Mihail Caraseni, Vicepreședinte Trans Oil: Start creditării fermierilor. Oferim cu 1500lei mai mult pe tonă decât alții

04 Mai 2021, 13:22
 // Categoria: Interviu // Autor:  Otilia Cotruța
04 Mai 2021, 13:22 // Interviu //  Otilia Cotruța

În cadrul unui interviu acordat portalului www.curentul.md, Mihail Caraseni, director comercial, vicepreşedinte al holdingului „Trans Oil”, a vorbit despre situaţia actuală în domeniul producerii agricole şi industriei de prelucrare, despre premisele ce există, dar şi despre planurile holdingului îndreptate spre susţinerea fermierilor.

Înterviul realizat de Curentul.md îl puteți citi în continuare.

C: Dle Caraseni, „Trans Oil” e implicat plenar în domeniul producerii agricole, dar şi în industria de prelucrare. Care e situaţia actuală a producătorilor agricoli?

M.C.: Anul trecut a fost unul foarte greu pentru întreaga comunitate de business, dar în special a avut de suferit domeniul agricol, atât ca urmare a pandemiei, cât şi a secetei. Anul curent promite să fie unul mai bun. În acest an avem o primăvară clasică, dacă putem spune aşa, din punct de vedere al condiţiilor meteo şi climaterice. Chiar dacă se întârzie pe alocuri cu semănatul de porumb şi floarea soarelui, din cauza ploilor, trebuie să menţionez că de multe decenii nu am avut parte de condiţii meteo atât de bune pentru agricultură. Sperăm că în prima decadă a lunii mai gospodăriile agricole vor reuşi să încheie semănatul de porumb şi floarea soarelui.

C: Având aceste condiţii meteo favorabile, putem deja face careva pronosticuri privind preţurile la cerealele din prima grupă?

M.C.: După estimările specialiştilor noştri, preţurile vor fi stabil înalte. Spre exemplu, preţul unei tone de grâu alimentar, în funcţie de indicatorii de calitate, în iulie-august trebuie să constituie 3600-3800 lei. Va fi un start bun pentru producătorii agricoli şi într-o măsură considerabilă le va acoperi pierderile din sezonul precedent.

C: Dar, Dle Caraseni, din câte cunoaştem, unele companii moldoveneşti creditează în avans fermierii şi le oferă de pe acum 3 lei pentru un kg de cereale din prima grupă. Dacă e să confruntăm această cifră cu ceea ce aţi spus Dvs. mai devreme, reiese că la fiecare tonă de grâne un producător poate pierde până la opt sute de lei, ceea ce mi se pare cam mult.

M.C.: Aşa este. Într-adevăr, unele companii oferă de pe acum producătorilor în avans câte trei lei pentru un kilogram de grâne din prima grupă. Eu consider că producătorii agricoli nu trebuie să se grăbească să încheie astfel de contracte, deoarece ele îi dezavantajează enorm. De ce să pierzi până la o pătrime din preţul pe care-l poţi obţine pentru producţia recoltată, încheind de pe acum contracte dezavantajoase?!

C: Dar ce prognoze aveţi faţă de culturile oleagenoase?

M.C.: E devreme încă de făcut careva prognoze în acest sens, deoarece încă nu s-au terminat lucrările de semănat. Totuşi, având în vedere condiţiile meteo favorabile ce se înregistrează, cred că în acest an ne putem aştepta la o recoltă record. Precipitaţiile din ultima perioadă ne permit să privim lucrurile destul de optimist.

C: Dar aveţi careva prognoze legate de preţ la culturile oleagenoase?

M.C.: Cu siguranţă, preţul va fi unul înalt şi aici avem o situaţie similară cu cea care se înregistrează în cazul cerealelor din prima grupă. Reieşind din informaţia ce ne vine de pe pieţe şi în rezultatul comunicării cu producătorii agricoli, unei traderi din Moldova deja propun în avans 8 000 lei pentru o tonă. Considerăm că acest preţ este mult prea mic decât cel ce se va forma în acest sezon, de aceea producătorii nu ar trebui să se grăbească cu semnarea unor astfel de contracte.

C: Dar holding-ul Dvs. de ce nu creditează fermierii în avans? De ce nu oferiţi un preţ mai mare dacă spuneţi că ceea ce propun alţii e prea puţin?

