Ruta „Drumul Vinului Moldovei” premiată la nivel european. De 1 an avem o hartă turistică a cramelor din RM

26 Mart. 2021, 14:30
 // Categoria: Uncategorized // Autor:  Fetco Veronica
26 Mart. 2021, 14:30 // Uncategorized //  Fetco Veronica

Din data de 29 martie 2019, Moldova face parte din rețeaua pan-europeană de rute și experiențe turistice dedicate vinului – „Iter Vitis – Les Chemins de la Vigne”, care are scopul de a promova călătoriile de descoperire a patrimoniului divers din Europa, în special oeno-culturale, de consacrare a valorilor globale, precum: diversitatea interculturală, dialogul inter-cultural transfrontalier și dezvoltarea durabilă a turismului. La data de 29 martie curent, Republica Moldova aniversează un an de la integrarea rutei oeno-turistice naționale “Drumul Vinului Moldovei” în cadrul rutelor cultural-europene acreditate ale Consiliului Europei, alături de alte 30 de itinerarii.

Acreditarea europeană a fost promovată de Asociația Națională pentru Turism Receptor și Domestic din Moldova (ANTRIM), cu suportul Proiectului de Competitivitate din Moldova finanțat de USAID, Guvernul Suediei și al Marii Britanii.

Pe durata primului an de la acreditare „Drumul Vinului Moldovei”, în pofida situației pandemice, traseul a continuat să se dezvolte și să se extindă. De asemenea, în acest an peste 60 de destinații turistice, dintre care 21 crame au fost afiliate la traseul „Drumul Vinului Moldovei”, iar 8 dintre acestea au obținut, în plus, certificarea „Safe Travels” a Consiliul Mondial al Turismului și Călătoriilor (WTTC), implementată în Moldova de ANTRIM.

„Promotorii direcți ai ofertelor oenoturistice conștientizează importanța criteriilor de sustenabilitate ca premisă a competitivității destinațiilor turistice. S-a observat contribuția activităților de marketing pe care le-au adoptat vinăriile în atragerea turiștilor locali, primiți cu respectarea condițiilor de protejare a sănătății publice, inclusiv cu implementarea standardelor “Safe Travels”, dezvoltată de World Travel & Tourism Council (WTTC). Cramele sunt mereu în avangarda sectorului turistic, drept locomotive de dezvoltare și adaptare, ceea ce au demonstrat și în acest an dificil 2020. a menționat Victoria Bucătaru, director executiv al ANTRIM.

Din cauza situației pandemice, cramele turistice și destinațiile asociate au suferit scăderi dramatice a numărului de vizitatori și ale încasărilor de la 50% la 80% din cifrele înregistrate în 2019. Tot din aceste cauze au fost anulate festivalurile și târgurile care se organizau în ceilalți ani. ANTRIM a susținut și implementat campanii de promovare a turismului domestic, a organizat seminare și instruiri online pentru membrii Drumului Vinului Moldovei, precum și a inițiat parteneriate regionale pentru sporirea ofertei regionale de tururi și experiențe turistice.

Ruta turistică „Drumul Vinului Moldovei” a fost  desemnată finalistă (locul II) și premiată în categoria „Destinație Turistică Culturală Durabilă în 2020”, în cadrul concursului organizat de Rețeaua Europeană de Turism Cultural (ECTN) în colaborare cu Consiliul Europei. Distincția denotă realizările semnificative în materie de contribuție a valorilor culturale în industria turismului; diversitate culturală; promovare internațională; marketing local și poziționare a rutei ca destinație culturală și ca premiză pentru dezvoltare durabilă.

„Ruta turistică națională „Drumul Vinului Moldova” promovează cu succes experiențele culturale, istorice și gastronomice în favoarea dezvoltării turismului durabil, în regiuni, dar implică și aspirații de dezvoltare și expansiune. 34 de antreprenori destinațiile turistice incluse în acest itinerariu au beneficiat de asistența Proiectului de Competitivitate din Moldova, prin granturi și sprijin în dezvoltarea afacerii, ceea ce a condus la o mai mare diversitate și calitate a experiențelor oenoturistice incluse în Drumul Vinului Moldovei.” a declarat Diana Lazăr, Vice-Directorul Proiectului de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID, Guvernul Suediei și Marii Britanii.

