Ce trebuie să cunoască persoanele fizice, care practică activitate de întreprinzător, despre contabilitate?

23 Iul. 2021, 16:21
 // Categoria: Bani și Afaceri // Autor:  Dumitrita Culiuc
23 Iul. 2021, 16:21 // Bani și Afaceri //  Dumitrita Culiuc

Persoana fizică-întreprinzător ţine contabilitatea conform sistemului în partidă simplă conform Codului fiscal şi a Indicațiilor metodice privind contabilitatea persoanelor fizice care desfășoară activitate de întreprinzător.

Contabilitatea activităţii persoanei fizice-întreprinzător poate fi ţinută:

• nemijlocit de către persoana fizică-întreprinzător;
• de serviciul de contabilitate (contabil titular);
• de o firmă de consultanţă, societate de audit sau de un auditor-întreprinzător individual.

Responsabilitatea pentru ţinerea contabilităţii revine persoanei fizice-întreprinzător.

Contabilitatea pentru persoana fizică-întreprinzător se ţine în monedă naţională. În cazul efectuării operaţiunilor în valută străină contabilitatea acestora se ţine atît în monedă naţională, cît şi în valută străină.

Persoana fizică-întreprinzător are obligaţia să întocmească documente primare, registre contabile, dări de seamă fiscale şi alte rapoarte prevăzute de legislaţie.

Documentele primare aferente veniturilor şi cheltuielilor se întocmesc în timpul efectuării operaţiunii, iar dacă aceasta este imposibil − nemijlocit după efectuarea operaţiunii, conform formularelor tipizate şi/sau formularelor elaborate de sine stătător, care vor conţine elementele obligatorii prevăzute de Legea contabilităţii:

a) denumirea şi numărul documentului;
b) data întocmirii documentului;
c) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al entităţii din numele căreia este întocmit documentul;
d) denumirea, adresa, IDNO (codul fiscal) al destinatarului documentului, iar pentru persoanele fizice – IDNP (codul personal);
e) conţinutul faptelor economice;
f) etaloanele cantitative şi valorice în care sînt exprimate faptele economice;
g) funcţiile, numele, prenumele şi semnăturile persoanelor responsabile de efectuarea (producerea) faptelor economice.

La întocmirea documentelor primare, pentru persoanele neînregistrate ca subiecţi ai activităţii de întreprinzător, respectarea prevederilor lit. d) nu este obligatorie.

În documentele primare întocmite pentru necesităţile interne ale persoanei fizice-întreprinzător, respectarea prevederilor lit.c) şi d) nu este obligatorie.

Persoana fizică-întreprinzător este obligată să utilizeze documente primare cu regim special conform cerinţelor prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17.03.1998, cât și în cazurile stabilite de Legea contabilităţii:

1. înstrăinarea activelor cu transmiterea dreptului de proprietate;
2. prestarea serviciilor;
3. transportarea activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate;
4. achiziţionarea activelor şi serviciilor de la furnizori – cetăţeni;
5. transmiterea activelor în leasing, arendă, locaţiune.

Registrele contabile, inclusiv borderourile, se întocmesc conform formularelor şi cerinţelor prevăzute Indicațiile metodice privind contabilitatea persoanelor fizice care desfășoară 4. activitate de întreprinzător.În funcţie de necesităţile informaţionale şi specificul activităţii persoana fizică-întreprinzător poate include elemente suplimentare în registrele contabile cu condiţia respectării conţinutului de informaţii cuprinse în prezentele indicaţii metodice, precum şi a normelor de întocmire şi utilizare a acestor registre.

Înscrierea datelor în documente primare şi registre contabile se face după caz cu cerneală, cu pix cu pastă, la maşina de dactilografiat sau computerizat.

În documentele primare şi registrele contabile nu sînt admise ştersături sau alte procedee similare, precum şi lăsarea de spaţii libere între operaţiunile înscrise în acestea. Erorile se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrelor greşite, pentru ca acestea să poată fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corectă. Corectarea se face pe toate exemplarele documentului primar sau registrului contabil şi se confirmă prin semnătura persoanei care a întocmit documentul sau registrul, cu indicarea datei corectării.

În documentele primare de casă, bancare, de livrare şi achiziţie a bunurilor şi a serviciilor nu se admit corectări. La comiterea erorilor în astfel de documente, documentul greşit se anulează şi se întocmeşte unul nou.

În cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii documentelor persoana fizică-întreprinzător este obligată să le restabilească în termen de pînă la două luni începînd cu data constatării faptului respectiv.

Persoana fizică-întreprinzător este obligată să păstreze documentele primare, registrele contabile şi alte documente aferente organizării şi ţinerii contabilităţii în termenele şi conform regulilor stabilite de Legea contabilităţii. În cazul încetării activităţii persoanei fizice-întreprinzător documentele se predau la arhivă conform regulilor prevăzute de Organul de Stat pentru Supravegherea şi Administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.

Sursa: contabilsef.md

Realitatea Live

23 Sept. 2021, 23:02
 // Categoria: Actual // Autor:  Dumitrita Culiuc
23 Sept. 2021, 23:02 // Actual //  Dumitrita Culiuc

Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Eugen Carpov, a anunțat că suma datoriilor regiunii transnistrene la gazele naturale procurate din Federația Rusă se ridică la suma de 7 miliarde de dolari, informează Realitatea.md.

Mai mult, potrivit directorului ANRE, această datorie este în continuă creștere.

„Este crearea intenționată de către Gazprom a acestor datorii. Ei sunt conștienți că aceste sume nu se plătesc de către cei din stânga Nistrului. Dar eu am toată încrederea că aceste sume nu vor fi puse pe seama cetățenilor de rând, de malul drept al Nistrului”, a declarat Eugen Carpov în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la postul Jurnal TV.

Referitor la gazele naturale utilizate pentru producerea energiei electrice, pe care autoritățile de la Chișinău le procură din stânga Nistrului, Carpov spune că acest lucru se va răsfrânge în mod direct asupra tarifelor la electricitate. Astfel, odată cu scumpirea gazelor naturale, va urma respectiv și o scumpire a tarifelor la energia electrică.

 
Lucrările de amenajare a scuarului în memoria victimelor catastrofei de la Cernobîl, finalizate
Lucrările de amenajare a scuarului în memoria victimelor catastrofei de la Cernobîl, finalizate
Ultima super lună din 2021 – luna plină “căpșună”
Ultima super lună din 2021 – luna plină “căpșună”
India folosește drone pentru livrarea vaccinului anti-Covid
India folosește drone pentru livrarea vaccinului anti-Covid
Expoziția “De la portul popular la îmbrăcămintea modernă”, în Parcul Catedralei
Expoziția “De la portul popular la îmbrăcămintea modernă”, în Parcul Catedralei
Festivalul umbrelelor, în parcul “Alunelul” din sectorul Buiucani
Festivalul umbrelelor, în parcul “Alunelul” din sectorul Buiucani
Expoziție foto dedicată cadrelor medicale, în Capitală
Expoziție foto dedicată cadrelor medicale, în Capitală