziilor.
 5. Competențe digitale avansate;
 6. Competențe lingvistice: cunoaşterea limbii române și engleze la nivel avansat;
 7. Competențe: integritate, responsabilitate, profesionalism, planificare și organizare, capacitatea de a lua decizii, managementul performanței, viziune, gândire strategică, leadership, flexibilitate și disponibilitate la schimbare.

Cerințe suplimentare ce vor constitui un avantaj:

 • Studii postuniversitare;
 • Experiență în implementarea sistemelor informaționale de raportare sau a standardelor metodologice internaționale în domeniul statisticii;
 • Cunoștințe generale despre funcționarea Sistemului Informațional de Raportare către BNM;
 • Cunoștințe generale ale Standardelor Internaționale de Raportare Financiară și ale cerințelor de raportare prudențială ale băncilor către BNM.

Principalele atribuții:

 1. Organizează și conduce activitatea Departamentului;
 2. Asigură gestiunea cadrului normativ și normelor metodologice aferente scopului general al Departamentului;
 3. Asigură funcționarea continuă a aplicațiilor informatice utilizate în procesul de activitate al Departamentului, inclusiv prin colaborarea cu furnizorii de soluții pentru suportul și mentenanța parametrilor funcționali la nivelul adecvat de performanță;
 4. Asigură comunicarea și conlucrarea cu unitățile raportoare și utilizatorii de rapoarte și date statistice;
 5. Asigură colaborarea în domeniul statisticii cu organizațiile financiare internaționale și alte instituții naționale și internaționale;
 6. Asigură gestiunea personalului din subordine, dezvoltarea profesională continuă și performanța activității acestuia.

Recomandăm să consultați bibliografia înainte de a fi invitat la concurs:

Bibliografie recomandată:

 1. Legea nr.548/1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei;
 2. Legea nr.93/2017 cu privire la statistica oficială;
 3. Manualul “Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională”, ediţia a VI-a (2009)” (MBP6) al Fondului Monetar Internațional (FMI);
 4. Manualul „Statistica datoriei externe: ghid pentru compilatori şi utilizatori” (SDE 2013) al FMI;
 5. Manualul privind statistica monetară și financiară (MFSM a.2000)
 6. Manualul și ghidul de compilare a datelor pentru statistica monetară și financiară (MGFSM a.2016)
 7. Standardul Special de Diseminare a Datelor al FMI;
 8. Instrucțiunea privind modul de prezentare a rapoartelor în formă electronică la Banca Națională a Moldovei, aprobată prin HCE al BNM nr.245/2019;
 9. Instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor FINREP la nivel individual, aprobată prin HCE al BNM nr. 42/2018.

Termen-limită:

 • 3 septembrie 2021.

În vederea aplicării pentru participarea la concurs, se va completa formularul CV-ului online sau se va depune CV-ul la sediul BNM, pe adresa: bd. Grigore Vieru nr.1, mun. Chişinău, Departamentul Strategie, Organizare și Resurse Umane, cu specificarea postului pentru care se aplică.

Pentru persoanele cu studii obținute în străinătate se vor indica calificările (ex. GPA, etc.) obținute în țara și instituțiile de învățămînt respective.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condiţiile concursului.
Documente necesare pentru a fi prezentate la concurs;

Documente necesare pentru a fi prezentate la angajare.


Mai multe detalii despre locurile de muncă vacante, disponibile în cadrul Băncii Naționale a Moldovei, puteți afla accesând pagina   Posturi Vacante, pe site-ul BNM. În momentul publicării articolului, sunt publicate 15 locuri de muncă disponibile.Politica de personal a Băncii Naţionale a Moldovei are drept obiectiv selectarea şi angajarea persoanelor profesioniste din diferite domenii (economie, jurisprudenţă, tehnologii informaţionale, etc).

Angajarea la Banca Naţională a Moldovei se efectuează în bază de concurs, în conformitate cu Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28.03.2003 (intrat în vigoare la 1 octombrie 2003), Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 130 din 03.07.2014, Regulamentul intern al Băncii Naţionale a Moldovei, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 62 din 16.03.2016. Concursul reprezintă o modalitate de organizare şi desfăşurare a procesului de verificare prealabilă a aptitudinilor profesionale ale candidaţilor pentru ocuparea funcţiilor vacante în Banca Naţională a Moldovei.

Comisiile de testare formate din specialişti din cadrul Băncii Naţionale a Moldovei verifică gradul de cunoaştere de către candidaţi a limbilor moderne, tehnologiilor informaţionale şi a specialităţii.

Realitatea Live

26 Sept. 2021, 12:13
 // Categoria: Actual // Autor:  Lupu Eduard
26 Sept. 2021, 12:13 // Actual //  Lupu Eduard

Multe dintre joburile care există astăzi în lume erau doar un vis sau chiar o utopie acum 20 sau 30 de ani, la fel cum unele locuri de muncă de acum câteva secole au dispărut între timp pentru că lumea se schimbă şi piaţa muncii odată cu ea, scrie Ziarul Financiar.

Roboţii fac astăzi multe dintre muncile pe care oamenii anterior le practicau în agricultură ori industrie. De altfel, unele dintre cele mai în vogă companii ale momentului astăzi sunt cele de tehnologie şi robotizare, iar cel mai bun exemplu este cel al UiPath. Compania fondată în România, dar listată la Bursa de la New York, este spe­cia­lizată în dez­voltarea de roboţi software care auto­matizează pro­cesele de lucru din com­panii.

 
Lucrările de amenajare a scuarului în memoria victimelor catastrofei de la Cernobîl, finalizate
Lucrările de amenajare a scuarului în memoria victimelor catastrofei de la Cernobîl, finalizate
Ultima super lună din 2021 – luna plină “căpșună”
Ultima super lună din 2021 – luna plină “căpșună”
India folosește drone pentru livrarea vaccinului anti-Covid
India folosește drone pentru livrarea vaccinului anti-Covid
Expoziția “De la portul popular la îmbrăcămintea modernă”, în Parcul Catedralei
Expoziția “De la portul popular la îmbrăcămintea modernă”, în Parcul Catedralei
Festivalul umbrelelor, în parcul “Alunelul” din sectorul Buiucani
Festivalul umbrelelor, în parcul “Alunelul” din sectorul Buiucani
Expoziție foto dedicată cadrelor medicale, în Capitală
Expoziție foto dedicată cadrelor medicale, în Capitală