Rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor, examinate de Curtea de Conturi

11 Iun. 2021, 13:17
 // Categoria: Actual // Autor:  Otilia Cotruța
11 Iun. 2021, 13:17 // Actual //  Otilia Cotruța

Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2020 a fost examinat, la 10 iunie curent, de Curtea de Conturi a Republicii Moldova, în cadrul unei ședințe online.

Scopul auditului a constat în  oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2020 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.

Astfel, Curtea de Conturi a emis opinia că, rapoartele financiare, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil.

Rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor cuprind rapoartele următoarelor entități: Aparatul central al Ministerului; Serviciul Fiscal de Stat; Serviciul Vamal; Inspecția Financiară; Agenția Achiziții Publice.

Potrivit Legii bugetului de stat pentru anul 2020, pentru realizarea obiectivelor și desfășurarea activităților operaționale, Ministerului Finanțelor i-au fost aprobate alocații în cuantum de 1382,1 mil. lei, care pe parcursul anului au fost precizate în sumă de 1285,8 mil. lei, sau cu 96,3 mil. lei mai puțin. Executarea de casă față de planul precizat s-a realizat la nivel de 94,8%.

În contextul misiunii de audit au fost evidențiate mai multe observații de audit, precum:

  • Ca urmare a neaplicării regulilor generale de evaluare a dus la subevaluarea activelor neproductive cu 1,5 mil. lei, situația fiind cauzată de neevaluarea și neînregistrarea valorică în evidența contabilă de către Serviciul Fiscal de Stat a 11 terenuri cu suprafața totală de 1,127 ha
  • Supraevaluarea grupei de conturi 222 „Servicii” cu suma de 2,5 mil. lei, dintre care 1,7 mil. lei urmau a fi capitalizate în valoarea activului, iar 0,8 mil.lei – în valoarea serviciului prestat
  • Nevalorificarea de către Serviciul Vamal, la compartimentul investiții capitale, a sumei de  9,1 mil. lei, ca urmare a neexecutării mijloacelor financiare contractate în cadrul Proiectului ,,Reabilitarea și modernizarea posturilor vamale de pe frontiera moldo-română”
  • Serviciul Fiscal de Stat nu a valorificat resursele din proiectele finanțate din surse externe în sumă de 6,2 mil. lei.

Auditul a evidențiat unele aspecte problematice, care necesită o atenție sporită din partea conducerii Ministerului Finanțelor. Astfel, reglementarea insuficientă în cadrul normativ a procedurilor cu referire la evidența unor bunuri confiscate, care nu aparțin instituției generează neclarități privind modul de contabilizare a acestora. Testele auditului au relevat că deși, Serviciul Fiscal de Stat ține evidența analitică a bunurilor confiscate, primite pentru comercializare de la Serviciul Vamal și alte organe cu drept de confiscare, valoarea acestora de 18,4 mil. lei (la 31.12.2020) nu este reflectată în raportul financiar la grupa de conturi „Valori în mărfuri şi materiale care nu aparţin instituţiei”.

Totodată, în cadrul Serviciului Vamal, activele confiscate se reflectă în evidența contabilă la contul „Valori în mărfuri şi materiale primite în custodie” cu valoarea stabilită de agentul constatator, iar în procesele-verbale de transmitere Serviciului Fiscal de Stat spre comercializare se indică valoarea reevaluată a activelor, efectuată de către laboratorul vamal. Ca rezultat, se formează o discrepanță între valoarea activelor confiscate de către Serviciul Vamal și valoarea transmisă Serviciului Fiscal de Stat, care generează inexactități între datele raportate de instituțiile din subordinea Ministerului Finanțelor.

Ca urmare a acestui fapt, auditul denotă necesitatea dezvoltării cadrului normativ în aspectul ținerii evidenței și raportării valorii bunurilor confiscate, fiind formulate recomandări în acest sens.

Realitatea Live23 Iun. 2021, 14:37
 // Categoria: Au Bani // Autor:  Dumitrita Culiuc
23 Iun. 2021, 14:37 // Au Bani //  Dumitrita Culiuc

Glauber Contessoto, în vârstă de 33 de ani, spune că a investit peste 250.000 de dolari în dogecoin pe 5 februarie cu speranța că va deveni milionar – și pe 15 aprilie a devenit.

Dar luni, criptomonedele de top în funcție de valoarea de piață – inclusiv bitcoin, eter și dogecoin – au început să se prăbușească în urma știrilor despre o represiune în China.

Odată cu pierderile care s-au extins marți, portofoliul Contessoto, care conține doar dogecoin, a fost afectat. Deținerile sale au scăzut cu peste 167.000 de dolari doar marți, spune el pentru CNBC Make It.

„Până ieri, feram milionar”, spune Contessoto.

„Dacă bitcoin și ethereum nu ar fi și ele [hit], aș fi îngrijorat.”

Acum patru luni, când a făcut inestițiile, dogecoinul avea un preț de aproximativ 4,5 cenți. Pe 8 mai, criptomoneda inspirată de meme, care a fost creată ca o glumă în 2013 pe baza memei „Doge” a unui câine shiba inu, a atins un maxim istoric de aproximativ 73 de cenți, iar valoarea deținerilor lui Contessoto a depășit 2 milioane de dolari.

După creștere, prețul dogecoinului a continuat să fluctueze, dar Contessoto a rămas încrezător în a păstra pe termen lung – chiar a cumpărat mai mult dogecoin în timpul scufundărilor. Chiar și acum, el refuză să vândă.

Cu toate acestea, această volatilitate este în parte motivul pentru care experții avertizează că criptomoneda este o investiție riscantă, speculativă. Unii avertizează să fie deosebit de precauți atunci când investesc în dogecoin, deoarece îi lipsesc, de exemplu, lipsa și dezvoltarea tehnologică pe care o are Bitcoin.

„Când am intrat în această investiție dogecoin, am planificat să fiu în ea cel puțin un an”, spune el. „Mi-am făcut economii de viață pentru că știam că voi deveni în cele din urmă milionar.”

Contessoto se menține la planul său inițial: El va vinde 10% din participațiile sale dogecoin odată ce portofoliul său va atinge o valoare de 10 milioane de dolari, dar va lăsa restul investit, spune el.