ATENȚIE consumatori: cei care nu permit accesul specialiștilor Apă Canal pentru inventariere riscă să fie deconectați

23 Iul. 2021, 13:45
 // Categoria: Actual // Autor:  Dumitrita Culiuc
23 Iul. 2021, 13:45 // Actual //  Dumitrita Culiuc

S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” (ACC) informează că tot mai mulți consumatori refuză să acorde accesul specialiștilor ACC pentru efectuarea verificărilor. În acest context, vor fi intensificate verificările în teren a agenților economici, dar și persoanelor fizice pentru a depista cazurile de conectare ilegală la sistemul municipal de alimentare cu apă și de canalizare, cazurile de deversări de ape uzate cu concertații care le depășesc pe cele admisibile, lipsa contoarelor sau expirarea metrologică a acestora. Astfel, consumatorii care nu vor oferi acces pentru inventariere riscă să fie deconectați de la rețea.

„Specialiștii S.A. ,,Apă-Canal Chișinău” (ACC) perioadic desfășoară inventarierea consumatorilor casnici şi noncasnici și  inspectează locurile de consum. În rezultat, ACC depistează continuu cazuri de conectare ilegală la sistemul municipal de alimentare cu apă şi de canalizare, deversări de ape uzate cu concetrații maximal admisibile, lipsa contoarelor sau expirarea metrologică a acestora. Prin urmare, administrația ACC va intensifica verificările în teren a agenților economici, dar și persoanelor fizice pentru a depista aceste nereguli.  Din păcăte, tot mai mulți consumatori refuză să acorde accesul specialiștilor ACC pentru efectuarea verificărilor”, se arată într-un comunicat al ACC.

Potrivit ACC, consumatorii sunt anunțați în prealabil despre aceste verificări, însă unii nu oferă acces chiar și la vizitele repetate. Acesta este și cazul câtorva adrese din sectorul Rîșcani.

„Ca urmare a ultimelor verificări efectuate pe câteva străzi din sectorul Râșcani, 218 consumatori nu au acordat acces. În scopul verificării  corectitudinii efectuării verificărilor locurilor de consum, au fost verificate repetat 26 de adrese, dintre care 22 consumatori nu au acordat acces repetat.”

 În baza ,,Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare”, aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică consumatorii sunt obligați:

  1. să acorde acces personalului Operatorului, la prezentarea legitimaţiei corespunzătoare, pentru citirea indicaţiilor contorului de apă, montarea/demontarea contorului şi prezentarea la verificarea metrologică, pentru efectuarea controlului integrităţii contorului de apă şi a sigiliilor aplicate acestuia, precum şi pentru deconectarea instalaţiilor sale interne de apă şi de canalizare în cazurile prevăzute de Legea nr.303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare şi prezentul Regulament.
  2. să acorde acces personalului Operatorului, la prezentarea legitimaţiei corespunzătoare, la căminurile de control pentru prelevarea probelor, la reţelele publice de alimentare cu apă şi de canalizare amplasate pe teritoriul consumatorului pentru efectuarea lucrărilor de intervenţie şi de reconstrucţie;
  3. să participe la prelevarea de către Operator a probelor apelor uzate şi să semneze, actele respective (consumatorul altul decât cel casnic).

De asemenea, „Apă-Canal Chișinău” precizează că accesul se va efectua doar în prezenţa consumatorilor sau ai reprezentanţilor acestora.

În cazul în care consumatorul, care a fost informat despre data vizitei operatorului, dar la prezentarea legitimației nu permite accesul personalului operatorului pentru efectuarea controlului contorului între orele 08.00-20.00, reprezentantul operatorului, întocmește actul refuzului accesului, care se înmânează sau se expediază prin poștă consumatorului, în care obligatoriu se va indica data următoarei vizite pentru efectuarea controlului contorului. Dacă și în cadrul vizitei repetate consumatorul nu permite accesul la contor, operatorul deconectează instalațiile interne de apă și de canalizare ale consumatorului de la sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare. Dacă deconectarea urmează a fi efectuată de la instalațiile – proprietate ale consumatorului, acesta este obligat, prin intermediul persoanei responsabile de exploatarea instalațiilor respective, să asigure accesul personalului operatorului pentru efectuarea deconectării.