M.C.: În decursul a 20 de ani, „Trans Oil” a oferit fermierilor ajutor financiar la preţuri de piaţă reale şi acest an nu va fi o excepţie. Nu uitaţi că din componenţa holdingului fac parte astfel de companii ca „Floarea Soarelui” (or. Bălţi), Trans Oil Refinery (or. Ceadâr-Lunga). De asemenea, vreau să menţionez că la sezon „Trans Oil”, în Portul Internaţional Giurgiuleşti, va pune în funcţiune o nouă uzină, modernă, cu o capacitate de producere de 700 tone de seminţe de floarea soarelui în 24 de ore. Aceasta demonstrează că noi acordăm o atenţie deosebită nu doar producţiei agricole, ci şi prelucrării materiei prime în ţară, cu utilizarea celor mai noi tehnologii, creând astfel locuri de muncă aici, contribuind la dezvoltarea Republicii Moldova.

Iar dacă e să revin la campania de creditare în avans a producătorilor, pot să spun că aceasta va demara în mai şi va porni de la preţul de 9 500 lei pentru o tonă de floarea soarelui, adică cu 1 500 lei mai mult decât oferă alţii. De asemenea, vom oferi producătorilor agricoli condiţii preferenţiale la depozitarea şi păstrarea recoltei lor.

C: Cum se explică aceste diferenţe majore de preţ?

M.C.: Fiecare companie îşi face propria strategie, iar strategia noastră tot timpul a pornit de la necesitatea de a oferi producătorilor agricoli preţul de piață real. De ce? Pentru că astfel ne asigurăm că ei nu doar vor supravieţui, ci şi se vor dezvolta în continuare, vor fi capabili să aibă noi parteneriate cu noi în interes reciproc. Suntem interesaţi direct de prosperarea producătorilor agricoli, pentru că avem capacităţi de producere impunătoare (uzinele la care m-am referit mai sus), dar şi infrastructură logistică de nivel.

C: Într-adevăr, abordarea Dvs. e inedită. Cred că și statul susține corespunzător asemenea abordări.

M.C.: Nu cred că e cazul să vorbim despre necesitatea ca statul să susţină doar holdingul nostru. Mai degrabă ar fi cazul ca statul să se gândească cum să susţină producătorii şi procesatorii per general. Spre exemplu, în România se subvenționează fiecare hectar.
În Federația Rusă şi Ucraina producătorii agricoli au subvenții de la stat, iar pentru susținerea procesatorilor se percepe o anumită taxă la exportul materiei prime, pentru ca investitorul să aibă acces direct la aceasta. Aceste țări asigură prelucrarea unei părți impunătoare din produsul agricol în interiorul țării, în acest mod creează locuri de muncă, achitând impozite suplimentare în buget. Țara noastră ar trebui să se preocupe de această ramură a economiei. Nu a unei companii, dar a tuturor companiilor.

C: Aveţi în vedere ramura în care activaţi?

M.C.: Da, pentru că producţia agricolă şi industria de prelucrare sunt baza dezvoltării Moldovei. Suntem un stat agrar şi trebuie să se ia în calcul acest aspect important. Or, cu cât mai armonios se vor dezvolta producţia agricolă şi industria de prelucrare, cu atât mai multe şanse vor exista pentru a creşte economia şi nivelul de bunăstare în Republica Moldova.

Realitatea Live

27 Iul. 2021, 18:08
 // Categoria: Actual // Autor:  Realitatea.md
27 Iul. 2021, 18:08 // Actual //  Realitatea.md

Termoelectrica S.A. respinge toate insinuările şi presupunerile precum că, în procedura de licitație privind modernizarea Blocului energetic nr.1, ar fi fost admise careva nereguli sau abuzuri din următoarele considerente:

Procedura privind Modernizarea blocului energetic nr.1,  de la CET Sursa-1 a fost inițiată la data de 18.01.2019, conform procedurilor stabilite în Regulamentul privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţă din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale şi a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin HOTĂRÂREA Consiliului de administraţie al ANRE a RM nr. 24/2017  din  26.01.2017, inițiată conform anunțului nr.30B, publicat pe pagina Web a întreprinderii: https://www.termoelectrica.md/ro_RO/category/achizitii-licitatii/  și în Monitorul Oficial nr. 13-21 (6936-6944) din data de 18.01.2019 cu termenul limită de prezentare a ofertelor până la data de 18.02.2019, orele 10:00 şi deschiderea ofertelor la data de 20.02.2019, orele 10:00 (ora locală). 

La data de 18.02.2019 a fost prezentată  o singură ofertă comercială, respectiv, conform pct.180 al regulamentului susmenționat, s-a decis anularea cu repetarea Concursului de Achiziţii, conform Procesului Verbal de anulare  nr.32 AR-1 din 20.01.2019, și republicarea anunţului 30B-R1 pe pagina Web a întreprinderii: www.termoelectrica.md cu termenul limită de depunere a ofertelor până la data de 07.03.2019, orele 11:00 şi deschiderea ofertelor la data de 12.03.2019orele 14:00.

