Interviu. ANRE, despre desemnarea operatorului pe piața energiei electrice, concurență și standarde europene

21 Apr. 2021, 12:16
 // Categoria: Interviu // Autor:  MD Bani
21 Apr. 2021, 12:16 // Interviu //  MD Bani

Situația de pe piața energiei electrice este una fierbinte, la rece vorbind. „Bănuieli rezonabile” privind situație de monopol și poziție dominantă pe piață, o necesitate tot mai evidentă a implementării standardelor europene și a creării unei pieți liberalizate și reducerea dependenței de un furnizor monopolist pe piața de energie electrică – acestea sunt elemente care păstrează tensiunea la cote maxime.

La solicitarea Bani.md, Agenția Națională pentru Reglementare în Emnergetică a răspuns la patru întrebări menite să ofere claritate la acest subiect sau, cel puțin, să prezinte starea lucrurilor și poziția ANRE.

Răspunsurile Agenției, le vedeți în continuare:

Bani.md: Din punct de vedere legal, în anii precedenți, au fost aprobate mai multe politici ce vizau liberalizarea pieței de energie electrică. Mai urmează a fi aprobate și alte documente pentru facilitarea procesului?

ANRE: Aprobarea Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică a semnificat  transpunerea în legislația primară a prevederile Pachetului Energetic III European, însă pentru punerea în aplicare a tuturor oportunităților și principiilor de reglementare, inclusiv cele menite să asigure un cadrul concurențial pentru piața energiei, a fost necesar un timp suplimentar în care a fost elaborat și aprobat cadrul legislativ secundar necesar implementării cerințelor legale.

În acest sens, în perioada anilor 2016-2020 Agenția a adus actele sale normative de reglementare în concordanță cu legea menționată, totodată aprobând și actele normative de reglementare noi prevăzute de lege. Legea 107/2016 menționează peste  30 de acte normative și hotărâri necesare de aprobat de către Agenție, nemaivorbind de hotărârile și deciziile conexe necesare pentru asigurarea procesului de implementare a reglementărilor. Pe lângă acest proces laborios Agenția în tot  acest timp a monitorizat punerea în aplicare a cerințelor legale de către întreprinderile electroenergetice, astfel încât obiectivele de reglementare stabilite de lege să poată fi atinse în cel mai scurt timp.

Odată cu aprobarea Regulilor pieței energiei electrice acest ciclu a fost închis, Agenția asigurând transpunerea Pachetului Energetic III și la nivelul legislației secundare.

Însă este foarte important de înțeles că dezvoltarea și liberalizarea piețelor de energie este un proces continuu. Structura piețelor energetice evoluează și odată cu ele și cerințele legale aplicabile

Uniunea Europeană este în plin proces de implementare a unui nou set de reguli – „Energie curată pentru toți europenii”, iar Republica Moldova , în calitate de parte contractantă a Tratatului Comunității Energetice va continua armonizarea cu normele europene în scopul atingerii obiectivului de integrarea în piața energetică unică europeană. Prin urmare, normele aplicabile în Republica Moldova vor evolua și ele urmând modelul european și utilizând cele mai bune practici utilizate de colegii din alte țări, care pot fi implementate cu succes și la noi.

 

Bani.md: Operatorul de piață. De ce se tărăgănează cu desemnarea acestuia? S-a inițiat procesul de certificare de către consiliul Comunității Energetice? Cum decurge acest proces?

ANRE: Conform prevederilor Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică desemnarea operatorului este prerogativa Guvernului. Dispozițiile finale ale legii menționate stabilesc o legătură între momentul desemnării operatorului pieței energiei electrice și crearea pieței energiei electrice pentru ziua următoare, a pieței energiei electrice pe parcursul zilei și a pieței energiei electrice de echilibrare, care la rândul lor sunt condiționate de existența condițiilor de procurare a energiei electrice de pe piața liberalizată națională, a Comunității Energetice sau a altor tari terțe și/sau a premiselor favorabile pentru crearea și funcționarea de piețe competitive organizate.

Chiar dacă nu este cel mai clar termen stabilit de lege, cu siguranță putem afirma că asigurarea cadrului legislativ necesar reprezintă un pas major, poate chiar decisiv, necesar atingerii acestui obiectiv.