Proiectul „Drumul Vinului Moldovei” reprezintă o posibilitate de și afirmare a turismului național pe arena internațională, devenind totodată o platformă de parteneriate și colaborări inter-sectoriale.

În acest context, ANTRIM, în parteneriat cu Oficiul Național al Viei și Vinului, prin implicarea agenților economici din domeniul turismului vitivinicol își unesc eforturile pentru elaborarea unor obiective de colaborare și parteneriat pentru dezvoltarea Drumului Vinului, promovarea internațională, inter-conectarea regională și globală cu alte itinerarii turistice, inclusiv prin cooperare și activități pe termen lung, conform foii de parcurs exprimată de Rezolutiile Consiliului Europei.

„Turismul vitivinicol este în centrul ofertei unice de țară, care ne diferențiază pe plan global și grație căruia Moldova poate să atragă turiștii din proximitate dar și din cele 63 state unde vinurile noastre sunt exportate. Drumul Vinului Moldovei este primul traseu turistic național care a integrat rutele cultural-turistice ale Consiliului Europei și reprezintă o confirmare a potențialului nostru vitivinicol, dar și o afirmare a succeselor înregistrate de industria vitivinicolă în sinergie cu industria turismului, ale căror principii de dezvoltare sunt similare Republicii Moldova.” a spus Cristina Frolov Directorul Oficiului Național al Viei și Vinului.

Ruta „Drumul Vinului Moldovei” cuprinde 7 itinerare vinicole și gastronomice, 30 de vizite la vinării, crame, vinoteci, zeci de evenimente cultural-turistice și numeroase experiențe culturale, istorice. Ruta are o lungime totală de 1 560 km de circuite în cele trei regiuni viticole cu Indicație Geografică Protejată.

 

Realitatea Live

27 Iul. 2021, 18:08
 // Categoria: Actual // Autor:  Realitatea.md
27 Iul. 2021, 18:08 // Actual //  Realitatea.md

Termoelectrica S.A. respinge toate insinuările şi presupunerile precum că, în procedura de licitație privind modernizarea Blocului energetic nr.1, ar fi fost admise careva nereguli sau abuzuri din următoarele considerente:

Procedura privind Modernizarea blocului energetic nr.1,  de la CET Sursa-1 a fost inițiată la data de 18.01.2019, conform procedurilor stabilite în Regulamentul privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţă din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale şi a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin HOTĂRÂREA Consiliului de administraţie al ANRE a RM nr. 24/2017  din  26.01.2017, inițiată conform anunțului nr.30B, publicat pe pagina Web a întreprinderii: https://www.termoelectrica.md/ro_RO/category/achizitii-licitatii/  și în Monitorul Oficial nr. 13-21 (6936-6944) din data de 18.01.2019 cu termenul limită de prezentare a ofertelor până la data de 18.02.2019, orele 10:00 şi deschiderea ofertelor la data de 20.02.2019, orele 10:00 (ora locală). 

La data de 18.02.2019 a fost prezentată  o singură ofertă comercială, respectiv, conform pct.180 al regulamentului susmenționat, s-a decis anularea cu repetarea Concursului de Achiziţii, conform Procesului Verbal de anulare  nr.32 AR-1 din 20.01.2019, și republicarea anunţului 30B-R1 pe pagina Web a întreprinderii: www.termoelectrica.md cu termenul limită de depunere a ofertelor până la data de 07.03.2019, orele 11:00 şi deschiderea ofertelor la data de 12.03.2019orele 14:00.

Astfel, după examinarea a două oferte primite, a fost stabilită compania câștigătoare din punct de vedere tehnic și financiar, fiind încheiat contractul nr.86 din 08.05.2019 în valoare de  11 113 295, 40 EUR  sau 213 405 150 lei inclusiv TVA, la cursul valutar din data de  02.04.2019.

După semnarea contractelor cu Operatorul economic, conform prevederilor Regulamentului privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licenţă din sectoarele  electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale şi a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat prin HOTĂRÂREA Consiliului de administraţie al ANRE a RM nr. 24/2017  din  26.01.2017, contractele atribuite în anul de gestiune sunt plasate pe  pagina Web a întreprinderii:  https://www.termoelectrica.md/ro_RO/contracte-atribuite/.