Astfel, după examinarea a două oferte primite, a fost stabilită compania câștigătoare din punct de vedere tehnic și financiar, fiind încheiat contractul nr.86 din 08.05.2019 în valoare de  11 113 295, 40 EUR  sau 213 405 150 lei inclusiv TVA, la cursul valutar din data de  02.04.2019.

După semnarea contractelor cu Operatorul economic, conform prevederilor Regulamentului privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţă din sectoarele  electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale şi a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin HOTĂRÂREA Consiliului de administraţie al ANRE a RM nr. 24/2017  din  26.01.2017, contractele atribuite în anul de gestiune sunt plasate pe  pagina Web a întreprinderii:  https://www.termoelectrica.md/ro_RO/contracte-atribuite/.

De menționat faptul că, până la inițierea procedurii de achiziție privind Modernizarea Blocului energetic nr.1, CET Sursa-1, ținând cont de expirarea termenului de exploatare inofensivă a utilajului și necesitatea prelungirii acestuia, Termoelectrica SA a avut un șir de întruniri și discuții cu mai mulți producători de asemenea echipamente, inclusiv General Electric, UTZ, LMZ. Discuțiile au avut loc în scopul identificării soluției optime de modernizare a blocului energetic nr.1 cât și pentru identificarea valorii estimative a lucrării date pentru a o include în Planul de Investiții 2019 ca ulterior, acesta să fie aprobat de către ANRE. Cheltuielile respective au fost aprobate de către ANRE în scopuri tarifare prin Hotărârea ANRE nr. 370 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea Planului de Investiții pentru anul 2019, iar conform contractului semnat, achitarea pe acest contract are loc eșalonat, în rate lunare, până în luna iulie 2023.

Termoelectrica precizează că, conform condițiilor contractului, achitarea este efectuată în lei MDL, la cursul valutar al Băncii Naționale la data achitării. Din momentul semnării contractului până la data 1 ianuarie 2021, cursul EURO față de lei, a crescut cu 1,63 lei, fapt ce inevitabil a dus la creșterea sumei spre achitare.

Important de menționat este și faptul că din valoarea totală a contractului, circa 63% constituie bunurile destinate înlocuirii sau modernizării, iar cealaltă parte constituie lucrările de modernizare (inclusiv proiectarea, transport, logistica, ajustare, punere în funcțiune, darea în exploatare).

 Termoelectrica reiterează că, procesul de executare a lucrărilor de modernizare a Blocului energetic nr.1  a fost extins deoarece astfel de lucrări au fost executate în premieră la Termoelectrica și a apărut necesitatea modificării procesului tehnologic. Astfel, prin Acordul nr. 1 din 20.12.2019 la contract a fost modificat graficul de executare a lucrărilor, precum și a volumului de lucrări. Astfel, termenul de transmitere în exploatare nu a întârziat, ci a fost prelungit pe un singur element reieșind din factori obiectivi.

De precizat că, puterea electrică de 110 MW a Blocului energetic nr.1 reprezintă valoarea maximă calculată, iar pentru atingerea valorii respective necesită a fi încărcat la maxim partea de termoficare și condensare a  blocului energetic, ceea ce nu se prevede în regim normal de funcționare.

Regimul de funcționare a sursei este dictată de sarcina termică a SACET, iar pentru funcționarea utilajului respectiv la randament maxim, partea de condensare trebuie să tindă spre minimum. Din aceste considerente, sarcina electrică optimă de funcționare a Blocului energetic nr.1 este de 90 MW.

Având în vedere că sarcina termică maximă în perioada rece a anului 2020 (luna ianuarie-februarie) a fost de 270 Gcal/h (pe durata a câtorva zile) iar acea medie a constituit 250 Gcal/h, comunicăm că două blocuri energetice pot asigura 280 Gcal/h. Respectiv, condițiile meteorologice și precum și regimul de funcționare a utilajului Sursei I a permis funcționarea cu 2 blocuri energetice și evitarea unor pierderi financiare din motivul staționării blocului energetic nr. 1.

Astfel, Termoelectrica susține că afirmațiile aferente ratării unor încasări de cca 400 mln lei, din contul nelivrării energiei electrice sunt în totalmente neîntemeiate și neargumentate, fără a fi însoțite de un calcul economic justificat care ar conține nu doar volumele produse dar și cheltuielile cu producerea acesteia, precum consumul de gaze naturale și alte resurse.