Cât ține de certificarea operatorului sistemului de transport, procesul a fost lansat în 2019, însă avizele primite de la Secretariatul Comunității Energetice au indicat că modelul de separare ales pentru Î.S. „ Moldelectrica” nu a putut fi asigurat ținând cont de legislația primară existentă. În scopul asigurării posibilității certificării operatorului sistemului de transport, din câte cunoaștem, Ministerul Economiei și Infrastructurii lucrează la elaborarea unui proiect de modificare a Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică și Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.

Ulterior aprobării modificărilor respective, procedura de certificare va fi reluată, acțiunile Agenției ce se impun în acest proces, inclusiv termenele de realizare fiind clar stabilite în Legea nr. 107/2016.

 

Bani.md: Se așteptă că odată cu desemnarea operatorului de piață, piața energetică din Moldova va fi una concurențială. Cât de adevărată este această ipoteză?

ANRE: Conform atribuțiilor stabilite în Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică operatorul pieței este responsabil de gestionarea pieței energiei electrice pentru ziua următoare, pieței pe parcursul zilei și pieței organizate a contractelor. Dacă funcționarea primelor două piețe organizate sunt direct legate de existența operatorului pieței energiei electrice, atunci piața contractelor bilaterale există și în prezent. Suplimentar, piața energiei electrice mai include și alte segmente, cum ar fi piața energiei electrice de echilibrare, piața serviciilor de sistem și alocarea capacităților de interconexiune și asta doar pe piața angro de energie electrică, să nu uităm și de segmentul pieței cu amănuntul în care sunt implicați direct și consumatorii finali.

Prin urmare o piață concurențială nu este condiționată de un singur factor. Mult mai importantă este existența multiplilor participanți atât ca consum cât și ca ofertă de energie electrică, aceasta fiind formula magică pentru o dezvoltare unui mediu concurențial.

Toate schimbările legislative, modificarea actelor normative și aprobarea actelor normative noi de către Agenție realizate pe parcursul ultimilor ani au drept scop crearea condițiilor clare, transparente și nediscriminatorii pentru participanții la piața energiei electrice, ceea ce ar stimula implicarea unor noi actori, care ar crește nivelul concurenței.

Și rezultatele nu se lasă așteptate. Numărul de licențe eliberate de Agenție a crescut mult, la fel ca și numărul titularilor de licență activi în piață. Aceasta demonstrează că cadrul legal adoptat funcționează și există premise de dezvoltare a concurenței, chiar și astăzi. Semnale vin atât din segmentul pieței cu amănuntul cât și din piața angro, iar implementarea noilor Reguli ale pieței energiei electrice, începând cu octombrie a acestui an va da un nou suflu acestui proces.

 

 Bani.md: Consumatorii finali au dreptul și posibilitatea de a alege de sine stătător furnizorul de energie electrică. Cât de des este întâlnită o astfel de practică în Republica Moldova. Cine sunt cei care apelează la acest drept? Care sunt premisele și impedimentele pentru migrarea consumatorilor de la un furnizor la altul?

ANRE: Dreptul la libera alegere a furnizorului este unul din pilonii Pachetului Energetic III. Odată cu adoptarea Legii cu privire la energia electrică în anul 2016 absolut toți consumatorii pot beneficia de acest drept.

Astăzi peste 10 % din energia electrică este livrată consumatorilor finali la prețuri negociate, această cotă fiind în creștere continuă pe parcursul ultimilor trei ani. Chiar dacă în principal utilizează acest drept consumatorii mari de energie electrică, absolut toți consumatorii finali, inclusiv cei casnici pot beneficia de prețurile negociate direct cu furnizorii de energie electrică.

Procesul este foarte simplu.

Factorul cel mai important fiind dorința consumatorului final. Odată ce acesta se decide să își schimbe furnizorul este necesar să identifice furnizorul care îi oferă un preț mai favorabil pentru energia electrică consumată, și astfel de furnizori există, și să semneze contractul de furnizare a energiei electrice, Ulterior este suficientă o notificare către furnizorul actual prin care îl notifică despre schimbarea furnizorului, iar în cel mult 20 de zile calendaristice, energia electrică consumată va fi deja livrată de furnizorul nou.

Realitatea Live

13 Apr. 2024, 14:33
 // Categoria: Actual // Autor:  Lupu Eduard
13 Apr. 2024, 14:33 // Actual //  Lupu Eduard

În Republica Moldova se câștigă cel ma mic salariul din Europa, echivalentul a 4 euro/oră (12 354 de lei salaiul mediu pentru anul 2023), dacă ar fi inclusă în clasament. Visual Capitalist a realizat o hartă “termică” care reprezintă salariul mediu orar (în euro), în Europa. Cu cât nuanța este mai albastră, cu atât salariul orar este mai mare. Aceasta este realizată pe baza datelor Eurostat privind costul forței de muncă, ce includ salarii și sporuri/ indemnizații.

