Veste bună pentru antreprenori! A fost creat un Oficiu pentru promovarea intereselor antreprenorilor

25 Mai 2021, 15:24
 // Categoria: Actual // Autor:  Dumitrita Culiuc
25 Mai 2021, 15:24 // Actual //  Dumitrita Culiuc

La Chișinău, a fost lansat, în premieră, un Oficiu pentru promovarea intereselor antreprenorilor după ce Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) și Compania de consultanță Brodsky Uskov Looper Reed & Partners SRL au semnat astăzi Memorandumul de Colaborare care prevede crearea acestui nou instrument.

În cadrul Oficiului va activa o echipă de specialiști din cadrul CCI și ai companiei de consultanță, care vor ajuta antreprenorii să dezvolte și să promoveze agenda pentru dezvoltarea businessului mic, vor consolida rolul sectorului IMM în promovarea unor inițiative legislative orientate spre dezvoltarea economiei țării, creări unui climat de afaceri atractiv și transparent. În acest sens vor fi înaintate propuneri de modificare a cadrului legal ce reglementează activitatea antreprenorială și promovate noi inițiative menite să susțină companiile autohtone.

De asemenea, Oficiul va oferi sprinul și autorităților. Vor contribui la elaborarea actelor normative și deciziilor cu impact asupra antreprenorilor mici. Astfel, autoritățile publice centrale și locale vor putea beneficia de expertiza juridică a proiectelor elaborate și propuneri ce reflectă viziunea mediului de afaceri.

“Reprezentarea intereselor antreprenorilor este misiunea și atribuția de bază a CCI iar prin această inițiativă dorim să oferim antreprenorilor încă un instrument eficient prin care aceștea vor putea veni cu propuneri și măsuri pentru susținerea afacerilor, și totodată, eliminarea barierelor în activitatea lor de comerț. Crearea Oficiului vine ca raspuns la solicitările membrilor CCI care au fost afectați de consecințele pandemiei și vor putea beneficia de suportul nostru pe viitor, atât în Chișinău, cât și pe întreg teritoriul țării, prin echipa Oficiului și cele 10 filiale ale CCI, care vor fi în contact direct cu antreprenorii din regiuni, pentru a identifica probleme acestora”, a menționat
Sergiu HAREA, președintele CCI.

La prima etapa Oficul propune să elaboreze și promoveze modificări în cadrul legal în câteva domenii prioritare, printre care:

 • 1. Promovarea cadrului legal de reglementare și susținere a businessului de familie;
 • 2. Promovarea statutului juridic de meșteșugar tradițional;
 • 3. Reducerea reglementărilor statului (dereglementarea) în domeniul agricol;
 • 4. Procedura achizițiilor publice;
 • 5. Mecanisme de stimulare a antreprenoriatului inovativ.
 • 6. Accesul la finanțare.

În cazul în care antreprenorii au careva inițiative sau solicitări le pot expedia la adresa electronică: office@businessupport.md.

CCI și Brodsky Uskov Looper Reed & Partners SRL vor colabora în următoarele domenii principale:

 • Informarea autorităților competente cu privire la deficiențele identificate în activitatea instituțiilor și obstacolele în realizarea activităților antreprenoriale;
 • Identificarea lacunelor sistemice și a coliziunilor legislației în vigoare în domeniul reglementării și controlului activității antreprenoriale;
 • Efectuarea unei analize complexe a cadrului de reglementare, întocmirea rapoartelor în domeniile cu probleme și propunerea de modalități practice de rezolvare a acestora;
 • Elaborarea de recomandări pentru îmbunătățirea climatului de afaceri. Aceste recomandări
  vor fi prezentate autorităților pentru a îmbunătăți legislația și procedurile existente care afectează
  negativ mediul de afaceri;
 • Analiza și evaluarea impactului reglementărilor asupra mediului de afaceri;
 • Furnizarea de servicii de consultanță pentru îmbunătățirea mediului antreprenorial;
 • Dezvoltarea comună a proiectelor de modificare a legislației actuale în conformitate cu
  direcțiile și obiectivele Memorandumului.

Realitatea Live18 Iun. 2021, 18:40
 // Categoria: Actual // Autor:  Dumitrita Culiuc
18 Iun. 2021, 18:40 // Actual //  Dumitrita Culiuc

Conform datelor statistice publicate de Biroul Național de Statistică (BNS), produsul intern brut (PIB) a însumat 46,5 miliarde lei și a înregistrat o creștere reală de 1,8%. Relansarea activității investiționale, a consumului intern și a activității economice în sectorul real al economiei sunt factorii determinanți care au favorizat această creștere. Unul dintre sectoarele care a înregistrat o creștere economică de 6,5 % este cel IT.

Astfel, potrivit datelor prezentate de BNS, sectorul IT a înregistrat o creștere de 6,5 %.

Evoluție se datorează, în mare parte, relansării cererii pentru serviciile IT și serviciile informatice, politicilor favorabile dezvoltării sectorului, în special, regimului fiscal distinct în care operează rezidenții parcului virtual  „Moldova IT Park” etc.