Granturi de 200 de mii de lei. ODIMM a lansat un nou apel. Formularul pe care trebuie să îl completezi

11 Iun. 2021, 15:29
 // Categoria: Slider // Autor:  Otilia Cotruța
11 Iun. 2021, 15:29 // Slider //  Otilia Cotruța

Întreprinderile mici și mijlocii pot beneficia de granturi în sumă de până la 200 de mii de lei pentru digitalizarea afacerilor. Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinerilor Mici și Mijlocii a lansat un nou apel de granturi. Acesta este dedicat în exclusivitate femeilor și migranților şi/sau rudelor de gradul întâi care dețin o afacere în mediul rural.

Astfel, companiile care activează în regiuni, participând la concursul de proiecte investiționale, au posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar prin intermediul „Instrumentului de susținere privind digitalizarea ÎMM”. 

În speță, acordarea sprijinului financiar în formă de Grant  va fi oferită pentru achiziționarea de echipamente și softuri în scopul inovării și introducerii noilor tehnologii în contextul digitalizării ÎMM și în scopul eliminării/ minimizării riscurilor impuse de piață.

Valoarea suportului financiar în formă Grant  constituie până la 90% din suma proiectului investițional, dar nu mai mult de 200 mii lei/per beneficiar, iar întreprinderea beneficiară vine cu o contribuție financiară proprie de minimum 10% din suma proiectului investițional.

Termenul limită pentru depunerea dosarului este 30.06.2021, ora 17.30. Formularul de aplicare poate fi descărcat de pe site-ul ODIMM. Link direct: https://survey.odimm.md/grant/

Destinația resurselor financiare acordate sub formă de Grant:

• Consultanță în parcurgerea pașilor specifici necesari pentru implementarea soluțiilor software și a echipamentelor necesare digitalizării proceselor din cadrul întreprinderii (maximum 5% din valoarea totală a investiției);

• Echipament tehnologic, sisteme, mașini, utilaj și instrumente de lucru noi, necesare pentru digitalizarea, inovarea și modernizarea procesului operațional;

• Soluții software personalizate dezvoltate special pentru întreprindere, pagini web, magazine online, etc. (proprietatea intelectuală pentru software-ul dezvoltat trebuie să devină proprietatea solicitantului de finanțare nerambursabilă). La componenta de Grant, solicitarea pentru promovare nu va depăși 10% din proiectul investițional (promovare, optimizare SEO, SMM, setarea pe social media).

Pentru participare în concurs, compania va întruni următoarele criterii:

a) Este clasificată ca Întreprindere Mică și Mijlocie în condițiile Legi nr. 179 din 21.07.2016;

b) Afacerea este localizată în mediul rural* (obligatoriu) ;

c) Creată și gestionată de lucrător migrant şi/sau ruda de gradul întâi a acestuia sau creată și gestionată de femeie/i (fondator/i, co-fondator/i cu altă doamnă, asociați, administrator), cetățean al RM.

* Rural se consideră toate regiunile Republicii Moldova în afară mun. Chișinău.

 

Mai multe detalii despre Criteriile de eligibilitate puteți găsi pe link-ul următor: https://bit.ly/3gpNirE

Realitatea Live18 Iun. 2021, 18:40
 // Categoria: Actual // Autor:  Dumitrita Culiuc
18 Iun. 2021, 18:40 // Actual //  Dumitrita Culiuc

Conform datelor statistice publicate de Biroul Național de Statistică (BNS), produsul intern brut (PIB) a însumat 46,5 miliarde lei și a înregistrat o creștere reală de 1,8%. Relansarea activității investiționale, a consumului intern și a activității economice în sectorul real al economiei sunt factorii determinanți care au favorizat această creștere. Unul dintre sectoarele care a înregistrat o creștere economică de 6,5 % este cel IT.

Astfel, potrivit datelor prezentate de BNS, sectorul IT a înregistrat o creștere de 6,5 %.

Evoluție se datorează, în mare parte, relansării cererii pentru serviciile IT și serviciile informatice, politicilor favorabile dezvoltării sectorului, în special, regimului fiscal distinct în care operează rezidenții parcului virtual  „Moldova IT Park” etc.