Interviu. ANRE, despre desemnarea operatorului pe piața energiei electrice, concurență și standarde europene

21 Apr. 2021, 12:16
 // Categoria: Interviu // Autor:  Otilia Cotruța
21 Apr. 2021, 12:16 // Interviu //  Otilia Cotruța

Situația de pe piața energiei electrice este una fierbinte, la rece vorbind. „Bănuieli rezonabile” privind situație de monopol și poziție dominantă pe piață, o necesitate tot mai evidentă a implementării standardelor europene și a creării unei pieți liberalizate și reducerea dependenței de un furnizor monopolist pe piața de energie electrică – acestea sunt elemente care păstrează tensiunea la cote maxime.

La solicitarea Bani.md, Agenția Națională pentru Reglementare în Emnergetică a răspuns la patru întrebări menite să ofere claritate la acest subiect sau, cel puțin, să prezinte starea lucrurilor și poziția ANRE.

Răspunsurile Agenției, le vedeți în continuare:

Bani.md: Din punct de vedere legal, în anii precedenți, au fost aprobate mai multe politici ce vizau liberalizarea pieței de energie electrică. Mai urmează a fi aprobate și alte documente pentru facilitarea procesului?

ANRE: Aprobarea Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică a semnificat  transpunerea în legislația primară a prevederile Pachetului Energetic III European, însă pentru punerea în aplicare a tuturor oportunităților și principiilor de reglementare, inclusiv cele menite să asigure un cadrul concurențial pentru piața energiei, a fost necesar un timp suplimentar în care a fost elaborat și aprobat cadrul legislativ secundar necesar implementării cerințelor legale.

În acest sens, în perioada anilor 2016-2020 Agenția a adus actele sale normative de reglementare în concordanță cu legea menționată, totodată aprobând și actele normative de reglementare noi prevăzute de lege. Legea 107/2016 menționează peste  30 de acte normative și hotărâri necesare de aprobat de către Agenție, nemaivorbind de hotărârile și deciziile conexe necesare pentru asigurarea procesului de implementare a reglementărilor. Pe lângă acest proces laborios Agenția în tot  acest timp a monitorizat punerea în aplicare a cerințelor legale de către întreprinderile electroenergetice, astfel încât obiectivele de reglementare stabilite de lege să poată fi atinse în cel mai scurt timp.

Odată cu aprobarea Regulilor pieței energiei electrice acest ciclu a fost închis, Agenția asigurând transpunerea Pachetului Energetic III și la nivelul legislației secundare.

Însă este foarte important de înțeles că dezvoltarea și liberalizarea piețelor de energie este un proces continuu. Structura piețelor energetice evoluează și odată cu ele și cerințele legale aplicabile

Uniunea Europeană este în plin proces de implementare a unui nou set de reguli – „Energie curată pentru toți europenii”, iar Republica Moldova , în calitate de parte contractantă a Tratatului Comunității Energetice va continua armonizarea cu normele europene în scopul atingerii obiectivului de integrarea în piața energetică unică europeană. Prin urmare, normele aplicabile în Republica Moldova vor evolua și ele urmând modelul european și utilizând cele mai bune practici utilizate de colegii din alte țări, care pot fi implementate cu succes și la noi.

 

Bani.md: Operatorul de piață. De ce se tărăgănează cu desemnarea acestuia? S-a inițiat procesul de certificare de către consiliul Comunității Energetice? Cum decurge acest proces?

ANRE: Conform prevederilor Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică desemnarea operatorului este prerogativa Guvernului. Dispozițiile finale ale legii menționate stabilesc o legătură între momentul desemnării operatorului pieței energiei electrice și crearea pieței energiei electrice pentru ziua următoare, a pieței energiei electrice pe parcursul zilei și a pieței energiei electrice de echilibrare, care la rândul lor sunt condiționate de existența condițiilor de procurare a energiei electrice de pe piața liberalizată națională, a Comunității Energetice sau a altor tari terțe și/sau a premiselor favorabile pentru crearea și funcționarea de piețe competitive organizate.