Necesitatea modernizării Blocului energetic nr.1 și a turbinei nr.1 este argumentată de faptul că, în ziua semnării contractului, turbina nr.1 avea 223 mii ore de funcționare, iar în conformitate cu РД 10-577-03 ”Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций” și cu documentația tehnică de la uzina producătoare ЛМЗ a turbinei nr.1 – durata de funcționare a turbinei ПТ-80/100-13/130 este de 220 mii ore. Respectiv, dacă nu se executau lucrările de modernizare a turbinei nr.1, aceasta urma a fi scoasă din exploatare, la fel și Blocul energetic nr.1, încă din anul 2019.

În ceea ce privește proiectul de modernizare a Blocului energetic nr.2, prevăzut în cadrul celui de-al doilea Proiect de Îmbunătățire a Eficienței SACET, implementat cu sprijinul Băncii Mondiale și UCIPE,  se atestă aceeași situație. Mai mult ca atât, la Blocul energetic nr.2 sunt defecte și la conducta principală de abur, care se află la limita termenului  recomandat de uzina producătoare pentru  exploatarea inofensivă,  motiv pentru care este interzisă exploatarea acesteia după 21.08.2021 (în anexa 1 este prezentată expertiză tehnică și înscrierea în pașaportul conductei de către CTSIC), respectiv din această dată Blocul energetic nr.2 nu mai poate fi exploatat. În volumul lucrărilor din caietul de sarcini pentru modernizarea blocului energetic nr.2 sunt incluse lucrările de schimbare a conductei principale de abur.

Deoarece producătorul turbinei ПТ-80/100-13/130 nr.1 este compania ЛМЗ (Ленинградский металлический завод), iar producătorul cazanului ТГМ-96Б nr.1 este ТКЗ (Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик») în caietul de sarcini pentru modernizarea blocului energetic nr.1 a fost introdusă informația tehnică originală de la producătorii echipamentului și au fost în text stipulați producătorii de echipament.

Totodată, obiectivele modernizării blocului energetic nr.1 au fost:

  1. Prelungirea resursei de funcționare a turbinei nr.1 (durata de exploatare a fost extinsă cu 50 mii ore, în anexa 2 este prezentat raportul de prelungire a resursei de funcționare executat de ЦКТИ – Центральный котлотурбинный институт – Санкт-Петербург).
  2. Ridicarea puterii termice de la prizele de termoficare a turbinei de la 100 Gcal/h până la 160 Gcal/h, în perioada testărilor de garanție s-a obținut 166,17 Gcal/h de la prizele de termoficare;
  3. Ridicarea puterii electrice nominale a turbinei nr.1 de la 80 MW până la 98 MW, în perioada testărilor de garanție s-a obținut 98,37 MW;
  4. Ridicarea puterii electrica maximale de la 100 MW până la 110 MW, în perioada testărilor de garanție s-a confirmat 110 MW (în anexa 3 este prezentat raportul testărilor de garanție a turbinei), însă conform recomandărilor obținute în urma analizei stării tehnice a generatorului este recomandată exploatarea generatorului în diapazonul 40÷100 MW;
  5. Ridicarea randamentului relativ intern al Corpului de Medie Joasă Presiune cu 2%, în perioada testărilor de garanție s-a confirmat ridicarea randamentului cu 2%;
  6. Ridicarea randamentului cazanului la 94%, în perioada testărilor de garanție s-a confirmat ridicarea randamentului până la 94,8%;
  7. Micșorarea tensiunii termice în focarul cazanului < 182500 kcal/m3h, în perioada testărilor de garanție s-a confirmat micșorarea tensiunii termice până la 177170 kcal/m3h;

 
Lucrările de amenajare a scuarului în memoria victimelor catastrofei de la Cernobîl, finalizate
Lucrările de amenajare a scuarului în memoria victimelor catastrofei de la Cernobîl, finalizate
Ultima super lună din 2021 – luna plină “căpșună”
Ultima super lună din 2021 – luna plină “căpșună”
India folosește drone pentru livrarea vaccinului anti-Covid
India folosește drone pentru livrarea vaccinului anti-Covid
Expoziția “De la portul popular la îmbrăcămintea modernă”, în Parcul Catedralei
Expoziția “De la portul popular la îmbrăcămintea modernă”, în Parcul Catedralei
Festivalul umbrelelor, în parcul “Alunelul” din sectorul Buiucani
Festivalul umbrelelor, în parcul “Alunelul” din sectorul Buiucani
Expoziție foto dedicată cadrelor medicale, în Capitală
Expoziție foto dedicată cadrelor medicale, în Capitală