Interviu. ANRE, despre desemnarea operatorului pe piața energiei electrice, concurență și standarde europene

21 Apr. 2021, 12:16
 // Categoria: Interviu // Autor:  Otilia Cotruța
21 Apr. 2021, 12:16 // Interviu //  Otilia Cotruța

Situația de pe piața energiei electrice este una fierbinte, la rece vorbind. „Bănuieli rezonabile” privind situație de monopol și poziție dominantă pe piață, o necesitate tot mai evidentă a implementării standardelor europene și a creării unei pieți liberalizate și reducerea dependenței de un furnizor monopolist pe piața de energie electrică – acestea sunt elemente care păstrează tensiunea la cote maxime.

La solicitarea Bani.md, Agenția Națională pentru Reglementare în Emnergetică a răspuns la patru întrebări menite să ofere claritate la acest subiect sau, cel puțin, să prezinte starea lucrurilor și poziția ANRE.

Răspunsurile Agenției, le vedeți în continuare:

Bani.md: Din punct de vedere legal, în anii precedenți, au fost aprobate mai multe politici ce vizau liberalizarea pieței de energie electrică. Mai urmează a fi aprobate și alte documente pentru facilitarea procesului?

ANRE: Aprobarea Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică a semnificat  transpunerea în legislația primară a prevederile Pachetului Energetic III European, însă pentru punerea în aplicare a tuturor oportunităților și principiilor de reglementare, inclusiv cele menite să asigure un cadrul concurențial pentru piața energiei, a fost necesar un timp suplimentar în care a fost elaborat și aprobat cadrul legislativ secundar necesar implementării cerințelor legale.

În acest sens, în perioada anilor 2016-2020 Agenția a adus actele sale normative de reglementare în concordanță cu legea menționată, totodată aprobând și actele normative de reglementare noi prevăzute de lege. Legea 107/2016 menționează peste  30 de acte normative și hotărâri necesare de aprobat de către Agenție, nemaivorbind de hotărârile și deciziile conexe necesare pentru asigurarea procesului de implementare a reglementărilor. Pe lângă acest proces laborios Agenția în tot  acest timp a monitorizat punerea în aplicare a cerințelor legale de către întreprinderile electroenergetice, astfel încât obiectivele de reglementare stabilite de lege să poată fi atinse în cel mai scurt timp.

Odată cu aprobarea Regulilor pieței energiei electrice acest ciclu a fost închis, Agenția asigurând transpunerea Pachetului Energetic III și la nivelul legislației secundare.

Însă este foarte important de înțeles că dezvoltarea și liberalizarea piețelor de energie este un proces continuu. Structura piețelor energetice evoluează și odată cu ele și cerințele legale aplicabile

Uniunea Europeană este în plin proces de implementare a unui nou set de reguli – „Energie curată pentru toți europenii”, iar Republica Moldova , în calitate de parte contractantă a Tratatului Comunității Energetice va continua armonizarea cu normele europene în scopul atingerii obiectivului de integrarea în piața energetică unică europeană. Prin urmare, normele aplicabile în Republica Moldova vor evolua și ele urmând modelul european și utilizând cele mai bune practici utilizate de colegii din alte țări, care pot fi implementate cu succes și la noi.

 

Bani.md: Operatorul de piață. De ce se tărăgănează cu desemnarea acestuia? S-a inițiat procesul de certificare de către consiliul Comunității Energetice? Cum decurge acest proces?

ANRE: Conform prevederilor Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică desemnarea operatorului este prerogativa Guvernului. Dispozițiile finale ale legii menționate stabilesc o legătură între momentul desemnării operatorului pieței energiei electrice și crearea pieței energiei electrice pentru ziua următoare, a pieței energiei electrice pe parcursul zilei și a pieței energiei electrice de echilibrare, care la rândul lor sunt condiționate de existența condițiilor de procurare a energiei electrice de pe piața liberalizată națională, a Comunității Energetice sau a altor tari terțe și/sau a premiselor favorabile pentru crearea și funcționarea de piețe competitive organizate.

Chiar dacă nu este cel mai clar termen stabilit de lege, cu siguranță putem afirma că asigurarea cadrului legislativ necesar reprezintă un pas major, poate chiar decisiv, necesar atingerii acestui obiectiv.

Cât ține de certificarea operatorului sistemului de transport, procesul a fost lansat în 2019, însă avizele primite de la Secretariatul Comunității Energetice au indicat că modelul de separare ales pentru Î.S. „ Moldelectrica” nu a putut fi asigurat ținând cont de legislația primară existentă. În scopul asigurării posibilității certificării operatorului sistemului de transport, din câte cunoaștem, Ministerul Economiei și Infrastructurii lucrează la elaborarea unui proiect de modificare a Legii nr. 107/2016 cu privire la energia electrică și Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală.