Realitatea Live

16 Sept. 2021, 19:51
 // Categoria: Actual // Autor:  Dumitrita Culiuc
16 Sept. 2021, 19:51 // Actual //  Dumitrita Culiuc

Centrul Național Anticorupție (CNA)  informează că mai multe proiecte recente de legi și de hotărâri de guvern au fost supuse expertizei anticorupție. Printre cele mai importante acte normative din această săptămână se regăsesc proiectele de lege privind modificarea Legii drumurilor, Legii cu privire la activitatea farmaceutică, Legii privind achizițiile publice, dar și Codului Vamal al Republicii Moldova. Astfel, în rapoartele de expertiză, elaborate de CNA, au fost identificate deficiențe și înaintate recomandări pentru înlăturarea efectelor acestora.

Potrivit experților, proiectul de lege privind modificarea Legii drumurilor, care are drept scop crearea infrastructurii destinate bicicliștilor și pietonilor, conține riscuri de implementare în practică a normelor proiectului. Acestea pot genera costuri suplimentare pentru bugetele publice raionale și municipale, chiar dacă potrivit proiectului, lucrările de amenajare a pistelor ar urma să fie încorporate în lucrările de reabilitare a drumurilor de interes raional sau municipal. Pentru a evita aceste cheltuieli adiționale, CNA recomandă să se acorde o mai mare atenție elaborării actelor normative de punere în aplicare a legii.

De asemenea, mai multe riscuri au fost identificate și în Proiectul de lege privind modificarea Legii cu privire la activitatea farmaceutică. În raportul CNA se menționează că acesta ar putea crea condiții favorabile pentru importul medicamentelor false sau contrafăcute, fapt ce ar prejudicia ulterior sănătatea cetățenilor.

Prin Proiectul de lege privind modificarea Codului Vamal al Republicii Moldova, supus recent expertizei anticorupție a CNA, se propune înlăturarea interdicției la importul pieselor uzate pentru autovehicule.

Potrivit raportului de expertiză, problema identificată în proiectul de lege se referă la faptul că înlăturarea interdicției respective este necondiționată. Proiectul nu stabilește exigențe la import. Astfel, acest lucru ar permite importul oricăror părţi şi accesorii: originale sau nu; reutilizabile sau nu; însoțite sau nu de acte de proveniență sau ce confirmă calitatea etc.

CNA menționează că, expertiza anticorupție este procesul de identificare a riscurilor de corupție care pot apărea la promovarea proiectelor de acte legislative și normative de către entitățile publice, a factorilor care le generează și elaborarea recomandărilor pentru înlăturarea efectelor acestora.

Amintim că CNA face expertiză anticorupție începând cu anul 2006.

 
Lucrările de amenajare a scuarului în memoria victimelor catastrofei de la Cernobîl, finalizate
Lucrările de amenajare a scuarului în memoria victimelor catastrofei de la Cernobîl, finalizate
Ultima super lună din 2021 – luna plină “căpșună”
Ultima super lună din 2021 – luna plină “căpșună”
India folosește drone pentru livrarea vaccinului anti-Covid
India folosește drone pentru livrarea vaccinului anti-Covid
Expoziția “De la portul popular la îmbrăcămintea modernă”, în Parcul Catedralei
Expoziția “De la portul popular la îmbrăcămintea modernă”, în Parcul Catedralei
Festivalul umbrelelor, în parcul “Alunelul” din sectorul Buiucani
Festivalul umbrelelor, în parcul “Alunelul” din sectorul Buiucani
Expoziție foto dedicată cadrelor medicale, în Capitală
Expoziție foto dedicată cadrelor medicale, în Capitală