De menționat faptul că, până la inițierea procedurii de achiziție privind Modernizarea Blocului energetic nr.1, CET Sursa-1, ținând cont de expirarea termenului de exploatare inofensivă a utilajului și necesitatea prelungirii acestuia, Termoelectrica SA a avut un șir de întruniri și discuții cu mai mulți producători de asemenea echipamente, inclusiv General Electric, UTZ, LMZ. Discuțiile au avut loc în scopul identificării soluției optime de modernizare a blocului energetic nr.1 cât și pentru identificarea valorii estimative a lucrării date pentru a o include în Planul de Investiții 2019 ca ulterior, acesta să fie aprobat de către ANRE. Cheltuielile respective au fost aprobate de către ANRE în scopuri tarifare prin Hotărârea ANRE nr. 370 din 19 decembrie 2018 privind aprobarea Planului de Investiții pentru anul 2019, iar conform contractului semnat, achitarea pe acest contract are loc eșalonat, în rate lunare, până în luna iulie 2023.

Termoelectrica precizează că, conform condițiilor contractului, achitarea este efectuată în lei MDL, la cursul valutar al Băncii Naționale la data achitării. Din momentul semnării contractului până la data 1 ianuarie 2021, cursul EURO față de lei, a crescut cu 1,63 lei, fapt ce inevitabil a dus la creșterea sumei spre achitare.

Important de menționat este și faptul că din valoarea totală a contractului, circa 63% constituie bunurile destinate înlocuirii sau modernizării, iar cealaltă parte constituie lucrările de modernizare (inclusiv proiectarea, transport, logistica, ajustare, punere în funcțiune, darea în exploatare).

 Termoelectrica reiterează că, procesul de executare a lucrărilor de modernizare a Blocului energetic nr.1  a fost extins deoarece astfel de lucrări au fost executate în premieră la Termoelectrica și a apărut necesitatea modificării procesului tehnologic. Astfel, prin Acordul nr. 1 din 20.12.2019 la contract a fost modificat graficul de executare a lucrărilor, precum și a volumului de lucrări. Astfel, termenul de transmitere în exploatare nu a întârziat, ci a fost prelungit pe un singur element reieșind din factori obiectivi.

De precizat că, puterea electrică de 110 MW a Blocului energetic nr.1 reprezintă valoarea maximă calculată, iar pentru atingerea valorii respective necesită a fi încărcat la maxim partea de termoficare și condensare a  blocului energetic, ceea ce nu se prevede în regim normal de funcționare.

Regimul de funcționare a sursei este dictată de sarcina termică a SACET, iar pentru funcționarea utilajului respectiv la randament maxim, partea de condensare trebuie să tindă spre minimum. Din aceste considerente, sarcina electrică optimă de funcționare a Blocului energetic nr.1 este de 90 MW.

Având în vedere că sarcina termică maximă în perioada rece a anului 2020 (luna ianuarie-februarie) a fost de 270 Gcal/h (pe durata a câtorva zile) iar acea medie a constituit 250 Gcal/h, comunicăm că două blocuri energetice pot asigura 280 Gcal/h. Respectiv, condițiile meteorologice și precum și regimul de funcționare a utilajului Sursei I a permis funcționarea cu 2 blocuri energetice și evitarea unor pierderi financiare din motivul staționării blocului energetic nr. 1.

Astfel, Termoelectrica susține că afirmațiile aferente ratării unor încasări de cca 400 mln lei, din contul nelivrării energiei electrice sunt în totalmente neîntemeiate și neargumentate, fără a fi însoțite de un calcul economic justificat care ar conține nu doar volumele produse dar și cheltuielile cu producerea acesteia, precum consumul de gaze naturale și alte resurse.

Necesitatea modernizării Blocului energetic nr.1 și a turbinei nr.1 este argumentată de faptul că, în ziua semnării contractului, turbina nr.1 avea 223 mii ore de funcționare, iar în conformitate cu РД 10-577-03 ”Типовая инструкция по контролю металла и продлению срока службы основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций” și cu documentația tehnică de la uzina producătoare ЛМЗ a turbinei nr.1 – durata de funcționare a turbinei ПТ-80/100-13/130 este de 220 mii ore. Respectiv, dacă nu se executau lucrările de modernizare a turbinei nr.1, aceasta urma a fi scoasă din exploatare, la fel și Blocul energetic nr.1, încă din anul 2019.