Chiar dacă nu este cel mai clar termen stabilit de lege, cu siguranță putem afirma că asigurarea cadrului legislativ necesar reprezintă un pas major, poate chiar decisiv, necesar atingerii acestui obiectiv.

Cât ține de certificarea operatorului sistemului de transport, procesul a fost lansat în 2019, însă avizele primite de la Secretariatul Comunității Energetice au indicat că modelul de separare ales pentru Î.S. „ Moldelectrica” nu a putut fi asigurat ținând cont de legislația primară existentă. În scopul asigurării posibilității certificării operatorului sistemului de transport, din câte cunoaștem, Ministerul Economiei și Infrastructurii lucrează la elaborarea unui proiect de modificare a Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică și Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.

Ulterior aprobării modificărilor respective, procedura de certificare va fi reluată, acțiunile Agenției ce se impun în acest proces, inclusiv termenele de realizare fiind clar stabilite în Legea nr. 107/2016.

 

Bani.md: Se așteptă că odată cu desemnarea operatorului de piață, piața energetică din Moldova va fi una concurențială. Cât de adevărată este această ipoteză?

ANRE: Conform atribuțiilor stabilite în Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică operatorul pieței este responsabil de gestionarea pieței energiei electrice pentru ziua următoare, pieței pe parcursul zilei și pieței organizate a contractelor. Dacă funcționarea primelor două piețe organizate sunt direct legate de existența operatorului pieței energiei electrice, atunci piața contractelor bilaterale există și în prezent. Suplimentar, piața energiei electrice mai include și alte segmente, cum ar fi piața energiei electrice de echilibrare, piața serviciilor de sistem și alocarea capacităților de interconexiune și asta doar pe piața angro de energie electrică, să nu uităm și de segmentul pieței cu amănuntul în care sunt implicați direct și consumatorii finali.

Prin urmare o piață concurențială nu este condiționată de un singur factor. Mult mai importantă este existența multiplilor participanți atât ca consum cât și ca ofertă de energie electrică, aceasta fiind formula magică pentru o dezvoltare unui mediu concurențial.

Toate schimbările legislative, modificarea actelor normative și aprobarea actelor normative noi de către Agenție realizate pe parcursul ultimilor ani au drept scop crearea condițiilor clare, transparente și nediscriminatorii pentru participanții la piața energiei electrice, ceea ce ar stimula implicarea unor noi actori, care ar crește nivelul concurenței.

Și rezultatele nu se lasă așteptate. Numărul de licențe eliberate de Agenție a crescut mult, la fel ca și numărul titularilor de licență activi în piață. Aceasta demonstrează că cadrul legal adoptat funcționează și există premise de dezvoltare a concurenței, chiar și astăzi. Semnale vin atât din segmentul pieței cu amănuntul cât și din piața angro, iar implementarea noilor Reguli ale pieței energiei electrice, începând cu octombrie a acestui an va da un nou suflu acestui proces.

 

 Bani.md: Consumatorii finali au dreptul și posibilitatea de a alege de sine stătător furnizorul de energie electrică. Cât de des este întâlnită o astfel de practică în Republica Moldova. Cine sunt cei care apelează la acest drept? Care sunt premisele și impedimentele pentru migrarea consumatorilor de la un furnizor la altul?

ANRE: Dreptul la libera alegere a furnizorului este unul din pilonii Pachetului Energetic III. Odată cu adoptarea Legii cu privire la energia electrică în anul 2016 absolut toți consumatorii pot beneficia de acest drept.

Astăzi peste 10 % din energia electrică este livrată consumatorilor finali la prețuri negociate, această cotă fiind în creștere continuă pe parcursul ultimilor trei ani. Chiar dacă în principal utilizează acest drept consumatorii mari de energie electrică, absolut toți consumatorii finali, inclusiv cei casnici pot beneficia de prețurile negociate direct cu furnizorii de energie electrică.

Procesul este foarte simplu.