Ulterior aprobării modificărilor respective, procedura de certificare va fi reluată, acțiunile Agenției ce se impun în acest proces, inclusiv termenele de realizare fiind clar stabilite în Legea nr. 107/2016.

 

Bani.md: Se așteptă că odată cu desemnarea operatorului de piață, piața energetică din Moldova va fi una concurențială. Cât de adevărată este această ipoteză?

ANRE: Conform atribuțiilor stabilite în Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică operatorul pieței este responsabil de gestionarea pieței energiei electrice pentru ziua următoare, pieței pe parcursul zilei și pieței organizate a contractelor. Dacă funcționarea primelor două piețe organizate sunt direct legate de existența operatorului pieței energiei electrice, atunci piața contractelor bilaterale există și în prezent. Suplimentar, piața energiei electrice mai include și alte segmente, cum ar fi piața energiei electrice de echilibrare, piața serviciilor de sistem și alocarea capacităților de interconexiune și asta doar pe piața angro de energie electrică, să nu uităm și de segmentul pieței cu amănuntul în care sunt implicați direct și consumatorii finali.

Prin urmare o piață concurențială nu este condiționată de un singur factor. Mult mai importantă este existența multiplilor participanți atât ca consum cât și ca ofertă de energie electrică, aceasta fiind formula magică pentru o dezvoltare unui mediu concurențial.

Toate schimbările legislative, modificarea actelor normative și aprobarea actelor normative noi de către Agenție realizate pe parcursul ultimilor ani au drept scop crearea condițiilor clare, transparente și nediscriminatorii pentru participanții la piața energiei electrice, ceea ce ar stimula implicarea unor noi actori, care ar crește nivelul concurenței.

Și rezultatele nu se lasă așteptate. Numărul de licențe eliberate de Agenție a crescut mult, la fel ca și numărul titularilor de licență activi în piață. Aceasta demonstrează că cadrul legal adoptat funcționează și există premise de dezvoltare a concurenței, chiar și astăzi. Semnale vin atât din segmentul pieței cu amănuntul cât și din piața angro, iar implementarea noilor Reguli ale pieței energiei electrice, începând cu octombrie a acestui an va da un nou suflu acestui proces.

 

 Bani.md: Consumatorii finali au dreptul și posibilitatea de a alege de sine stătător furnizorul de energie electrică. Cât de des este întâlnită o astfel de practică în Republica Moldova. Cine sunt cei care apelează la acest drept? Care sunt premisele și impedimentele pentru migrarea consumatorilor de la un furnizor la altul?

ANRE: Dreptul la libera alegere a furnizorului este unul din pilonii Pachetului Energetic III. Odată cu adoptarea Legii cu privire la energia electrică în anul 2016 absolut toți consumatorii pot beneficia de acest drept.

Astăzi peste 10 % din energia electrică este livrată consumatorilor finali la prețuri negociate, această cotă fiind în creștere continuă pe parcursul ultimilor trei ani. Chiar dacă în principal utilizează acest drept consumatorii mari de energie electrică, absolut toți consumatorii finali, inclusiv cei casnici pot beneficia de prețurile negociate direct cu furnizorii de energie electrică.

Procesul este foarte simplu.

Factorul cel mai important fiind dorința consumatorului final. Odată ce acesta se decide să își schimbe furnizorul este necesar să identifice furnizorul care îi oferă un preț mai favorabil pentru energia electrică consumată, și astfel de furnizori există, și să semneze contractul de furnizare a energiei electrice, Ulterior este suficientă o notificare către furnizorul actual prin care îl notifică despre schimbarea furnizorului, iar în cel mult 20 de zile calendaristice, energia electrică consumată va fi deja livrată de furnizorul nou.

Realitatea Live

17 Sept. 2021, 18:45
 // Categoria: Bani și Afaceri // Autor:  Dumitrita Culiuc
17 Sept. 2021, 18:45 // Bani și Afaceri //  Dumitrita Culiuc

Rețeaua, chatbot-ul Bill, integrarea cu diverși parteneri din zona de e-commerce și o campanie de promovare a plății cu cardul direct de pe factură, reprezintă o parte dintre proiectele pe care SmartBill, programul de gestiune și facturare cu peste 50.000 de clienți în cloud, le-a implementat de la startul pandemiei. Radu Hasan, CEO și cofondator al business-ului, a vorbit într-un interviu acordat wall-street.ro despre suma la care s-a ridicat această investiție, obiectivele pentru anii următori și inovația pe care a adus-o în România.