În ceea ce privește proiectul de modernizare a Blocului energetic nr.2, prevăzut în cadrul celui de-al doilea Proiect de Îmbunătățire a Eficienței SACET, implementat cu sprijinul Băncii Mondiale și UCIPE,  se atestă aceeași situație. Mai mult ca atât, la Blocul energetic nr.2 sunt defecte și la conducta principală de abur, care se află la limita termenului  recomandat de uzina producătoare pentru  exploatarea inofensivă,  motiv pentru care este interzisă exploatarea acesteia după 21.08.2021 (în anexa 1 este prezentată expertiză tehnică și înscrierea în pașaportul conductei de către CTSIC), respectiv din această dată Blocul energetic nr.2 nu mai poate fi exploatat. În volumul lucrărilor din caietul de sarcini pentru modernizarea blocului energetic nr.2 sunt incluse lucrările de schimbare a conductei principale de abur.

Deoarece producătorul turbinei ПТ-80/100-13/130 nr.1 este compania ЛМЗ (Ленинградский металлический завод), iar producătorul cazanului ТГМ-96Б nr.1 este ТКЗ (Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик») în caietul de sarcini pentru modernizarea blocului energetic nr.1 a fost introdusă informația tehnică originală de la producătorii echipamentului și au fost în text stipulați producătorii de echipament.

Totodată, obiectivele modernizării blocului energetic nr.1 au fost:

  1. Prelungirea resursei de funcționare a turbinei nr.1 (durata de exploatare a fost extinsă cu 50 mii ore, în anexa 2 este prezentat raportul de prelungire a resursei de funcționare executat de ЦКТИ – Центральный котлотурбинный институт – Санкт-Петербург).
  2. Ridicarea puterii termice de la prizele de termoficare a turbinei de la 100 Gcal/h până la 160 Gcal/h, în perioada testărilor de garanție s-a obținut 166,17 Gcal/h de la prizele de termoficare;
  3. Ridicarea puterii electrice nominale a turbinei nr.1 de la 80 MW până la 98 MW, în perioada testărilor de garanție s-a obținut 98,37 MW;
  4. Ridicarea puterii electrica maximale de la 100 MW până la 110 MW, în perioada testărilor de garanție s-a confirmat 110 MW (în anexa 3 este prezentat raportul testărilor de garanție a turbinei), însă conform recomandărilor obținute în urma analizei stării tehnice a generatorului este recomandată exploatarea generatorului în diapazonul 40÷100 MW;
  5. Ridicarea randamentului relativ intern al Corpului de Medie Joasă Presiune cu 2%, în perioada testărilor de garanție s-a confirmat ridicarea randamentului cu 2%;
  6. Ridicarea randamentului cazanului la 94%, în perioada testărilor de garanție s-a confirmat ridicarea randamentului până la 94,8%;
  7. Micșorarea tensiunii termice în focarul cazanului < 182500 kcal/m3h, în perioada testărilor de garanție s-a confirmat micșorarea tensiunii termice până la 177170 kcal/m3h;

 
Lucrările de amenajare a scuarului în memoria victimelor catastrofei de la Cernobîl, finalizate
Lucrările de amenajare a scuarului în memoria victimelor catastrofei de la Cernobîl, finalizate
Ultima super lună din 2021 – luna plină “căpșună”
Ultima super lună din 2021 – luna plină “căpșună”
India folosește drone pentru livrarea vaccinului anti-Covid
India folosește drone pentru livrarea vaccinului anti-Covid
Expoziția “De la portul popular la îmbrăcămintea modernă”, în Parcul Catedralei
Expoziția “De la portul popular la îmbrăcămintea modernă”, în Parcul Catedralei
Festivalul umbrelelor, în parcul “Alunelul” din sectorul Buiucani
Festivalul umbrelelor, în parcul “Alunelul” din sectorul Buiucani
Expoziție foto dedicată cadrelor medicale, în Capitală
Expoziție foto dedicată cadrelor medicale, în Capitală