Factorul cel mai important fiind dorința consumatorului final. Odată ce acesta se decide să își schimbe furnizorul este necesar să identifice furnizorul care îi oferă un preț mai favorabil pentru energia electrică consumată, și astfel de furnizori există, și să semneze contractul de furnizare a energiei electrice, Ulterior este suficientă o notificare către furnizorul actual prin care îl notifică despre schimbarea furnizorului, iar în cel mult 20 de zile calendaristice, energia electrică consumată va fi deja livrată de furnizorul nou.

Realitatea Live22 Iun. 2021, 10:01
 // Categoria: Au Bani // Autor:  Dumitrita Culiuc
22 Iun. 2021, 10:01 // Au Bani //  Dumitrita Culiuc

De la fundul oceanelor până la cerul de deasupra noastră, evoluția naturală ne-a umplut planeta cu o gamă vastă și diversă de forme de viață, cu aproximativ 8 milioane de specii adaptate la împrejurimile lor într-o multitudine de moduri. Cu toate acestea, la 100 de ani după ce Karel Čapek a inventat termenul de robot, abilitățile funcționale ale multor specii depășesc încă capacitățile ingineriei umane actuale, care încă nu a dezvoltat în mod convingător metode de producere a roboților care demonstrează inteligență la nivel uman, se mișcă și operează fără probleme în medii provocatoare și sunt capabili de auto-reproducere robustă.

Ar putea roboții să se reproducă vreodată?

Aceasta, fără îndoială, formează un pilon al „vieții”, împărtășit de toate organismele naturale. O echipă de cercetători din Marea Britanie și Olanda au demonstrat recent o tehnologie complet automatizată pentru a permite roboților fizici să se reproducă în mod repetat, evoluând în timp codul lor genetic artificial pentru a se adapta mai bine mediului lor. Probabil, acest lucru echivalează cu o evoluție artificială. Roboții copii sunt creați prin amestecarea „ADN-ului” digital de la doi roboți părinți pe un computer, scrie The Guardian.

Noul design este trimis mai întâi către o imprimantă 3D care fabrică corpul robotului, apoi un braț robot atașează un „creier” încărcat cu software de control moștenit de la părinți, împreună cu orice componente noi, cum ar fi senzori, roți sau articulații, selectat de acest proces „evolutiv”. O replică digitală a fiecărui robot nou este, de asemenea, creată într-o simulare pe computer. Acest lucru permite un nou tip de evoluție: noile generații pot fi produse dintr-o uniune a celor mai reușite trăsături de la o „mamă” virtuală și un „tată” fizic, combinând beneficiile unei evoluții simulate rapide, dar potențial nerealiste, cu evaluarea mai precisă a roboților într-un mediu fizic real. Prin urmare, noii roboți moștenesc trăsături care reprezintă cel mai bun dintre ambele tipuri de evoluție.

În timp ce această tehnologie poate funcționa fără un om în buclă, ea permite, de asemenea, colaborarea cu un „crescător” uman: la fel cum oamenii au crescut selectiv culturi de la începutul agriculturii, crescătorul robotului ar putea influența selecția roboților cu trăsături speciale. S-ar putea chiar crea ferme de reproducere, producând roboți adaptați la condiții specifice și cerințele utilizatorilor. Acestea ar putea fi crescute pentru calități precum durata de viață a bateriei sau amprenta de carbon, la fel cum creștem plante pentru rezistență la secetă sau gust.

Ideea evoluției digitale – imitarea evoluției biologice în software pentru a genera succesiv soluții din ce în ce mai bune la o problemă în timp – nu este nouă. Acesta poate fi urmărit în anii 1960, când inginerii din Germania au programat un computer pentru a evolua designul optim al unei plăci îmbinate supuse fluxului de aer turbulent. De atunci, „algoritmii evolutivi” care funcționează în interiorul unui computer au fost folosiți pentru a proiecta totul, de la tabele la palele turbinei, spunând pur și simplu procesului evolutiv ce metrică ar trebui să caute să optimizeze (de exemplu, puterea generată de paleta turbinei). În 2006, NASA a trimis un satelit în spațiu cu o antenă de comunicație proiectată de evoluția artificială.