Pandemia a avut un efect de accelerare a lansărilor pentru SmartBill, Hasan menționând că întreaga echipă a încercat încă de la startul ei să fie cât se poate de prezentă și de ajutor pentru antreprenori.

”Am lansat în toată această perioadă diverse proiecte și funcționalități care au vizat susținerea mediului de business din România. Cred că este datoria antreprenorilor să se ajute unii pe ceilalți, să colaboreze, mai ales în astfel de situații dificile și fără precedent”, precizează Radu Hasan, într-un interviu acordat wall-street.ro.

Investițiile derulate de la startul pandemiei până în prezent în dezvoltarea produselor s-au ridicat la 1,5 milioane de euro, iar obiectivul SmartBill pentru anul in curs este de a atinge o cifră de afaceri de 4,5 milioane de euro.

”Am ajuns la peste 50.000 de utilizatori ai modulelor de Facturare și Gestiune și acest număr este în continuă creștere. SmartBill Conta este cel mai nou produs din suita de cloud și țintim ca până la finalul acestui an să fie utilizat de cel puțin 1.000 de firme de contabilitate. Obiectivele pentru finalul lui 2022 ar fi de 65.000 de utilizatori de facturare și gestiune și 2.000 de firme de contabilitate”, precizează Radu Hasan.

Cofondatorul Smartbill descrie scopul business-ului ca fiind unul simplu, acela de a se concentra pe automatizarea sigură și susținută a operațiunilor de business pentru a le face viața mai ușoară antreprenorilor.

”Chiar dacă pandemia a grăbit anumite proiecte și ne-a impulsionat să gândim unele noi și pe care poate nu le-am fi dezvoltat în condiții normale, cu siguranță rămânem fideli scopului nostru”, precizează Hasan.

Una dintre soluțiile care contribuie la transformarea digitală a unui business și a cărei utilizare a fost impulsionată de SmartBill prin lansarea unei campanii împreună cu Visa este plata cu cardul direct de pe factură.

”Opțiunea plății cu cardul direct de pe factură exista deja, însă consideram că era necesară impulsionarea utilizării funcționalității, având în vedere avantajele nete pe care aceasta le aduce antreprenorilor, mai ales în acest context, încă incert: de exemplu, în relația dintre SmartBill și clienții nostri, 80% dintre facturile cu buton de plată sunt achitate în aceeași zi, ceea ce reprezintă un procentaj foarte ridicat și asigură un flux de numerar stabil”, explică Radu Hasan.

Radu Hasan descrie procesul de inovare într-o țară precum România, aflată pe locul 26 din 28 în Indicele economiei și societății digitale(DESI), ca fiind ”palpitant, surprinzător, dificil”, punctând o calitate esențială pe care consideră că o au antreprenorii români.

”Noi ne dorim sa le facem viata mai simpla contabililor, să automatizăm ce poate fi automatizat, pentru a elimina astfel munca manuală si repetitivă, păstrând și sporind însă siguranța operațiunilor contabile și implicit a relației dintre antreprenori și stat. Practic, ne dorim ca orice contabil care utilizeaza SmartBill Conta să poată câștiga timp valoros pe care să-l poată utiliza mai eficient și productiv”, precizează Hasan.

Radu Hasan a co-fondat SmartBill în 2007, împreună cu Ioana Hasan și Mircea Căpățînă, iar produsul s-a transformat rapid în cel mai utilizat ecosistem de business în cloud pentru IMM-urile din România (facturare, gestiune stocuri, POS, contabilitate). SmartBill a fost achiziționat în urmă cu doi ani de gigantul VISMA. Radu este activ și ca business angel, mândru tată de gemeni și voluntar implicat în comunitatea socială din Sibiu.

 
Lucrările de amenajare a scuarului în memoria victimelor catastrofei de la Cernobîl, finalizate
Lucrările de amenajare a scuarului în memoria victimelor catastrofei de la Cernobîl, finalizate
Ultima super lună din 2021 – luna plină “căpșună”
Ultima super lună din 2021 – luna plină “căpșună”
India folosește drone pentru livrarea vaccinului anti-Covid
India folosește drone pentru livrarea vaccinului anti-Covid
Expoziția “De la portul popular la îmbrăcămintea modernă”, în Parcul Catedralei
Expoziția “De la portul popular la îmbrăcămintea modernă”, în Parcul Catedralei
Festivalul umbrelelor, în parcul “Alunelul” din sectorul Buiucani
Festivalul umbrelelor, în parcul “Alunelul” din sectorul Buiucani
Expoziție foto dedicată cadrelor medicale, în Capitală
Expoziție foto dedicată cadrelor medicale, în Capitală