Luxemburg, capitala serviciilor financiare din Europa, are cel mai mare salariu mediu (47,2 euro/oră) de pe continent. Țara are, de asemenea, cel mai mare PIB pe cap de locuitor din lume. Danemarca și Norvegia din Scandinavia au, de asemenea, salarii bune (42 euro/oră), deși Suedia (26 euro/oră) se situează mai degrabă la mijlocul clasamentului.

“Tendințele generale indică faptul că Europa de Nord și de Vest au salarii medii mai mari decât Europa de Sud și de Est, ceea ce reflectă diferențele dintre economii, bogăție și costul vieții”, notează Visual Capitalist.

Bulgaria înregistrează cel mai mic salariu mediu din acest set de date, de 8 euro/oră. Cu 10,4 euro pe oră,România se situează în acest clasament pe penultimul loc, aproape de media din Letonia, care are un salariu mediu pe oră de 10,7 euro. Ceva mai bine plătiți sunt ungurii (11 euro/ oră) și polonezii (11,9 euro/oră). Acest indicator a crescut ușor și în România, de la 8 euro/ oră în 2021 și 9 euro în 2022, după cum arată datele Eurostat.

Eurostat: Decalaje semnificative între statele UE

Costurile medii orare maschează decalaje semnificative între statele membre ale Uniunii Europene, notează Eurostat, în cele mai recente date, publicate luna trecută. Costul orar cu mâna de lucru cuprinde costurile cu salariile şi costurile non-salariale, precum contribuţiile sociale plătite de angajatori. Cele mai scăzute costuri orare cu forţa de muncă au fost înregistrate anul trecut în Bulgaria (9,3 euro), România (11 euro) şi Ungaria (12,8 euro), iar cele mai ridicate în Luxemburg (53,9 euro), Danemarca (48,1 euro) şi Belgia (47,1 euro), potrivit datelor publicate de Eurostat.

Costurile medii orare cu forţa de muncă în întreaga economie erau estimate anul trecut la 31,8 euro în UE şi la 35,6 euro în zona euro, comparativ cu 30,2 euro în UE şi 34 euro în zona euro, în 2022.

Sectoarele din Moldova au avut cele mai mari salarii în trimestrul patru al anului 2023?

informații și comunicații– 31,4 mii lei;

activități financiare și de asigurări – 25,7 mii lei;

producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – 19,6 mii lei;

alte servicii – 16,8 mii lei;

sectorul administrație publică, apărare și asigurări sociale – 15,6 mii lei.

Unde sunt cele mai mici salarii?

activități de cazare și alimentație publică – 8,2 mii lei;

agricultură, silvicultură și pescuit – 8,8 mii lei;

activități de servicii administrative și activități de servicii suport – 9,7 mii lei;

artă, recreere și agrement – 10 mii lei;

operațiuni cu bunuri imobile – 10,4 mii lei.

Pe parcursul anului, numărul mediu al salariaților a crescut cu 0,6%.

Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în:

activități de cazare și alimentație publică – cu 26%;

comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor – cu 5,5%;

informații și comunicații – cu 4,8%.

Cele mai semnificative descreșteri s-au înregistrat în activitățile:

industria extractivă – cu 8,7%;

tranzacții imobiliare – cu 7,3%.

Pentru mai multe știri urmărește-ne pe TELEGRAM!

 
Atmosferă de poveste la Târgul de Crăciun din Chișinău
Atmosferă de poveste la Târgul de Crăciun din Chișinău
Construcția drumului de ocolire a satului Bahmut din raionul Călărași este în toi
Construcția drumului de ocolire a satului Bahmut din raionul Călărași este în toi
Expoziția sculptorului Virgil Scripcaru, la Chișinău
Expoziția sculptorului Virgil Scripcaru, la Chișinău
Covor moldovenesc, „așternut” pe aleea Grigore Vieru din Capitală
Covor moldovenesc, „așternut” pe aleea Grigore Vieru din Capitală
Târgul de cariere Chișinău 2021: Hai că variante există
Târgul de cariere Chișinău 2021: Hai că variante există
Expoziţia Internaţională World Press Photo, la Chișinău
Expoziţia Internaţională World Press Photo, la Chișinău